Advertisement
ک

کلاغ

کلاغ
محمدبن سيرين گويد:
ديدن كلاغ، دليل بر مردي فاسق بود. اگر بيند كه كلاغي داشت، دليل كه او را با چنين مردي صحبت كند.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه كلاغي شكار كرد، دليل كه به حيله مال مردم بستاند. اگر كلاغ را ديد كه از شاخ آواز داد و بانگ كرد، دليل كه زحمت او از سفر بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
کلاغ در خواب هاي ما شوم و بد يمن نيست اما از جمله پرندگاني است که ديدنش خوب شناخته نشده. صداي کلاغ خبر از غربت و تنهائي و غم و اندوه است. اگر صداي کلاغ را بشنويد و خودش را نبينيد نشان آن است که کسي پشت سر شما بد مي گويد. اگر در خواب صداي کلاغ هاي بسياري را بشنويد ولي آن ها رانبينيد به غربت و تنهائي دچار مي گرديد. اگر در خواب ببينيد کلاغي بر شاخه درخت يا بام خانه شما نشسته در صورتي که احساس کنيد آن درخت و آن خانه به شما تعلق دارد خبري ناراحت کننده به شما مي رسد. اگر در خواب ببينيد گوشت کلاغ مي خوريد مال حرام بدست مي آوريد که خود شما به ناروا بودن آن معترف هستيد. اگر در خواب ببينيد کلاغي را کشتيد دشمن ياوه گوئي را از خود مي رانيد و اگر ببينيد کلاغي را در قفس نگه داشته ايد جلوي دهان بد گوئي را گرفته ايد.

لوک اويتنهاو مي گويد :
کلاغ : باخت يا گم کردن
که قارقار ميکند : بدبختي
ترساندن آن : شخصي قصد کلاشي از شما را دارد
که پرواز ميکند : مرگ

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن کلاغ مرد فاسق باشد
ديدن زاغ وکلاغ مرد دروغگوئي که به وي اظهار دوستي کند

آنلي بيتون مى‏گويد:
۱ـ ديدن كلاغ در خواب ، نشانة اندوه و بدبختي است .
۲ـ شنيدن غارغار كلاغ در خواب ، علامت آن است كه تحت تأثير حرفهاي ديگران ثروت خود را از دست مي دهيد . اگر فرد جواني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه فريب زني را خواهد خورد .
۳ـ ديدن كلاغ مرده در خواب ، نشانة آن است كه در آيندة نزديك به بيماري سختي دچار خواهيد شد

‫15 دیدگاه ها

 1. دیدن کلاغی که روی زمین در حال غذا خوردن است و من به او نگاه میکردم که از ظرف کوچکی به اندازه سر نوشابه خانواده داشت غذا میخورد تعبیرش چیست ؟

 2. دیشب دیدن خواب کلاغ های زیاد در حال پرواز در آسمان ( همکاران شرکت نیز آنجا بودن) که یکی از کلاغ ها مرده رو زمین افتاده بود ومن اشاره می کردم که باید هرچه بیشتر اونها رو بگیریم ولی من و هیچ کس اونا رو نگرفت و فقط تماشا می کردیم

 3. ﻣﻦ ﺩﺭ ﺧﻮاﺑﻲ ﺩﻳﺪﻡ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﻼﻍ ﺷﺪﻡ ﻭاﺭﺩ ﺧﻮاﺑﻲ ﺩﻳﺪﻡ ﺟﻮاﻫﺮاﺕ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﭘﻴﺪا ﻛﺮﺩﻡ اﺯ ﻓﺮﺵ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﻟﻢ ﻛﻪ اﻳﺸﻮﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻮﻟﺪاﺭ ﻫﺴﺘﻦ ﻭﻟﻲ ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﺴﺘﻢ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺷﺪﻥ اﻳﺸﻮﻥ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﮔﺮﮔﻲ ﺳﻌﻲ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺐ ﺯﺩﻥ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﺩاﺷﺖ..ﻟﻂﻔﻦ ﺟﻮاﺏ ﺭا ﺑﺮاﻡ اﻳﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ

 4. سلام
  من خواب دیدم یه خفاش یه عالمه بچه آورده و یه کلاغ میخواد بهش حمله کنه و بچه هاش رو بخوره که من زدم کلاغ رو پروندم
  تعبیرش خیلی بده؟؟؟؟؟؟

 5. خواب دیدم کلاغ سیاهی اومده تو خونه و فقط منو اذیت میکنه با شوهرم کاری نداره آخر سر کلاغه رو‌تیکه تیکه کردم خواستم بندازم بیرون شوه م نزاشت گفت آبگوشت بپز میخوام بخورم خیلی ترسیدم تابیرش چیه

 6. Ba salam khab didam do ta kalagh roy shakhei neshastan va man ba ghodrati ke mavarai bood be onha niro dadam va saket shodand yeki az kalagh ha tabdil be zani shod va goft khoont ra mimakam digari ham mikhast khonasham shavad ama man tarsidam va az anja raftam tabir in khab chist lotfan be man sari pasokh befahid

 7. خواب دیدم چهار کلاغ مرده از کمربندم اویزان هستند که یکی از آنها زنده شد و به پرواز درآمد. تعبیر این خواب چیست. لطفا راهنمایی کنید.

 8. سلام
  پدربزرگ و مادربزرگ من فوت کرده اند هردو بسیار بسیار مومن بودند . شب گذشته خواب عجیبی دیدم
  خواب دیدم هر دوی آن بزرگوار در منزلی طبقه دوم که بالکنی بسیار وسیع داشت سکونت دارند (ظاهرا تازه گرفته بودند ) هردو نشسته بودند و بمن می گفتند از سفر اتریش برگشته اند که بسیار هم خوب بوده است(و پسرشان آنان را به سفر برده است ) در همین حین در بالکن خانه کلاغ ها که من نمی دیدم ولی بالکن را سواخ سوراخ کرده بودند بعد بلند شدم
  خیلی نگران شدم و بلافاصله صدقه دادم
  ولی تعبیرش چیست لطفا سریع پاسخ دیهید
  تشکر

 9. سلام و وقت بخیر… امشب حدود نیمساعت پیش یعنی حدود ۴۵ دقیقه قبل از اذان صبح در کلینیک خوابیده بودم ک درخواب دیدم ک بعدازاینکه یکی از مریضام رو ک میگفت طلسم شدم رو ویزیت کردم و گفتم ک اشتباه میکنی وفوقش صدقه بده و نگران نباش و ارام بخش بهش دادم بعدش باهم داشتیم تو یه کوچه باغی میرفتیم ک یهو دیدم یه کلاغ سیاهی ک البته پرهاش بطور جالبی قشنگ بود(ازاین کلاغ سیاه زشتا ک توخیابونا هس نبود) بطرف مون اومد. من اول فک کردم میخواد به اون حمله کنه ولی اومد سمت من و نشست رو سرم. من هی پسش میزدم و دوباره میومد وبعدش دیگه هرچی پسش زدم پانشد و احساس کردم دوسه تا نوک به سرم زد و بعدازاینکه نوک زد یهو ازخواب پریدم.

 10. سلام من همیشه خواب میبینم و همیشه درست دراومده بخاطر همین خیلی میترسم اولش یه خواب دیگ بودبعد غروب بود یهو پنج شیشش تا کلاغ خونی از اسمون روی سرم اوار شدن چن تاش مرده بودن ولی یکیی دوتاشون زخمی هی میخواستم پروازکنن ولی نمیتونستن یکی باهمون باال های زخمی چسبید به من خیلی ترسیدم ومیخواستم برم خونه اما کلاغ زخمی چسبیده بود به من بعد از خواب بیدارشدم لطفا تعبیرش بگید

 11. سلام من همیشه خواب میبینم وهمیشه هم درست دراومده بخاطر همین خیلی میترسم اولش یه خواب دیگ بود اما بعد غروب بود یهو پنج شیشش تا کلاغ خونی از اسمون روی سرم اوار شدن چن تاش مرده بودن ولی یکیی دوتاشون زخمی هی میخواستم پروازکنن ولی نمیتونستن یکی باهمون باال های زخمی چسبیده بود به من میخواستم فرار کنم گریه هم میکردم که یهوازخواب بیدارشدم لطفا تعبیرش بگید

 12. سلام۲ خوابی دیدم که در یکی از خواب هایم یک جوجه کشکلک سرتاپاه سیاه هستش و دستم را میبرم جلو نوک میزند با این هال که نوکی ضعیف داشت و درد میکرد انگشتام جسته کوچی داشت را بال های بزرچ کردمش در قفس از همسرم پرسیدم این چیه او گفت کش کلک از خواب بیدار شدم و خوابیدم باز دوباره خواب دیدم اینبار همون کش کلک ولی اینبار سرتاپا سفید زیبا هستش لطفا تعبیرشو بهم بگید

 13. چهار نشان گرفتاری مریضی یا گناه و یا اتفاق بد یا انسان مرده بعدا به سوی شما می آید که یکی از آن نشانه ها(گرفتاری،بیماری،انسان های در حال مرگ،اتفاق ناخوشایند،یا خصلت بد) از شما دور میشود و برطرف میشود و بهبود میابد.موفق باشید صدقه بهترین چیز در دنیا برای رفع بلاست زیاد صدقه بدهید اگر اعتقاد دارید…

  1. سلام وقت بخیر من خواب دیدم یک کلاغ سیاه میخواست بیاد تو خونه من آوردمش توی خونه و بجز من هرکس بهش دست میزد میترسید و ضربان قلبش تند میشد من بردمش حموم حسابی شستمش و تبدیل به یک پرنده دیگه شد کلا رنگ چشم و بدنش روشن شد و خیلی قشنگ شد ممنون میشم تعبیرش و بگین بهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *