Advertisement
ق

کفش

تعبیر خواب کفش محمدبن سيرين گويد:

تعبیر خواب کفش
تعبیر خواب کفش

تعبیر خواب کفش ديدن كفش درخواب، دليل زن بود. اگر بيند كفش نو در پاي كرد، دليل كه زني بخواهد يا كنيزكي بخرد. اگر درخواب كفش خود را سيه بيند، دليل كه آن زن توانگر بود. اگر كفش را سبز بيند، دليل كه آن زن مستوره بود. اگر كفش را سرخ بيند، دليل كه آن زن معاشر بود. اگر زرد بيند، دليل كه آن زن بيمارگونه بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:تعبیر خواب کفش

ديدن كفش درخواب بر هفت وجه بود.
اول: زن.
دوم: خادم.
سوم: كنيزك.
چهارم: قوت و نيرومندي.
پنجم: معيشت.
ششم: مال.
هفتم: سفر(مسافرت).

ديدن كفش درخواب، دليل بر مردي بود كه ميراث قسمت كند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:تعبیر خواب کفش

کفش در خواب ما زن است و همسر. براي زنان ديدن کفش در خواب زندگي زناشوئي است که شوهر اصل کلي آن است. اگر زن داريد و در خواب کفش ببينيد خواب شما به همسرتان بر مي گردد و نوئي و کهنگي و رنج و راحت آن اشاره اي است به روابط بيننده خواب و همسرش. ولي اگر بيننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببينيد کفشي جديد و نو پوشيده ازدواج مي کند. اگر مردي در خواب ببيند کفش هايش لنگه به لنگه پوشيده از همسرش جدا مي شود و چنانچه مرد مجردي اين خواب را ببيند زني کج خو و بد خلق نصيب او مي شود. اگر مردي در خواب ببيند کفش پايش را مي زند با همسرش اختلاف پيدا مي کند. اگر ببيند کفش براي پايش کوچک شده همسرش از او تقاضائي مي کند که قادر به بر آوردن آن نيست. اگر مردي در خواب ببيند کفشش سوراخ شده زنش به او خيانت مي کند و اگر ببيند کفشش آن قدر فرسوده است که نمي تواند بپوشد همسرش بيمار مي شود. اين تعابير براي زنان نيز هست با اين تفاوت که کفش زن به زندگي خانوادگي او نيز اشاره مي کند و تنها شوهرش مطرح نيست. خانم آيتانوس مي گفت: –

جعبه کفش در خواب مادر زن است به همين علت مردان غربي کفش خود را بدون جعبه مي خرند و به خانه مي برند و شرقي ها علاقه دارند که حتما کفششان جعبه داشته باشد. آن اشاره اي طنز آميز به اين نکته است که مردان غربي با مادر زن خويش رابطه صميمانه و خوبي ندارند و در مغرب زمين بسياري از جدايي ها به علت وجود مادر زن اتفاق مي افتد اما زنان آسيائي داماد خويش را مانند پسر خود دوست دارند و به او محبت مي کنند. باز هم خانم اتيانوس مي گفت: – اگر خانمي در خواب ببيند پاشنه کفشش کند شده شوهرش بيکار مي شود و اگر زني ببيند که کفش مردانه پوشيده صاحب پسر مي شود.

مؤلف گويد : تعبیر خواب کفش

ديدن خواب کفش به معني جنس مؤنث مي باشد وکفش هر کس مربوط به فاميلهاي درجه اول مونت آن شخص مي باشد

يوسف نبي عليه السلام گويد:تعبیر خواب کفش

ديدن کفش در پا کردن نشانه زن گرفتن باشد و اگر در آورد زن طلاق دهد

آنلي بيتون مى‏گويد:تعبیر خواب کفش

۱ـ اگر خواب ببينيد كفشي كثيف و پاره داريد ، نشانة آن است كه با رفتار ناآگاهانه و انتقادات نادرست خود از ديگران ، دشمناني براي خود خواهيد ساخت .
۲ـ اگر خواب ببينيد به كفشهايتان واكس سياه زده ايد ، علامت آن است كه امور زندگي به خوبي پيش خواهد رفت و واقعة مهمي باعث رضايت خاطر شما خواهد شد .
۳ـ خريدن كفشهاي نو در خواب ، نشانة آن است كه تغييراتي سودمند در زندگي شما رخ خواهد داد . اگر خواب ببينيد كفشهاي نو ، پاي شما را مي زنند ، نشانة آن است كه دوستان هم كار و خوشگذران ، شما را مورد ريشخند قرار خواهند داد .
۴ـ اگر در خواب متوجه شويد بند كفشهاي خود را نبسته ايد ، نشانة آن است كه با ديگران به مشاجره و دعوا خواهيد پرداخت .
۵ـ گم كردن كفش در خواب ، نشانة طلاق و جدايي از همسر است .
۶ـ اگر خواب ببينيد شب هنگام كسي كفشهاي شما را ربوده است ، نشانة آن است كه در كاري ضرر خواهيد كرد ، ولي در كار ديگر منفعت خواهيد برد .
۷ـ اگر دختري خواب ببيند كسي از كفشهاي او تعريف مي كند ، نشانة آن است كه بايد بيشتر مراقب افرادي باشد كه تازه با آنها آشنا شده است

‫225 دیدگاه ها

 1. سلام. چند روز پيش برام يه خواستگارى آمده بود و ديشب مادرم خواب ديده كه آن خانومى كه براى پسرش من را خواستگارى كرده، با يه كيسه ى نارنجى آمده بود خونه مون و كيسه را داد دست مادرم. تو اون كيسه چند تا كشف كهنه بود و يه چادر كهنه. وقتى آن را داد دست مادرم، بهش گفت: “اگر لباس هام مثل اينا انقد كهنه بشه هنوز هم ميام خونتون”.
  معنى اين خواب چه ميتواند باشه؟
  ممنون.

  1. اول که چند سال دارید.
   دوم خواب تان راستی است. یا تصور مکنید که اگر خواب دیددید.جواب برام بفرستید

   1. سلام ببخشید من دراستانه جدایی هستم وپریشب خاب دیدم با یه نفر ازدواج کردم از سادات وایشون تو حرم امام رضا بودن وبا یه پسر۴ساله ویه دختر ۱۰ساله کنار هم وایسادن که حس کردم اینا بچه هام هستن.به همسرم گفتم بایستن عکس ازشون بگیرم و من عکس گرفتم ازشون.وازخاب پریدم.خاستم ببینم تعبیرش چی هست،؟

    1. سلام من به فاصله یکسال دو خواب دیدم که از ذهنم پاک نمیشه، یکی اولی که تعریف میکنم یکسال پیش و دومی همین امروز، یکسال پیش من یه جفت کفش سفید پاشنه بلند برای عقد دختر خالم خریدم پامو خیلی اذیت میکرد. تا اینکه بعد عقدش شاید یک ماه بعد خواب دیدم کنار کشی که دوستش دارم وایسادم و اون کفشارو پوشیدم چیزی که جالبه اون کفشا نه اذیتم میکرد نه پامو میزد، با کفشای پاشنه ده سانتی. میدویدم مدام میگفتم عزیزم بیا ببین چقد خوبن و توی آینه تمام قدی بهش نشون میدادم،.. خواب دوم اینه:من خواب دیدم که همراه مادرم و چند نفر از اقوام نزدیکم میخواییم بریم مشهد با یه ماشین بعد من آخرین نفر بودم که میخواستم سفرسوار بشم ولی یهو راننده حرکت کرد مندخودم رو انداختم پشت ماشین که نگهش دارم ولی ماشین رفت ومن خوردم زمین،از یه لنگ از کفشم از پام در اومد، ماشینا بشدت بوق میزدن و زیاد بودن خودم رو جمع کردم ب کنار خیابون کشاندم، اما لنگ کفشمو میدیم که توی خیابون ماشینا از روش رد میشن یهو پریدم ک برش دارم چون میدونستم دوباره میان دنبالم ک بریم میدونن جا موندم، ماشینا همه وایسادن همش بوق میزدن لنگ کفش رو برداشتمو اومدم هی قسمتی پاره شده بود ولی میشد پوشیدش، خونواده خیلی دیر برگشتن، مامانم گفت چون جاموندی خواستیم نماییم دنبالت قسمت نیست بیایید، منم گریه کردم گفتم اگ قراره بمیرم بزار تو این سفر بمیرم گفتم میرم کفشم رو عوض کنم دیگه یادم نمیاد رفتم یا نه، میشه تعبیرش رو بگید؟

    2. سلام دیشب خواب دیدم کفشهایم ادیداس تقریبا سفید ونقره ای هست شوهر سابقم دزدید ولی تو کیفم یه کفش اسپرت سبز خودم بود

   2. سلام من مجرد هستم ..من خواب دیدم یک کفش سیاه پوشیدم اما بعد یک آقایی از من خواست کفش رو در بیارم و به اون بدم و من هم کفش رو در اوردم میشه راهنماییم کنید تعبیر ش چی میشه

   3. سلام وقت بخیر
    دیشب خواب دیدم در جمع فامیل نزدیک
    عمه ام برای من یک کفش بسیار زیبا و به رنگ قهوه ای روشن خریده و به من هدیه داد
    تعبیرش چه می‌شود؟
    سپاس

   4. سلام
    خواب دیدم رفتم مطب دکتر و کفشای خودمو که الان هم دارم تو بیداری اونها رو می‌پوشم در آوردم. بعد کفشم رو می‌دزدند و بدون کفش می مونم. منشی دکتر چندین تا کفش کتونی خوشگل میاره اما من میگم اینا در حد من نیست بپوشم و برای نوجوانان هست.البته بعدش خوابم خیلی ادامه داشت اما ربطی به کفش دیگه نداشت. تعبیرش رو میفرمایید. متاهل و خانم هستم.

  2. سلام من متاهل هستم خواب دیدم جفت کفش سفید عروسیم پام هست که یهو یه لنگش می افته تو آب و مدام شوهرم و صدا میکنم که کفشم بگیره تعبیرش چیه نگرانم کرده

   1. سلام من مجرد هستم و ۱۹ ساله خواب دیدم که کفش تا به تا پاشنه بلند خریدمو خیلی ناراحتم و میخوام حتما پولشو از فروشنده پس بگیرم انگار که فروشنده اشتباهی به من این کفشو داده و من وقتی اومدم خونه متوجه شدم تعبیرش چیه

   2. سلام محبت کنید خوابم رو تعبیر کنید من از همسرم جدا شدم و خواب دیدم همسرم کفش مردانه خیلی بزرگ پوشیده و بندهای کفش رو سفت بسته

  3. سلام دیشب خواب دیدم تو حیاط خانومم کفش پوشیده بود ولی نمی تونست بند یکی از کفشهایش را ببندد ..کفش کتونی مشکی داشت …من بند کفشش رو براش بستم و رفت سوار پاشینش بشه و دیدم پاشینش بد جوری تصادف کرده و داغون شده بود ولی با این حال ماشینشو روشن کرد و گفت کار دارم بایدبرم بیرون منم گفتم کاش باهم میرفتیم اونم گفت دوست دارم ولی دفعه بعد باهم میریم و منو دوتا بچم تو خونه موندیم و داخل خونه حالت یه باغچه بود جارو اوردم تمیزش کنم دیدم گل نرگسه منم گلو گرفتم دیدم یه دسته‌گل نرگسه و اونو به شکل دسته گل کردم و گذاشتم داخل گلدون …..البته مدت ۵ ماهه خانومم با من مشکل داره و از هم دوریم ……تعبیر این خواب چیه ؟

 2. بایرام من درخواست دیدم که در حرم حضرت زینب (س) هستم وازجایم بلند شدم رفتم جای دیگه حرم وکفشهام جامونده وامدم کفشهام راپیدا نکردم بعد مدتی برای پیداکردن دیدم ،اوردن صندلی ها را گذاشتند آنجا مونده زیرانها

  1. سلام .منظور اینه که اگه مجردین شوهری واقعا رک و بی ریا خواهید پیدا کرد.اگه متاهلین شوهرتون بی ریا و رک هست.بامید خوشبختی شما

  2. سلام من خواب دیدم رفتم مسجد یا امام زاده وقتی داشتم در میومدم دیدم کفشم رو دزدیدن و کفشام نیست خیلی گریه میکردم و ناراحت بودم .من ۳۴ سالمه و متاهلم

  3. سلام ازتون میخوام جواب منم بدین لطفا.من خواب دیدم صبح از خواب بیدار میشم و ب بازار نزدیک خونمون میرم و اونجا کتونی های خودمو درمیارم ک البته کتونی هایی ک تو خواب دیدم واقعا دارمشون و مشکی رنگ هست و دم بازار کتونی هامو درمیارم و با یه جفت کفش مشکی دیگه ک پاشنه بلند هست عوض میکنم میرم بازارو میگردم و موقع برگشتن میرم ک کتونی های خودمو بپوشم هرچی میگردم پیداش نمیگنم ی خانمی ک انگار اون منو میشناسه میاد و برام کتونی هامو پیدا میکنه و من کتونی هامو میپوشم با اون خانم از بازار میایم بیرون و بیرون بازار خانم بهم پیشناد ی کار میده و منم قبول میکنم.البته من تو خواب چادر سرم بود ولی من در واقعیت چادری نیستم اون خانم هم چادری بود.ممنون میشم جواب منم بدینi

   1. سلام
    من خواب دیدم که تو یه مراسم فاتحه بودیم حالا که خواستم برم خونه هرچی گشتم کفشام نبود….تو خواب ناراحت این بودم که کفشهای مادرم بودن که من امانت گرفته بودم….لطفاتعبیرشو برام بگید
    باتشکر

  4. سلام دزدیده شدن کفش در مسجد نشانه حتما” جدایی از همسر نیست بلکه تعابیر دیگری میتونه داشته باشه

 3. سلام من پروانه هستم مادرم خواب دیده که من یک کفش نو به رنگی کریمی خریدیم و پوشیدیم و من نامزد هستم میخاستم این خواب چی تاسیر دارد

  1. سلام .شما بزودی وارد یک زندگی جدید میشین و این زندگی نویدبخش روزهای خوشی براتون خواهد بود.تیریک فراوان به شما و همسر و مادرتون

   1. سلام
    من مجردم، خواب دیدم که کفشم رو گم کرده بودم و خیلی دنبالش گشتم و ناراحت بودم اما پیداشون نکردم، یک عالمه کفش بود به حالت جاکفشی های بزرگ و گاهی روی هم ریخته همه رو گشتم حتی شبیه کفشام به چشمم خورد اما کفش خودم رو ندیدم وخیلی ناراحت بودم ازین موضوع دیگه از خواب پریدم.

   2. سلام وقتتون بخیر ممنون میشم به منم پاسخ بدید . من دیشب خواب دیدم مادربزرگم دو جفت کفش کهنه بچه که خیلی تر تمیز هم بود داره بهم میده و منم قبول کردمشون.درضمن من مجردم هم هستم

 4. سلام در خواب دیددم کفشهای زیادی دم در است وکفشامو هر چ میگشتم پیدا نمیشد تا اینک پیداکردم دیدم گل کفشم نیس نگران همش دنبال گل کفشم میگشتم تعبیرش چیست

  1. سلام .شما خواستگاران زیادی داشته اید و یا خواهید داشت. از میان اونا هرچه میگردین مطلوبتونو پیدا نمیکنین .پس باید کمی توقعات خودتونو بیارین پایین.اگه هم متاهلین یعنی قبلا توقعاتتون بالا بود از حالا به بعد باید واقعگراتر عمل کنین.موفق باشین

   1. سلام من خواب یک جفت کفش دست دوم دیدم که مادرم که به رحمت خدارفته دادگفته بده برادرت براپسرش من گفتم ولکن نمیخواد بزورگفت مال برادرزاده ات ممنون میشم تعبیرش بگید

 5. سلام متاسفانه درمورد اينكه خانوما خواب كفش بيينن چيزي نگفته.،من مجردم يه كفش نوي زرد رنگ دارم ديشب خواب ديدم قسمت جلوش كاملا از جا در اومده و كفشم كهنه شده تو خواب نه ناراحت شدم نه تعجب كردم ولي خيلي خواب عجيبي بود به نظرم ممنون ميشم تعبيرشو بهم بگيد

  1. Salam man khab dedam ye joft kafsh mekhastam bekharam ama kafshe kasef bod va man nakharedam meshe beghed tabersh ch meshe mamnon??

  2. سلام من درخواب دیدم در صف نماز جماعت بودم کهکشانهای مشکی رنگم دزدیده شده که متوجه زنی با دوبچه شدم که کفش‌های من و چند نفر دیگه را داخل ساک خود گذاشته که اونها رو گرفتم و تحویل پلیس دادم و کفش‌های خودم را گرفتم و داخل صف نماز جماعت شدم و نماز دوم را شروع کردم لطفا تعبیر خواب من چیه

 6. باسلام . من ازدواج نکردم در خـــواـب دیدم یکی از کفشام بندش تونستم باز کنم اما هر کاری کردم بند اون یکی باز نشد

 7. سلام
  من توخواب دیدم خانم دوست پدرم ودختر خانماشون (که یه برادر مجرد دارن فقط عکس ایشونو دیدم)تشریف اورد مهمون خونه پدر بزرگم که ماهم اونجا بودیم.
  تااونا رسیدن نشستن من رفتم اتاق بالایی کفش پاشنه بلند سیاه خالمو پوشیدم اما تو خواب اون کفش جدید بود و ماله من بود دقیق یادم نیس اون خانم برام کفش رو آوردن یا نه ودیگه هم در نیاوردم از خواب بیدار شدم.من مجردهستم.
  میخواستم ببین تعبیر این خواب چی هست
  آیا به اشخاصی که توی خواب دیدم مربوط میشه؟

 8. سلام
  من توخواب دیدم خانم دوست پدرم ودختر خانماشون (که یه برادر مجرد دارن فقط عکس ایشونو دیدم)تشریف آوردن مهمون خونه پدر بزرگم که ماهم اونجا بودیم شدن.
  تااونا رسیدن نشستن من رفتم اتاق بالایی کفش پاشنه بلند سیاه خالمو پوشیدم اما تو خواب اون کفش جدید بود و ماله من بود دقیق یادم نیس اون خانم برام کفش رو آوردن یا نه ودیگه هم در نیاوردم از خواب بیدار شدم.من مجردهستم.
  میخواستم ببین تعبیر این خواب چی هست
  آیا به اشخاصی که توی خواب دیدم مربوط میشه؟

  1. سلام.معنیش اینه که شما بختتون بلنده اما باید واسه خودتون ارزش قائل بشین و به اونا فکرنکنین.مربوط به اونا نمیشه.باید در فکر پیشرفت خودتون باشین.اما اگه اون خانومه براتون کفش آورد یعنی بخشی از خوشبختی شما در آینده توسط مادرتون رقم خواهد خورد بهتره به حرف مادرتون گوش بدین.

 9. salam ,man mojaradam,khab didam kafshe pashne bolande meshki poshide boodam vali pashnash shekaste bood,
  vali man ba hamoon pashne mitonestam rah beram ,moshkeli nadashtam,tabiresh chie?

  1. سلام منظور اینه که شما بختتون بلنده در مسیر زندگی مشکلات سختی پیش میادبراتون اما شما با لطف خدا و بینش مثبت و صبر و آرامش خودتونو کنترل میکنین و خودتونو نمیبازین تا جاییکه باز همچنان به خوشبختی خودتون ادامه میدین. تبریک به شما با روح بلندتون

 10. سلام من خواب دیدم که دو جوره کقش سیاه که دارم گم شده اند و برایم کسی دو جوره کفش جدید و پر زرق و برق پیشنهاد می کند.
  لطفا تعبیر این خواب را بگوید تشکر!

  1. سلام شما به کسی علاقمند شدین بعد به هردلیل نتونستین باهاش از نزدیک آشنا بشین یا بهش برسین و ازدستش دادین. اما در آینده دیگران برای شما فرد بهتری انتخاب خواهند کرد و شما هم عاشقش خواهید شد وازش خوشتون خواهد اومد.

 11. سلام

  من خواب دیدم چند نفر توی یه ماشینی نشستیم و از مامصاحبه می کنند بعد از ماشین پیاده شدیم یه آقایی کفش پاشنه بلند نوبه رنگ سفید یا کرم البته پاشنه اش کمی گلی بود از داخل ماشین

  به من نشان داد و گفت این کفش مال شماست.

  می خواستم بدونم تعبیرش چیه؟ من مجرد هستم.

  1. سلام کفش پاشنه بلندی که شمادیدین وکمی گلی بود اونهم از طرف یه آقا، نشوندهنده اینه که یک نفر از جنس مخالف میخواد شمارو راهنمایی کنه و بیگانه هم هست اما قصد واقعیش راهنمایی نیست یه ریگی به کفشش هست. این شخص از خانواده و فامیل خودتون نیست.ممکنه کسانی باشند که توبیرون مثلا سرکار یا دانشگاه و غیره باهاشون آشنا شدهاید و شما یه کوچولو اعتمادی هم بهش دارین.پس شما برای پرهیز از این موضوع وجلوگیری ازش نباید جز با خانواده خودتون با هیچ پسر یا مرد غریبه ای درددل کنین و مشکلات خودتونو بهش بگین زیرا ممکنه یه روزی به ضررتون بشه.پاشنه بلند نشون اینه که بختتون بلنده و هرچقدر هم مشکل داشته باشین یاتاحالا اعتماد کرده باشین امکان بازگشت و جلوگیری از ضرر براتون مهیاست.پس زودتر از درددل با این افراد دست بردارین.و راز خودتونو فقط به خونواده بگین.اگه کسی بهتون کفش دادآقا باشه مفهومش اینه که افرادی قصددارندازطریق هدیه یا کادو وغیره دلتونوبدست بیارن.اگه خانم باشن مشکلی نیست.آقا هم باشه قبول کنین اما اعتماد نکنین بهش.ضمنا بهتره شبها روبه قبله بخوابین وسعی کنین روی پهلوی چپ بخوابین یعنی قلبتون پایین قرار بگیره و روتون بسمت قبله باشه.باز سوالی بود به این آدرس بفرستین

 12. سلاااام دوست عزيز،من در خوابم دخترخاله جوانم را ديدم كه چهار سالي ميشه كه به رحمت خدا رفته ايشون در خواب كفشهاي مرا بپا ميكند و جالب اينجاست كه اين كفشها يكي از كفشهاي مورد علاقه من است بدليل راحتي و زيبايي
  لطفاً تعبيرش كنيد ممنونم از محبت شما

  1. سلام دیدن ایشون درخواب به اینصورت اینه که احتمال قوی شما شباهتهایی از نظر احساس دوست داشتن به دخترخالتون دارین وشریک آینده یا فعلی شما مورد تائید بستگان مادری شما هستند و این جای بسی خوشحالی داره من هم به شما تبریک میگم

 13. سلام خواهش میکنم جواب سوال منو سریع بدین حالم خیلی بده.دیشب خواب دیدم کسیو ک عاشقشم توی خیابون یا ی دختر دیگه دیدم اونا سوار ماشین شدن منم ی تاکسی دربست گرفتم دنبالشون رفتم تا این ک دم ی خونه ای پیاده شدن و معشوقه ی من نشسته بود داشت بند های کفش اون دخترو میبست و با هم خوش بودن و من خیلی ناراحت بودم ک چرا باید معشوقه ی من باید این کارو برای اون خانوم بکنه و یکی توی خواب بهم گفت ک اونا دارن باهم ازدواج میکنن.لطفا تعبیرشو بهم بگین.فکرش داره داغونم میکنه

  1. سلام .این خواب زائئده فکر های زیادشماوترس از خیانت دوستتونه.پیشنهاد اینه که مستقیما با معشوقتون رک در مورد آینده و عدم خیانت صحبت کنین.اگه گفت هرگز خیانت نمیکنه خوبه اما اگه گفت دست خودم نیست یا نمیدونم چیکار میکنم بنظر باید بیشتر روی تغییر دیدگاهش کارکنین.

 14. سلام من خواب یکی از همکارام که قبلا بمن علاقه داشت ولی الان متاهله برای من واسه تولدم کتونیخریده. میدونه کتونی دوس دارم و یکیدو ماه هم زودتر گرفته بود. میخواستم بدونم چه مدلی تعبیرش کنم. مرسی

  1. سلام.این خواب بوی خیانت میده.یعنی باوجود اینکه بایکی دیگه اس میخواد شمارو فریب بده.شما اصلا رابطه عاطفی باایشون برقرار نکنین و همیشه در حد سلام و علیک باشه روابطتون

   1. سلام من دیشب خواب دیدم از بین یه منطقه قدیمی با خونه های قدیمی با خواهرم عبور میکنم و کفش نویی ک خریده بودم پراز گل شده بود ومن کفشمو دراوردمو یه جفت کفش کتونی پوشیدم و خواهرم هم یه جفت کفش صورتی پوشید وکفشای گلی رو دراوردیم

 15. خواب ديدم كه كفش مادر بزرگم به پاش كردم البته مادر بزرگم سالها پيش فوت كرده و بعد باهم سوار ماشين شديم رفتيم مادر بزرگم رانندگي ميكرد
  ممنون

  1. سلام یعنی شما تمام وکمال به مادربزرگتون احترام گذاشتین و بهترین راه برای شما وآیندتون اینه که به نصیحتهای گذشته ایشون به خودتون خوب گوش کنین تا خوشبخت بشین
   موفق باشین.خواب جدید دیدین بفرستین برام

   1. سلام من تو خواب پابرهنه میدویدم ولی احساس میکردم ک کفش پامه میگفتم کفشای خدا پامه خدا هوامو داره کفشای خدا پامه

 16. سلام .دیشب خواب دیدم مردی که عاشقشم و جدیدا دیگه منو نمیخواد و از ازدواج سرباز میزنه و فرار کرده امده خومون میخواست بره بیرون ولی قبل رفتن من نشستتم روی زمین و بند کفش هاشو که باز بود براش بستم .میشه بگین تعبیرش چیه؟

  1. سلام. این بستن بند کفش به این معنیه که شما قصددارین از خودتون بگذرین و به زندگی دیگری که قبلا علاقه داشتین بهش ، سرو سامون بدین.این کار بمعنی ازخودگذشتگی شما هست درمقابل ایشون.طوری که ممکنه برای خودتون بدون او ارزش زیادی قائل نشین که این موضوع خوب نیست و شما باید اول به شخصیت خودتون ارزش بدین تا ایشون خودش بیاد دنبالتون نه اینکه شما بهش عشق بورزین.ضمنا اگه بتونین به جای این از خودگذشتگی بهوده فکر آینده خودتون باشین و نه دیگران زندگیتون متحول میشه و شاید اونوقت او وصدها نفر ماننداو بیان دنبالتون و منتتو بکشن.موفق باشین

 17. سلام من سالهاست خواب میبینم که به طور ناگهانی کفشم رو گم میکنم سال 91 به سفر حج مشرف شدم و روز اول در مکه به دلایلی کفشم گم شد و مجبور شدم از کعبه تا هتل را پا برهنه برگردم. فک میکردم خوابم تعبیر شده ولی باز هم بارها و بارها این خواب رو میبینم همیشه به دنبال کفشم هستم قبلا بسیار شرمنده میشدم از نداشتن کفش اما جدیدا در خواب فقط نگران به دنبال کفشم میگردم.
  ممنون میشم اگه جواب بدین

 18. سلام من دخترمجردیم دیشب خواب دیدم با یه آقای خیلی باشخصیت اومدن جلو وبم پیشنهاد آشنایی دادن یه جای شلوغ بودمثل نمایشگاه بعدکه خواستم برم بااون اقا.تنهارفتم توی اتاقی انگارخونه خودمون بود بعدکه برگشتم دیدم کفشهام نیس هرچه گشتم هیچکدوم ازکفشهاموپیدانکردم یکی همه کفشایی روکه داشتم دزدیده بود هرچه گشتم نه کفشموپیداکردم نه اون آقارو.میشه تعبیرشوبگین لطفا…

 19. سلام. چند شب پیش در خواب دیدم که با عده ای دختر بچه ها که تقریبا بین ۷ تا۹ ساله بودن رفتیم سر خاک آیت الله بهجت ره من بهشون سپردم که برا ازدواجم دعا کنند که یه لحظه متوجه شدم که کفشام نیستند با خانومی که همراهم بود گشتم اما پیدا نکردم تا اینکه منم رفتم داخل و پایین پای قبر آیت الله بهجت ره وایسادم که یهو دیدم کفشام پای یکی از دخترها است که اون خانومه می خواست کفشم رو تحویل بگیره ولی من دلم نمی اومد اما بالاخره گرفت تحویلم داد منم کفشام رو پوشیدم کفش به رنگ خاکستری مایل به مشکی تقریبا پاشنه بلند و بند دار بود و تقریبا اندازم بود شاید یه مقدار بزرگ بود. ممنون میشم از این که تعبیرش رو بگید.

 20. من مجرد هستم خواب دیدم با مادرم جایی هستیم که نذری. برای امام حسین(ع) میدن و من و مادرم هم گرفتیم و در مسجد راه میرفتیم اون مسجد خیلی وسیع تر شده بود و ما مستقیم در اون مسجد راه میرفتیم در مسیر خونه ای تازه ساخت و خالی بود. وقتی به انتهای مسیر و فضای باز رسیدیم من دیدم که کفش هامو جا گذاشتم و به مادرم گفتم که برمیگردم کفش هامو بیارم و برگشتم و کفش هایی که همین حالا میپوشم رو دیدم و برداشتم در مسیر بازگشت هم چند نفر از فامیل رو دیدم
  درضمن حاجتی داشتم و قبل خواب مدنظرم بود

 21. سلام من اکثرا خواب کفَش میبینم ی بار کفش قرمز ی بار کفش طلایی پاشنه بلند همه میگن شوهره اما تو این چندسال ازدواج نکردم? پس تعبیرش چیه

 22. سلام‌.
  من‌ خواب دیدم‌که یک‌پام‌کفش سیاه دارم‌ و‌پای دیگرم کفش ندارم .
  و‌با سرعت دارم‌خونه جاروب میزنم .
  چه‌معنی داره ؟!
  من شوهر دارم .
  دم به دم‌ خواب می بینم که کفش دارم‌ گل آلوده .

 23. سلام من خواب ديدم كه يه لنگه كفشم راحت رفت تو پام ولي اون يكي رو هركاري كردم نتونستم بهپوشم و اينقدر اذيت شدم و خسته شدم و بند كفش هامو باز كردم ولي وقتي نگاه كردم ديدم ي كفش قهوه اي نو پوشيدم كه خلي خوشگله و ي نقش گل هم روي كفش بود و اينقدر راحت بود و دوستشون داشتمكه كفش قبلي رو ديگه انداختم ي گوشه اي و خيلي احساس راحتي مي كردم و خوشحال بودم.ميشه بگين تعبيرش چي ميشه؟
  ممنون

 24. سلام. من چند شب پیش خواب دارم کفشمو میپوشم یه لنگ کفشو پوشیده بودم ولی اون لنگ کفش دیگه رو هرکاری کردم نتونستم بپوشم تا اینکه دیگه اذیت شدم و بند کفشمو باز کردم و خواستم دوباره تلاش کنم که بپوشمش دبدم که یه کفش قهوه ای نو که ی طرح گل هم روش هست رو پوشیدم و خیلی خوشگله خیلی دوستشون داشتم و کفش های قبلیمو انداختم دور. میخواستم بدونم تعبیرش چیه.ممنون

 25. سلام من دختری مجرد هستم چند شب پیش خواب دیدم که با پدرم برای خرید میرفتیم و شاید هم میخواستیم کفش بخریم برام که ناگهان کسی که خیلی از کفشهام رو بخصوص در کودکی از او میخریدم منو پدرم رو دید و گفت که تنها جفت کفشی که از یک مدل پوتین زمستانه برایش باقی مانده برای من گذاشته تا مجانی بدهد بمن و من کفش را که از جنسی غیر چرم و لی مرغوب و به رنگ بنفش وبسیار شیک بود به پا کردم خانومی چادری امدو در حینی که من کفش را به پا کرده بودم از کفش فروش خواست که کفش را به او بدهد اما فروشنده گقت که این کفش را برای من گذاشته و کفش متعلق بمن است من درحین پوشیدن کفش نگران بودم که نکند جنسش خوب نباشد و حتی کف کفش را نگاه کردم که به رنگ صورتی و بشکلی کودکانه تر بود کمی هم دقت کمتری داشت در ساخت بنسبت قسمت های رویی کفش اما بهر حال بدلم نشست و بنظر م ایراد قابل اغماضی امد در نهایت پدرم ازم پرسید که کفش را دوست داری؟اگر نه مجبور نیستی ومن گفتم بابا خب اینکه مفته و برامن گذاشته حالا اگ نشد ما که بهرحال میتونیم یه کفش دیگه هم بخریم (البته ته دلم کفش را دوست داشتم و میدانستم که خوب و مرغوب است اما به پدرم اینطور گفتم که در واقع در بدترین حالت هیچ ضرری برای ما نیست) ممنون میشم اگر تعبیر خوابم رو بفرمایید

 26. سلام تعبیرهای خوبی بود
  لطفاً خواب من رو هم تعبير کنید
  خواب دیدم مردی کفش های منو پوشید که برای او بزرگ بود و یک جفت کفش به من داد که کوچک بود

 27. سلام ، با سپاس پيشاپيش از شما مهربان. من خانم هستم و به تازگى متاهل . ديشب خواب ديدم كفشهاى تميز و پاشنه بلندى دارم و جايى كه مهمانى ميرم صاحب اون خونه كفشهامو قايم ميكنه و بهم نميده. من متوجه اين موضوع ميشم ولى به روى خودم نميارم و ميگردم دنبال يه كفشه ديگه. اما فقط يه لنكه كفش سفيد پيدا كردم و تمام فكر و هدفم اين بود كه زودتر از اونجا برم پيش همسرم كه منتظرم بود بيرون اون خونه. در ضمن برف هم اومده بود و زمين نشسته بود. ممنون از تعبير شما،منتظرم.

  1. سلام من خواب یک جفت کفش دست دوم دیدم که مادرم که به رحمت خدارفته دادگفته بده برادرت براپسرش من گفتم ولکن نمیخواد بزورگفت مال برادرزاده ات ممنون میشم تعبیرش بگید

 28. سلام حالتون خوبه ببخشید من مجرد هستم و خواب دیدم که داخل یه جمعی مثل مدرسه هستم و لحظه آخر که قراره بریم خونه من میخوام یه چیزی رو بنویسم که طول میشکه و یه جمعی دوباره وارد میشه و من از نوشتن منصرف میشم و تو اون شلوغی کیف و کفشم گم میشه که کیفای گمشدم دو تا بود و یکیش پیش یه دوستم یکیشم پیش یه فرد نااشنا که ازشون گرفتم ولی کفشمو هر چی گشتم پیدا نکردم تو اون جمع کفشا رو که میدیدم فک میکردم مال خودمه ولی میرفتم میگرفتم دست میدیدم نه مال من نیست خیلی هم سعی میکردم که کفشمو پیدا کنم و خیلی ام عجله داشتم ولی اخرش پیدا نشد و ازخواب بیدار شدم.تعبیرش چیه؟

 29. سلام
  من دیشب خواب دیدم به مهمانی رفتم و هنگام رفتن هر چه گشتم کفش هایم را پیدا نکردم لطفا تعبیرش را برایم بفرستید

 30. سلام و با تشکر از شما

  خواب دیدم کفشی مشکی که همکنون نیز به پا میکنم پوشیدم اما از کف کفش از وسط نصف شده بود البته تو بیداری تمام کفشههایم بعد از یه مدتی استفاده به همون شکل تبدیل میشوند

  لطفا راهنمایی بفرمایید.

 31. سلام

  تو خواب دیدم با فردی که عاشقشم (و در واقعیت هم ایشون از این موضوع مطلع نیست و ما رابطه ای با هم نداریم ) داریم راه میریم و من کفشهام از پام در اومده و اون تو خواب ازم سئوال می کنه چرا کفشاتو در اوردی و من ازش خواهش می کنم برو و کفشهام رو برام پیدا کن و بیار اما اون میره برام یه دختر بچه میاره و میده تو بغلم

  ممنون می شم اگه اینو برام تعبیر کنید
  سپاس

 32. سلام من تو خواب دیدم به دلیل نامعلومی پا برهنه در شهرستان زادگاهم هستم و اونجا دارم پابرهنه اطراف خونه قدیمی مون میرم روی برف و آبی جاری و میخوام کفش بخرم با اینکه پول دارم کفش نمیخرم و هموجور پیاده میرم تا خونه پدر شوهرمو که همون حوالی هست پیدا کنم و مدام دنبال مسجدی به اسم صاحب الزمان که واقعا هم در مسیر خونه پدرشوهر م در همون شهرستان هست پیدا کنم و بعد به خونه پدرشوهرم برم(اما برای رفتن به خونه اونا تردید دارم) در آخر خواب می بینم جلوی همون مسجد هستم و بیدار میشم

 33. سلام.من خواب دیدم که.کلی کفش دارم که رنگی هستن همشونم رنگای روشن(کرم وقرمزوصورتی) بودن کفش هاکه نصفش برای من نصفشونم برای خواهرم بودتعبیرش. چیه؟

  1. سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم عروسی بودم بد یهو دوست پسرمو دیدم ترسیدم که یه وقت اذیتم نکنه بد تو عروسی ترقه میزدن من به دوست پسرم گفتم نرو جلو چیزش نشه یهو به خودم اومدم که کفش ندارم میخاستم برم جلو دوست پسرم نمیذاشت خود دوست پسرم رفت کفشامو پیداکنه بهم بده تعبیرشو لطفا بهم بگید

 34. فونت ایران نستعلیق برای این سایت جالب نبود. تغییر بدین بهتره از نظر من. پیروز باشید

 35. سلام ، خانمی 63 ساله هستم، من در خواب می خواستم کفش بخرم، ولی در مغازه فقط کفش مشکی دخترانه بود، تعبیرش چی می تونه باشه ؟

 36. سلام من تقریبا یک سال پیش ی خواب عجیبی دیدم ک میونه جمعیت ک همه مخالف و ضد من بودن ب همراه خواهرم رفتیم جلو ک من کل حقوقمو جمع کرده بودم ک پول خیلی زیادی بود و با اون پول می خواستم ی انگشتر خیلی گرون قیمت بخرم جمعیتو پس زدیم رفیم با خوشحالی جلو ب اهنگری ک می خواست اون انگشترو برام بسازه گفت ک من میترسم این انگشترو برات بسازم این جمعیت نمیذارن منو میکشند اما بعد ش گف باشه ب ترسش غلبه کرد و اون انگشترو برام اندازه زد و گف ۳روز دیگ بیا انگشترت اماده هستش من می خواستم ببرم مکه اون انگشترو اما گف ۳روز دیگ اماده میشه و بعد من به همراه خانواده ام رفتیم ی جایی ک شبیه بیابون بود و فانوس روشن بود ک میگفتن از اینجا میرن مکه. ک ی خانومی گف برین اونجا دیگ مادر دخترو نمیشناسه حواستون باشه. می خواستم ببینم تعبیر این خواب چیه. ممنون میشم زودتر جواب بدین یا اگ مقدور به این ایمیل بفرستین

 37. سلام – من تازه ازدواج کردم – یک جفت کفش قرمز به تازگی خریدم – دیشب خواب دیدم همه جا رو آب گرفته – مثل اینکه دریا اومده تو خونه ها – بعد رفتم کفشامو بپوشم که دیدم پشت دری که کفشام اونجاست پر از آب شده – نمی شد درب رو باز کرد – چون آب میومد و همه جا رو می گرفت شایدم من غرق می شدم یا شایدم ترسیدم درب رو باز کنم – بعد اومدم بیرون و از یک نفر خانمی بود اونجا کمک خواستم – رفتیم پشت ساختمان – ولی بیشتر شبیر سخره های کنار دریا بود – آب خیلی سردی داشت – هیچ کس توی آب نمی رفت – ولی من کفشامو میخواستم – منم رفتم توی آب تا کفشامو بردارم – کفشهای من با کفشهای چند نفر دیگه همه روی همدیگه و زیر یک تخته سنگ بزرگ گیر کرده بودند – من رفتم همه کفشها رو درآوردم – یکی یکی می زاشتم بیرون و هر کسی میومد و کفش خودش رو برمی داشت و می رفت – بعضی کفشها خیس بود بعضی ها خشک – کفش من خشک بود جفت شده کنار هم – برداشتم گزاشتم بیرون – بعد که تموم شد و اومدم کفشامو بردارم دیدم نیست – همه اومده بودن کفشهاشونو برده بودن – کفش منم برده بودن – من بلند شدم و صدا می کردم که کی کفش منو برداشته – کم کم داشتم عصبی و ناراحت می شدم میخواستم گریه کنم که بیدار شدم – به نظرتون تعبیرش چیه
  من همون شب دو تا خواب عجیب دیدم –
  بعد که خوابیدم باز یک خواب دیگه دیدم – همسرم در دوران مجردیش دوست و رفیق خوب و بد زیاد داشت – بعد از آشنایی با من دیگه از همه شون جدا شده یا رابطه شو کم کرده خدارو شکر – دیشب خواب دیدم – با شوهرم داشتیم دنبال خونه دوستش می رفتیم – همش می گفت یک چیزی ازش می خوام – بعد به دوستش زنگ زد و آدرس گرفت و ما رفتیم اونجا – دوستشم همش می گفت بیا منتظرتم – بعد که رفتیم نبود – یکم صبر کردیم – یهویی با چند نفر اومد با چوب و چماغ – دنبال شوهرم کردن و همون دوستش به بقیه می گفت برین دنبالش بزنینش بگیرینش – شوهرم فرار کرد – اونام دنبالش کردن – بعد منم با یک نفر دیگه اونجا بودیم از یک راه دیگه ای رفتیم – یکساله ازدواج کردیم – دیگه با دوست و رفیقاش رفت و آمد نداره – حتی بهش زنگم نمی زنن – شاید خیلی کم – مثلا عروسی یکیشون باشه که زنگ بزنن – نمی دونم چرا این دوستش رو خواب دیدم – به همسرم گفتم مواظب خودش باشه – شما بگین تعبیر این دو تا خواب توی یک شب چی می تونه باشد – با چیزایی که خوندم – فکر می کنم هر تعبیری داره به منو شوهرم ربط داره – لطفا اگه امکانش هست توی ایمیلم جواب بدین – ممنون

 38. من دیشب دوبار واسه ی آقای متاهلی خواب دیدم.ی بار حواب دیدم کفش لنگه ب لنگه پوشیده.باردوم خواب دیدم ی کفش کهنه و کثیف و پاره پوشیده ک پاهاشم زخم و پوسته پوسته شده ب خاطر کفشه..انگار کفشه اذیتش میکنه…خود مرده هم از لحاظ روحی خوب نبود…تعبیر لطفااا

  1. سلام
   خواب دیدم دو جفت از کفشهای نامزدم که داریم از هم جدامیشیم
   در خونه ما مونده و پدرم میخواست اونا رو بندازه دور ولی من نزاشتم

 39. با سلام و درود…لطفا حتما پاسخ منو بدید..
  خواب دیدمپاپوشها و کفشهای قدیمی فرزندم رو که مخصوص کودکیهاش بود و الان ندارشون و یک پوتین سیاه خودم رو به دختر خاله ام می بخشم…و در خواب حالت این رو داشت که دارم به اون کمک میکنم.در بخشیدن پوتین تردید داشتم اما در نهایت دلم نیومد بگیرمش و با اینکه نو هست برای اینکه قبول کنه مدام میگفتم نو نیست به دردم نمیخوره برای تو….چون فهمیدم خواب مهمی هست خیلی استرس دادم بدونم تعبیرش چیه.ممنون میشم پاسخ بدید

 40. سلام
  دیشب من خواب دیدم از یه مغازه کفش دزدیدم و صاحب مغازم انگار که خبر داشته باشه من قراره پول کفشو و کیف ندم مراقب منه همش تعبیرش چیه

 41. سلام من خواب ديدم كه كفشهاي سفيدپاشنه دار پوشيدم رفتم مهموني وقتي دراومدم كفشمو پيدانكردم هركجارفتم نبودهمس كفشهاي شبيه كفش من بود فك ميكردم اونه بعدميرفتم ميديدم مال من نيس،تعبيرش چي ميتونه باشه؟؟ممنون ميشم جواب بدين برام مهمه

 42. سلام – من خواب دیدم مردموردعلاقه ام دم درخونه مون اومده وکفهشهای خودموداره پام میکنه منم یه جفت دمپایی که ازقبل داشتم روهم میخاستم باخودم بردارم که گفتم اگه لازمم شد یه دمپایی نوهم میخرم وبعدمن دست مردموردعلاقه امم رودرحالیکه یه لباس سفیدوخیلی هم خودش مرتب بود صورتش روبودسیدم – میخاستم ببینم تعبیرخوابم چی میشه – ضمنا این آقا منوول کرده وازش خبری ندارم

 43. سلام وقتتون بخیرو خسته نباشید..

  من دیشب خواب دیدم کفشایه مشکیم پای داییم بود و تو خواب متوجه شدم ک کفشایه منو پا کرده

  ولی تو خواب انگار از نظر داییم کفاشایه خودشو پوشیده بود درصورتیکه کفشایه من بود

 44. من خواب دیدم ک دختر عمه های مادرم برام ی جفت کفش کریستالی روشن پر نور اوردن و بزور پام کردن ولی موقع راه رفتن احساس میکردم الان لیزم میبره و انگار مراسم عقد خودم با پسر دختر عمه مامانمه تعبیرشو میخواستم

 45. سلام من متاهلم و با شوهرم مشکل دارم دیشب خواب دیدم که رفتم پیشش و دو جفت کفش مردونه داره که یک جفتش نو بود و تازه خریده بود و جفت دیگه اش کهنه و داغون بود اول میخواستم کفش نوهاش و بردارم ولی بعد پشیمون شدم اگه ممکنه تعبیرش و بگین خیلی برام مهمه

 46. سلام. سؤال دارم. بر چه مبنایی تعبیر خواب می کنید؟
  من پنجشنبه شب گذشته در خواب دیدم که لوازم دکور خونه مون رو حایی برای فروش گذاشتیم، جایی مثل عتیقه فروشی. این لوازم که می گم اصلاً هم قیمتی و ارزشمند نیستند. توی این ها یک جفت مجسمه کفش داریم که سال ها پیش خریدمشون. سفالی هسند و زردرنگ. خیلی بازه اند و دوستشون دارم. توی خواب نمی دونم چرا, ولی تصمیم گرفتم این مجسمه کفش ها رو به یکی از همکارانم که مرد است, هدیه بدهم. راستش واقعاً هم قصد داشتم برای ایشون هدیه ای تهیه کنم و به عنوان عیدی عید غدیر تقدیمشون کنم؛ چون تا حالا به من هدیه داده بودند و من حبران نکرده بودم. این خواب تعبیر خاصی دارد؟

 47. سلام من تازه خواستگار برام اومده. خواب دیدم ک چندتا کفش پاره به وسیله بند به ی جایی آویزون هستند. ممنون میشم تعبیرشو بگین

 48. سلام، من خواب دیدم که. یک کفش مشکی و یک کتونی سفید دارم، کفش مشکی رو خودم برداشتم و کتونی سفید میخواست بدم به کس دیگه تعبیرش چیه؟

 49. سلام من یه دختر مجردم و 39 سال سن دارم همش خواب می بینم کفش هام گم شده و پیداشون نمیکنم و مرتب این خواب برای من تکرار میشه

 50. سلام.خواب دیدم خونمون اتاقاش بیشتر شده وتو خونمون بودم ک ی خانم جوانی آمد به من چند جفت کفش داد گفت نیازی بهش‌ندارم مال تو .یکیشو پوشیدم پاشنه بلند و مشکی باهاش احساس راحتی میکردم وگفتم قدم چه بلند شده…بعد تو پله نشسته بودم مادر و پدرمم کنارم وایساده به کفشانگاه میکردم می گفتم چند تا کفش ..چکمه ..مجلسی ..بیرونی و غیره…همشم مشکی …تعبیرش چیه…ممنون

 51. سلام من خواب ديدم كفشي طلايي خريدم و پام كردم و دوسش هم داشتم يه بار ديگه هم خواب ديدم كه با كفش پاشنه بلند دارم راه ميرم اونم طلايي رنگ بود تعبيرش چي ميتونه باشه؟

 52. سلام خواب دیدم رفتم کفش فروشی ی کفش پسندیدم ک مدل جدید بازار بود و رنگش سبز اما خیلی گرون میداد و معلوم بود ک فروشنده داره گرونه میده کفشو و ب پام کوچیک بود اما من میخاستم بخرمش اما خواهرم منصرفم کرد و گفت ی جارو میشناسم ک کفشاش ارزونتره کیفیتشم همینه تعبیرش چی میتونه باشه

 53. سلام صبحتون بخیر ممنون از پاسخگویی
  من خانم ومجردم قبل اذان صبح دیشب پدر مرحومم رادیدم که کفشهاشو به دست گرفته بود و وارد خونه شد وگفت که کف کفش رو تمیز کرده ونگران کثیفی نباشم

 54. سلام…
  تو خواب دیدم ک به امام زاده رفته بودیم و کفش هایم را گم کردم .کفش های تازه و مشکی…بعد کفش های چند خانم باقی مانده را جفت کردم ک اگر کفشم میان انها بود ببینم. تعبیر خواب من چیست؟ با تشکر

 55. سلام وقتتون بخیر
  ببخشید میشه تعبیر خوابمو بگین؟ خیلی برام مهمه
  خواب دیدم من و یکی از دوستای بسیار صمیمی ام در دانشگاه ، کفش های خود را گم میکنیم
  خیلی میترسیم و برای اینکه کسی ما را با پای برهنه نبینه ، از پشت دانشگاه یواشکی به جایی که قبلا رفتیم، میرویم تا کفش خود را پیدا کنیم
  خیلی خیلی میگردیم توی خواب
  واقعا کلافه و خسته شدم
  خسته میشویم ولی بالاخره پیدا میکنیم
  کفش برایم کمی خیس و تنگ شده بود ولی خیلی خوشحال بودم که پیدا کردم

 56. سلام
  من دیشب خواب دیدم کفشهای لنگه به لنگه پوشیده‌ام هر دو لنگه قهوه ای رنگ بودند. ولی یک لنگه اندازه و یکی دیگر خیلی بزرگ بود . چه تعبیری میتونه داشته باشه؟

 57. سلام من حدود 6 سال پیش خواب دیدم کفشم رو دزد برد بعدش رفتم پیداش کردم یه خونی خیلی بزرگ اما نپوشیدم..الان حدود یه ماه پیش خواب دیدم بین چندتا کفش که با زنداداشم بودیم گفت فلان کفش بپوش من یکی دیگه رو انتخاب کردم وپوشیدم یه کفش سیاه از بین کفشهای خودم بود بعدش بارون میومد رفتیم بعدش من برگشتم از سرکوچمون خواستم کفشمو در بیارم یه پرنده نمیدونم چی بود میخاست برش داره من محکم کفشم برداشتم و اومدم تو خونه…بعدش برام دو تا خاستگار اومد ولی هیچکدومشون خوب نبودن ورد کردیم..واینکه من دلم یه فرد خاصی رو میخاد دوسدارم اون بیاد باهاش ازدواج کنم…تعبیر خوابم چیه..ممنون

 58. خدا قوت پریشب خواب دیدم داخل یک مینی بوس بودم که چندتا زن داخل ان بودند کفش هام از پام در اوررده بودم که ناگهان دیدم یک لنگه از کفش هام نیست من وز ن ها از مینی بوس پیاده شدیم و من به زن ها گفتم کار شماست کفش منا برداشتین و شروع کردم به گشتن پلاستیک زن ها ولی یه لنگه کفشم پیدا نکردم . خواهش میکنم پاسخ منا بدین.

 59. سلام من چند شب پیش خواب دیدم کفش پسری که دوستش دارم روی پله خونمون هست لطفا بگید تعبیرش چی هست ممنون.

 60. سلام
  من خواب دیدم که مامانم یک جفت کفش اسپرت برام خریده
  می خواستم برم کوه که بهم داد بپوشم
  وقتی هم پوشیدم خیلی راحت و خوب بود
  ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید

 61. سلام من دیشب خواب دیدم ک با چنتا از دوستانم سوار ماشینی بودیم مثل ون و به جایی برای تفریح میرفتیم یه جایی مثل کوه ، ولی ب اونجا ک رسیدیم گفتن باید کفشاتونو عوض کنید یه خانومی میخاست سوار ون بشه کفششو در اوورد ک من کفش اونو پام کرد م مشکی بود بندی چیزی نداشت مثل صندل بود بدون پاشنه ، من خانوم هستم و متاهل

 62. سلام من خواب دیدم تو خونه مهمون داریم پسرداییمه شب که خواب بودیم کفشاشو که مثل دمپایی تابستونی بود پام کردم باخودم گفتم هیچوقت ناراحت نمیشه پوشیدم و رفتم سرویس وقتی بیرون اومدم دیدم صبح شده همه بیدارن و پسر داییم هم رفته باتعجب گفتم کجا رفت چه زود اخه دمپاییاش موند داداشم باصدای بلند گفت خیلی وقته رفته تو یازده ساعت که اون تو خوابیدی خودت خبر نداری

 63. سلام خسته نباشيد من يه دختر ٢٠ساله هستم كه يك پسري به خواستگاري من آمده است خواهر اين پسر ميبينه كه ما روزاي محرم ميريم هيئت و اينا و من كفش هايم را گم ميكنم و هيچ جا باز نيست كه من كفش بخرم تعبيرش چيه؟

 64. سلام من تو خواب دیدم که مشغول خریدن کفش نو و سفید هستم و چنتا کفش عوض کردم تا کفش دلخواه خودمو پیدا کنم تعبیر چیست ممنون

 65. سلام من یه دختر مجردم خواب دیدم میخوام کفش بخرم رفتم از یه پسر مجردم اشنا کفش بخرم گفت کفش چه قیمتی میخواید گفتم در حد 120 تومن گفت این20 رو ببرید تعبیرش چیه؟!

 66. سلام. بنده دختر مجردی هستم خواب دیدم که پسرموردعلاقم کفش( بیشترشبیه کفش دمپایی بود ) خرید و یجوری بود ک انگارمن میخواستم براش حساب کنم اما پول نداشتم ولی اون متوجه نشد وخودش حساب کرد.
  ادامه خوابمم دیدم که خودم کفشامو درآوردم وانگاری که ببسکوییت زیرپام گذاشتم وازاون به عنوان کفش استفاده میکنم و همزمان هم بیسکوییت میخوردم.
  خیلی ذهنمومشغول کرده مخصوصا دومی
  ممنون میشم اسرع وقت تعبیراین دوتاروبگید

 67. سلام من خواب دیدم سوارماشین دوستم شدم یهو یکی از کفشام افتاد بیرون گمش کردم بعدش پیاده شدم دیدم یه مرد کفشامو برد مسجد من رفتم اونجا پیداش کردم کفشام نو بودن

 68. سلام من خواب ديدم با مادرم مهماني هستيم.ولي بزن و برقص نبود.اومدم تو اتاق گقتم مادر چرا نمي ياي بيرون از اتاق يه لنگه كفشش و نشون داد ديدم پاشنش كنده شده.گفت پاشنه كفشم كنده شده نمي تونم بپوشمش.

 69. سلام من خواب دیدم کسی که سالهای پیش دوستش داشتم و اونم من خیلی دوست داشت ولی نشد که ازدواج کنیم وبعدها اون ازدواح کرد ، دیدم که کفش نویی تقریبا به پا کرد ه و توجه چندانی به من نمی کنه و ناراحتبعد هست و وفتی کفشش دراورده بود دیدم بعد مدتی کفشش در دستان من است و من هم ناراحتم که کفش اونو برداشتم و اونم توجه چندانی به اینکه پابرهنه است نمیکنه ولی من همش به دنبال حایی بودم تا کفشهارو بزارم تا نفهمه من برداشتم…

 70. سلام
  من تعبیر خوابمو پیدا نکردم
  خواب دیدم یه لنگه از کفش همسایه رو که نمیشناسم برداشتم قایم کردم تو کیفم
  یه کتونی سفید بود که اندازه پام بود
  همش منتظر بود اون یکی کفش رو که وسط کوچست رو بردارم

 71. خواب ديدم وارد يه جايي شدكفش هامو درآوردم( كفش مشكي پاشنه بلند)كه دوسش دارم برگشتني كفش هام نبود، كفش هاي همه در هم لابه لاي هم بود هر چي گشتم پيدا نحردم گريه كردم
  تعبيرش چيه

 72. سلام من یه دختر ۱۷ ساله هستم .. خواهش میکنم جواب بدید … خیلی خواب عجیبی بود برام.. خواب دیدم که یه جفت بوت نو که تا یک ذره بالای مچ پام هستن رو پوشیدم و در حال راه رفتنم و یکدفعه که چشمم بهشون میخوره میبینم یه بوته خیلی تمیز و نو پامه .. خواهش میکنم بگید تعبیرشو

 73. سلام من خواب دیدم ک به مهمانی میروم و کفش های خودم ک سبز رنگ بود رو پیدا نکردم و رفتم از دم در خاته ی یکی از همسایه ها کفش دزدیدم و کاملا اندازه بود و سبز رنگ بود

 74. با سلام.
  من خواب دیدم که مادرم برام یک جفت کفش خریده که خیلی قشنگ هستن و رنگشون قرمزه اونا رو پوشیدم و داشتم تو خواب باهاشون راه میرفتم.میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟

 75. سلام. دیشب خواب دیدم کفشی نو داشتم و پام کردم
  خواب دیگری هم دیدم اینکه توی یک فروشگاهی داشتم با شامپو سرومیشستم

 76. سلام خواب دیدم یه عده آدم که نمیشناختم جلوی خونمونن یکی از اونا که انگار دزده اومد بالا و کل کفشای بیرون که تو جا کفشی بود را داشت میدزدید که من دیدم و اونو زدم نصف کفشا از دستش افتاد و فرار کرد بغیشم گذاشت توی کاپشنش وفرار کرد که چند تاشم توراه پله افتاد نمیدونم چقد ولی یکم از کفشارو دزدید تعبیرش چیه این خواب ؟

 77. سلام شوهرم یک ماهه بیکارشده وحقوق هاش رونمیدن دیروز خواب دیده سرکارقبلیش بهش گفتن حواله کفش ووام ازشرکت به اسمت دراومده و اینکه کاری هم برات پیدا شده ,تعبیرش چی هست ؟باتشکر

 78. سلام من دیشب خواب دیدم یه کار اداری دارم وقتی میرم کارمو به کارمنده اداره بگم هر کاری میکنم صدام درنمیاد یعنی درواقع صدام کامل گرفته بود و بعد خانومه میگه باشه حالا منتظر بشین خبرت میکنم من روی صندلی میشینم یه اقایی خیلی متشخص و موجع از دور میاد کنار من پاشو میزاره رو صندلی شروع میکنه کفششو تمیز میکنه(کفشش قهوه ای روشن بود) بعد به من هم اسرار میکنه کفشمو تمیز کنم منم نگاه میکنم میبینم کفشم خاکیه بعد با همون بروس واکس ایشون کفشمو تمیز میکنم( کفشم یه نیم بوت مشکی بود) بعد هر دومون لبخند میزنیم

 79. دیشب خواب دیدم،یه جفت کفشی و که دوست دارم دوباره خریدم ولی درز پشت یکی از کفش ها کامل باز شده بود و من گفتم درستش کنن و باز هم اونو خریدم و وقتی اوردم خونه کفش ها دو تا سایز مختلف بودن و من ناراحت بودم که چرا تو مغازه متوجه نشدم.

 80. سلام. من مجردم و مادرم خواب ديده كه با يكي از پسر عمه هام كه برادر كوچكتري هم داره ، داريم ازدواج ميكنيم. مادرم از ازدواج منو پسر عمم ناراضي بود. در خواب منو پسر عمم خيلي همديگرو دست داشت داشتيم و خيلي با هم ميخنديديم . مادرم ديده كه با اينكه هنوز با پسر عمم ازدواج نكرده بودم ولي صاحب دختري بوديم كه در بغل مادرم بود و با اينكه نوزاد بود، چهره ش از سنش بزرگتر بوده و با مادرم صحبت ميكرده. بعد در خواب ديده كه مادرم پا برهنه، به حياط رفته، گل و لاي و سنگ وآشغال زيادي زير پاهاش بوده كه در حدي كه نتونسته به راه رفتن ادامه بده و اونجا به پسر عموي دومي من گفته كفشاتو بده من برگردم تو. و جلوي در كفشارو در آورده و به داخل برگشته .
  در واقعيت با اينكه سن ازدواجم گذشته هيچوقت با پسر عمم ازدواج نميكردم. چون عمه خوبي ندارم و جديدا به خاطر بدي در حق پدرم با تمام افراد خانواده پدري قطع رابطه كرديم. لطفا تعبير بفرماييد

 81. سلام من دیشب خواب دیدم یک لنگ از دمپایی سفیدم نیست بعد یک جفت کفش زرشکی از یک جایی مثل ویترین برداشتم بعد با کسی بودم که اون کیف خرید از یک مغازه تعبیرش میشه بگید خواهشا من خیلی گرفتارم

 82. سلام دیشب خواب دیدم یکی از دوستای مادرم واسمون سوغاتی کفش و پوتین زمستانه آورده خواهرم کفش رو پوشید اندازش نبود در آورد داد به من پوشیدم اندارم بود خیلی قشنگ و نو بود به رنگ سبز روشن همه تو پام میدیدن میگفتن قشنگه تعبیره این خواب چیه ممنون.

 83. سلام ۲ شب پیش خواب دیدم با چادر نمازم نماز خواندم و بعد چادرم را شستم
  دیشب خواب دیدم مادرم از یه مغازه کردن قیمت اصرار داشت برای من کفش بخرد و من بهانه می آوردم به فروشنده گفتم برای کفش بند بذاره بعد گفتم این بندها خول نیست و آخر به اصرار فروشنده و مادرم یه جفت کفش شیک و سفید و گ ران قیمت خریدم
  لطفا تعبیر بفرمایید

  1. درود برشما. من خانم هستم و مجردم و مزون کوچکی دارم که درآمد بسیار ناچیزی داره.
   خواب دیدم که کیف و کفش بسیار شیک و نویی دارم که جایی گذاشته بودم و برای کاری رفته بودم و حالا برگشتم می بینم یکی بدون اجازم کفشهامو پوشیده بوده.یه لنگه گم شده اما لنگه دوم و کیف همچنان از نویی می درخشند.سعی در پیدا کردن لنگه دوم داشتم

 84. سلام من دیشب خواب دیدم تو یه مجلس هستم. وقتی بیرون اومدم کفشام نبود منتظر شدم همه رفتن ولی اصلا کفشمن نبود. انگار کسی اونو برده بود. بعد اومدم خونه و احساس کردم چیزی تو دهنم وول میخوره . متوجه شدم دندون اسیاب پایین کرم زده. اینقدر دهنم رو شستم که همه کرمها از دهنم بیرون اومدند و مطمئن شدم دیگه کرمی نمونده .می خواستم لطف کنیدو خوابم رو تعبیر کنید

 85. با سلام
  من خواب دیدم تو اتاق خواب با یه آقایی هستم که زود خودمو جمع کردم و بلند شدم و یه خانم متاهل که دارای دو تا دختر بود با این آقا موند این آقا همسرش نبود گویا معشوقه اش بود و من فوری کفش های مشکی پاشنه بپهن لند که بندم از جلو داره (در واقعیت همین کفش رو دارم)پوشیدم و زود از اون خونه خارج شدم و اون خانم موند پیش آقا و بعدش دیدم تو ماشین هستم و شوهر اون خانم و خود خانم و دو دختر تو ماشین بودن وعقب ماشین نشسته بودن و راننده یه نفر ناشناس بود و منم عقب ماشین بودم که خانمه نوار بهداشتیش و داد به دخترش و شوهرش عصبی شد که چرا راننده داره این مسائل و مطرح میکنه

 86. با سلام
  من خواب دیدم تو اتاق خواب با یه آقایی هستم که زود خودمو جمع کردم و بلند شدم و یه خانم متاهل که دارای دو تا دختر بود با این آقا موند این آقا همسرش نبود گویا معشوقه اش بود و من فوری کفش های مشکی پاشنه بپهن لند که بندم از جلو داره (در واقعیت همین کفش رو دارم)پوشیدم و زود از اون خونه خارج شدم و اون خانم موند پیش آقا و بعدش دیدم تو ماشین هستم و شوهر اون خانم و خود خانم و دو دختر تو ماشین بودن وعقب ماشین نشسته بودن و راننده یه نفر ناشناس بود و منم عقب ماشین بودم که خانمه نوار بهداشتیش و داد به دخترش و شوهرش عصبی شد که چرا راننده داره این مسائل و مطرح میکنه

 87. سلام من خواب دیدم دوتا از کفشهای خودمو بایه کفش دیگه از بین ی چادر سیاه یا پارچه سیاه پیدا کردم تعبیرش چی میشه؟

  1. سلام.من مجردم و خانم هستم خواب دیدم رفتم کفش فروشی ولی صاحب مغازه نیستش.باید بگم صاحب مغازه هم کلا کفش فروشی داشت تو واقعیت دو جفت کفش برداشتم برم پرو کنم همین نزدیکیا ولی وقتی برگشتم پول تو حسابم نبود اومدم کفشا رو پس بدم که یه جفتش اسپرت صورتی بود آوردمش اون جفت دیگه اسپورت سفید یادم رفت بیارم.ولی صاحب مغازه ناراحت بود بی اجازه برداشتم کفشا رو.مغازه کناری ازم دفاع کرد از اون اجازه گرفتم دلم میخواست پول داشتم پول اون سفیدا رو میدادم ولی نداشتم رفتم پسشون بیارم بیدار شدم.

 88. سلام من خواب دیدم خوهر شوهرم واسه دخترم کفش خریده…
  کفشای دخترم ساق بلند و سبز رنگ بود و ظاهر قشنگی داشت…دختر من ۲ سالشه

 89. سلام خواب دیدم کفشاموگم کردم هرجامیگردم پیداش نمیکنم بعداومدن گفتن دزدیدن بردن گذاشتن داخل مسجد دروقفل کردن میخوام بدونم تعبیرش چیه

 90. من خواب دیدم از دوست پسرم میخوام برام کفش بخره کفشی ک خواستم مشکی بود ولی کفشی ک دیدم پام کتونی قرمز بود یهو ک دیدم تازه پام کردم ودارم نگاش میکنم

 91. سلام من چندوقت میشه با یک دوست قدیمی که خیلی وقت ازش خبرنداشتم،حرف زدم.کسی که ددرجوانی دوسش داشتم ولی بهم نرسیدیم.خواب دیدم در خونه پدری اونهاگودالی هست که چندین جفت کفش درونش هستن.کفشای من هم اونجا بود.اون شخص همه کفشارودرآورد،فقط یک لنگه کفش من جاموند.پدرومادرش هم که فوت کردن توی خونه بودن.تعلیرش چی میشه.مرسی

 92. سلام همسرم خواب دیده که همسایه ء ما کفش های مارا تمیز می کند یعنی خانم همسایه با پسر بزرگ و پسر کوچک در حالیکه پسر بزرگ ندارد تعبیر این خواب؟با محبت

 93. سلام ، وقتتون بخیر. من دیشب خواب دیدم که یه خونه بزرگ هستیم و بیرونش شب بود و زمین ناهمورا .. من یک کفش تقریبا پاشه دار مشکی پوشیده بودم و با مامانم و یکم زمین نلهمروار بود ولی من تقریبا راحت بودم .. مامانم رفت یه جا ومن منتظرشون موندم و خیلی زود برگشت که یک جفت کتونی سفید و اکلیلی و صورتی ( انگار برند هلو کیتی بود ) و نو دادن بهم و گفتن اینو بپوش چون کفشت قدیمی شده ، بر اثر راه رفتن یکم کفشم خاکی شده بود ولی من دوسش داشتم کفش هایی که مامانم داده بودن رو گرفتم بغلم و راه افتادیم و به مامان گفتم که وقتی رسیدیم میپوشم به یه جا رسیدیم که کل فامیل بودن و همه نشسته بودن و انگار یه دور همی بود (یکی از اقوام هم که همسرشون فوت کرده بودن هم بودن با دختراشون) منم نشستم کنار مامانم و اون خانومی که همسرشون فوت کرده بودن با لبخند اومدن کنار من نشستم ولی من همچنان همون کفش خودم و جایی احساس کردم که یه لنگه از ان پام هست حین را ه رفتن ولی وقتی به مقصد رسیدیم هر دو پام بود که مشکی و کمی پاشنه داشت پام بود چون به نظرم کفشیی که مامانم گرفته بودن کمی بچه گونه بود و مامانم دیگه هیچی نگفتن که کفشی گرفتن رو پام کنم ممنون میشم برام بگید تعبیرش رو.

 94. سلام وقت بخیر،من خواب دیدم که کفشام کهنه بود و اون کفشارو دور انداختم و با خودم میگفتم میتونم جدیدشو بخرم یا اینکه نگه دارم بعدا که خریدم از این کفش صرف نظر میکنم ،
  ممنون میشم اگر تعبیر خوابم رو بگین

 95. سلام خسته نباشید
  من اصولا خیلی کم خواب میبینم دیشب تو خواب دیدم رفتم مغازه و یه جفت کفش پسندیدم پوشیدم و خیلی خوشم اومد خواستم حساب کنم ولی فروشنده که یه پیرمرد بود گفت چند لحظه صبر کن تا برگردم. کمی منتظر موندم ولی نیومد تا اینکه کفش های نو رو پوشیدم از مغازه در رفتم یعنی دزدیمشون تعبیرش چی میتونه باشه؟؟

 96. سلام خسته نباشین
  من خواب دیدم حرم امام رضا بودم کفشهای مشکی نو داشتم که بعد نماز و …. میخواستم بپوشم دیدم دزدیده شدن منم قبلش گریه میکردم ولی یادم نیس با اشک یا بدن اشک
  میشه لطف کنین تعبیرش رو بفرمایید ممنونم

 97. درود بر شما ممنون میشم اگه جواب من بدید با ایمیل . قبلا از شما خیلی سپاسگزارم
  من دیشب خواب دیدم که کفشمو جایی گم کرده بودم یعنی به عبارتی چون از جایی که بودم با دویدن و عجله داشتن اومده بودیم کفشمو یادم رفت ، بعد چند ساعت متوجه شدم کفشام نیست و هرچی میگشتم نبود و همش تو ذهنم این بود تو محل دیگه ای که بودم جا گذاشتم ! جایی که دنبال کفشم میگشتم یه خونه ای بود که پر از آدم مثل یه مهمونی و یه عالمه کفش دم در زمانی که من دنبال کفش خودم میگشتم دوستم که یه خانم بود ( البته وقتی بیدار شدم از خواب هر چی فکر می‌کردم نتونستم اون خانوم بشناسم ) اونم کفش خودشو گم کرده بود سریع یه کفش از اونجا دزدید و پاش کرد و رفت و به من هم این پیشنهاد و داد که کفش یکی دیگه رو بردارم اولش من گفتم نه و سعی می‌کردم کفش خودمو پیدا کنم حس خیلی بدی و ترسی داشتم اگه کفش دیگه ای بردارم بعد چند ساعت گشتن و پیدا نکردن تصمیم گرفتم منم کفش بدزدم از اون مهمونی چند تا پا کردم اندازه پام نبود بزرگ بودن البته خیلی میترسیدم که کسی منو ببینه در نهایت یه کفش کرم نسکافه ای پیدا کردم و پوشیدم باز هم دنبال کفش خودم بودم ولی پیدا نمیکردم و همش به این فکر می‌کردند اون بنده خدا که من کفششو برداشتم چیکار میکننه در این حین یه خانمی دیدم که تو خوابم فهمیدم صاحب کفش و بنده خدا تو خیابون منتظر بدون کفش وقتی دوستم فهمید سریع فرار کرد فرار اون باعث شد اون خانمه بفهمه بعدش من فرار کردم تو خیابون میدوییدم و با سرعت تمام فرار می‌کردند جالبه در آخر به ذهنم رسید چرا این کارو کردی به ماشین میگرفتی میرفتی خونه منظورم اینه که تو خواب به شدت عذاب وجدان داشتم !!!! در واقعیت من تازه نامزد کردم !! تازه یه کار سخت شروع کردم که خیلی میترسم نتونم دوره ای آزمایشیشو پاس کنم !! ممنون میشم اگه جواب منو بدید چون ۹۰ درصد خوابام واقعیته و چیزی به من میگن و تعبیر میشن برام همیشه باز هم ممنون

 98. سلام
  من دیشب خواب دیدم کفش های پاشنه بلند که واسه عروسی گرفتم پام کرده بودم ولی نمیتونستم راحت راه برم که تو واقعیتم همینجوریه یعنی راحت نیستن
  بعد از پایین خونمون داشتم میرفتم طبقه بالا و اون جا سر یه موضوعی با پدرم دعوام شد
  و اینکه عروسی دعوت بودیم ولی نمیدونستم مال کیه من خودمو حاضر کردم ولی انگار از خودم راضی نبودم و بعد اینکه با پدرم دعوام شد تصمیمم قطعی شد که حوصله ندارم و به عردسی نمیرم

 99. سلام.چن دوباره که خواب می بینم میرم یه جای زیارتی و کفش هام گم میشه .دیگه پیداشون نمیکنم.یکبارشو که خواب دیدم یه امامزاده رفته بودم که برام هم آشنا نبود و دوبار یا سه بار تو همون خواب کفشهام گم شدن.یه بار دیگه هم خواب دیدم رفتم کربلا بعد از زیارت که اومدم هرچی گشتم کفشامو پیدا نکردم آخرش یه جفت دمپایی اونجا مونده بود .یه خانمی که خادم بود انگار به من گفت اینا رو بپوش فردا هم بیا اگه اوردنشون ببرش.واقعا نگران شدم .میشه بگید تعبیر این خوابها چیه

 100. سلام من چند وقتی هست که عشق سابقم خیلی اخلاقش با من عوض شده ازم جدا شده واسه اینکه منو نسبت به خودش زده کنه وقتی زنگ میزدم یه خانوم ج میداد که به دروغ میگفت نامزدش و ما با هم بودیم خیلی خوشحال بودیم و تا اونجایی که میدونم دوستم داشت من دیشب به ایشون پیام دادم که دلم واسش تنگ شده گفت مزاحمم نشو گفت تو کی هستی منم قبلش برایاین که عشقمو فراموش کنم با یکی آشنا شدم که تو همسایگیمونه و گاهی ایشونو میبینم ولی ازش جدا شدم بخاطر بعضی اختلاف عقیده ها در رابطه دم صبح خواب دیدم رفتم خونه این آقا همونی که تازه باهاش آشنا شده بودم همراه خودم کتابم برده بوده فکر کنم دانشگاه امتحان داشتم و یهو دیدم خانواده اش اومدن ورفتار خوبی باهام داشتن برخلاف تصورم منم دست پاچه شدم از اونجا اومدم بیرون اول که اومدم از خونه بیرون یادم نمیومد چه کفشی پوشیده بودم دو بار پله هارو بالا پایین کردم تا یادم اومد کتونی مشکیم پوشیده بودم که الان نیست بعد دیدم یه خانم از اعضای خونه اومد کمکم گفت عه کفش منم دزدیدن گفت به احتمال زیاد کار همسایه بالاییمونه که دفعه پیشم کفشاشونو دزدیده و جالب اینجاست اون همسایشون که دزد کفش بود دختر بود و اومد پایین اون خانمی هم که کفششون دزدیده شده بود کیف اون همسایشون گرفت خالی کردو گفت حتما کار توعه ولی کفشم پیدا نشد و از خواب بیدار شدم ممنون میشم تعبیرشو بگید

 101. سلام من خواب دیدم به اشتباه رفتم یه جایی که هیچ وسیله ای برای برگشت نیست و از یه آقای تقریبا پیری مثل جادوگرها بود که یه عده زن با لباسهای عجیب پیشش بودن انگار شاگرداش بودن
  پرسیدم چه جوری برم که گفت کفشتو در بیار برو اونطرف کفشمو درآوردم و رفتم اونجایی که گفته بود و دیدم یه سری آدم هستن عین جادوگرها برگشتم دیدم کفشم نیست یه ماشین برای برگشت پیدا کردم اما یه عالمه کفش اونجا بود که همش لنگه به لنگه که وقتی یه جفت کفش شبیه خودمو میپوشیدم میدیدم لنگه به لنگه س سر همین از ماشین هم جا موندم…. من نامزد دارم

 102. سلام . من دیشب به خواب دیدم لنگ کفش دوست پسرمو داره آب میاره منم از آب گرفتم منتظرش نشستم تا خودش بیاد کفش شو ببره فقط همین ببینید تعبیرش چیه

 103. سلام من دیشب خواب دیدم کفش هام رو دزدیدن و یه جفت کفش جاش ءداشتن که یه کم هم برام بزرگه کل خواب دنبتل کفشهای خودم میءذشتم در حالی که اون کفشهای جایگزین رو به پا داشتم میخواستم بدونم تعبیرش چی هست ؟ ممنون
  کلا” مدتی هست که خواب کفش میبینم

  1. سلام من خانم مجردی هستم همش خواب میبینم کفشامو گم کردم و اخرین بار خواب دیدم کفشام پیدا شد توی کوله پشتیم بود تعبیر این خواب چیه ممنون میشم جواب بدید

 104. سلام خسته نباشید من خواب دیوم دیشب رفتیم جایی مهمونی اما کفش هامون و بیرون دراوردیم موقع برگشت ی لنگه از کفش هام دزدیده بودن کفش های بقیه بود فقط ی لنگه از کفش های من و دزویده بودن تعبیرش چیه؟

 105. من خواب دیدم که توی بازار بودم یا خیابون که یهو کفشاام از پاک در اومد نگاه کردم دیدم کف کشام آمده شده و بندای صندل هم آمده شده و بدون کفش مانده بودم توی خیابوون و همش می گفتم حالا چطوری برم خونه بدون کفش ….من متاهلم و زندگی خیلی خوب و راحتی دارم …این خواب منو نگراان کرده چون واقعا نگران سلامتی همسرم هستم …من خانم هستم

 106. سلام من همسرم مریض هست خواب دیدم رفتم یه جا خونه دیدم برای اجاره وقتی برگشتم یک لنگه از کفشام گم شده بود و من پا برهنه راه میرفتم میتونیم تعبیرش رو به من بگیم؟

 107. سلام خواب دیدم حسینیه ی محلمون رفتم موقع برگشت خودمو توی صحن امام رضا دیدم،اما کفشمو گم کردم تا اینکه داییم اومد دستمو گرفت و با هم صحن به صحن دنبال کفش گشتیم تا اینکه بالاخره کفشمو پیدا کردم و خوشحال شدم ،لطفا تعبیرشو بگین

 108. با سلام
  مادرم درخواب دیده که من (مجرد هستم و 32سالمه) بند کفش های آقایی رو که خاستگارم هستن میبندم ،
  میشه برام تعبیر کنید. ممنون میشم

 109. سلام من خواب ديدم كه رفتم توي حرم حضرت ابوالفضل كفشامو دراوردم گذاشتم كنار بعد برگشتم و ديدم ك نيست و گم شده ، ميشه تعبيرش رو بفرماييد

 110. من خواب دیدم‌توی یه مجلسی هستم که ادم‌خیلی زیاده و شب بود منم دنبال کفشام بودم انگار یکی پوشیده بود رفته بود نمیتونستم پیدا کنم ، و اینکه میدونستم کفشارو تازه خریدم و بار اوله میپوشم .یهو همه از خونه اومدن بیرون و کفشاشونو‌میپوشیدن منم دنبال شوهرم‌میگشتم که بگم کفشام نیس.وقتی شوهرم اومد سمتم من از خواب پریدم

 111. سلام خواب دیدم خاله بزرگم که چندین ساله ایشون فوت شدن برای من دوجفت کفش آوردن من پام کردم برام بزرگ بودوکفشاروبه خودشون برگردوندم گفتم برام بزرگه اندازه پام نبست درضمن من مجردم .تعبیرش چیه؟

 112. سلام خواب دیدم که کفش هایم را در یک مراسم خانوادگی گم کردم کفش های مردونه جلو بسته قهوه ای بودند، بعد وایسادم و گفتم تا کفش هایم پیدا نشوند نمی روم تا اینکه یک کفش مدل کفش های ک گم کرده بودن بهم دادن ولی جلو باز بودن و گفتن یکی به اشتباه کفش های تو رو برده اینها رو فعلا ببر.. بعد از خواب بیدار شدم. ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین.

 113. سلام
  دیشب خواب دیدم با مادرم که فوت شده است داریم جایی میریم وقتی از ماشین پیاده شدیم و راه افتادیم متوجه شدم بک لنگه کفش مادرم نیست و توی آب و برف جا مونده هرچی گشتم پیداش نکردم
  تعبیرش چی می تونه باشه
  ممنونم از راهنمایی تون

 114. سلام خواب دیدم یه جایی رفتم مثل شهر بازی ولی موقع برگشتن کفشهام نبودن ..یکم پیاده رفتم ریز پاهام یخو سنگ بود راه رفتنم سخت شده بود گفتن کفشهات کو ..منم گفتم دزدیدنش کفشهام همون کفشهای مشکی بود که با پارتنرم خریدیم..مردونه بود..

 115. سلام خواب دیدم با دختری ک دوس دارم ؛ دارم ازدواج میکنم اون لباس عروش پوشیده بود اما اومد و بهم گفت برام کفش بخر معنیش چی‌ میشه؟

 116. من چند روز قبل خواب دیدم که در یک مسجید کفش هایم ناپدید شده من با کسی گفتم که کفشهایم خیلی قیمت بود . خانمم خواب دیده که برادر من برایم خانمم دو جوره کفش داده است لطفا تعبیرش را بگویین

 117. سلام وقتتون بخیر ، من خواب دیدم که مراسم تشیع جنازه یکی از دخترای جوان فامیل پدرم که تازه هم فوت کردن بود همه مشکی پوشیده بودیم ولی چون جوان بودن انگار باید کفشامون سفید میبود،من کفشی که پام بود مشکی کهنه زنونه بود که چون دختر بودم اصلا بهم نمیومد،بعد خواهر کسی که تو واقعیت خواستگارم هستن و ایشون هم از فامیلای پدرم هستن یه جعبه کفش سفید و نو و تقریبا نو و خوشگل آوردن که همشون کفش عروس بودن به گفتن از اینا هر کدومو میخوای انتخاب کن من و خواهرم و پدرم بودیم هی گشتیم و آخر یکیشونو پام کردم که خیلی خوشگل بود به نظرم و سفید یا کرم بعد جنازه رو آوردن و همه جمعیت که منتظر بودن پشت جنازه حرکت کردن و من هم همین طور.

 118. خواب دیدم مراسم تشییع پیکر سردار سلیمانی در حرم مطهر امام رضا هست وبعداز نشستن روی فرش ودر کنار جسم پاک سردار کفشهایم را پیدا نکردم البته در خین مراسم خیراتی هم پخش میکردم.

 119. سلام وقت بخیر
  من ۲۶ سالمه و مجرد هستم . توی خواب دیدم که توی خیابون داشتم راه میرفتم که جلوی یه خونه یه جفت کتونی ال استار به رنگ آبی افتاده بود با خودم فک کردم این که خیلی نو هست پس چرا انداختنش بیرون!!!من برش میدارم
  با خودم بردمش ولی وقتی نزدیکی های خونه مون بودم متوجه شدم که صاحبش که یه دختر و مادر بودن دارن دنبالش میکردن برا همین بردم و کتونی رو پس دادم.
  خیلی ددس دارم تعبییرشو بدونم🙏

 120. سلام وقت بخیر
  من ۲۶ سالمه و مجرد هستم . توی خواب دیدم که توی خیابون داشتم راه میرفتم که جلوی یه خونه یه جفت کتونی ال استار به رنگ آبی افتاده بود با خودم فک کردم این که خیلی نو هست پس چرا انداختنش بیرون!!!من برش میدارم
  با خودم بردمش ولی وقتی نزدیکی های خونه مون بودم متوجه شدم که صاحبش که یه دختر و مادر بودن دارن دنبالش میکردن برا همین بردم و کتونی رو پس دادم.
  خیلی دوس دارم تعبییرشو بدونم🙏

 121. سلام
  من خواب دیدم که رفتم کفش فروشی ک یک لنگه کفش صورتی روشن پوشیدم لنگه ای از کفش خودم را ک در اوردم گمش کردم دنبال لنگه کفش خودم میگشتم ب صاحب مغازه هم میگفتم زیر بار نمی رفت ک اینجا کفشم رو در اوردم با همون کفش لنگه ب لنگه دنبالش می گشتم
  مجردم 20

 122. سلام من خواب دیدم با مادرم رفتم کفش فروشی و هر چه می گردم اون کفشی کا میخوام رو پیدا نمیکنم و یه خانمی همش به من میگه رنگ خاکی بگیر منم خاکی گرفتم بعد من به پای خودم نگاه میکنم و یه کفشی رو میبینم که تا حالا خودم اون کفش رو نداشتم و رنگش خاکستری و صورتی بود

 123. سلام من خواب دیدم که یک مرد کفش های کثیف زنانه ب من داده که ان را بشورم ودر آخر خود ان مرد هم درشستن کفش ها ب من کمک میکند

 124. سلام
  من خواب دیدم به همراه دو برادرم به مکه رفتیم و زیارت کردیم و نماز خوندیم اما کفش منو دزد دزدید.لطفا تعبیرشو بگید ممنون

 125. سلام من خواستگاری دارم ک باهاشون صحبت میکنم هنوز ندیدمشون ب دلیل اینک ایران زندگی نمیکنند – خواب دیدم ک ایشون اومدن خونمون و یه جفت کفش پاره و کهنهههه پاشون بوده ک وقتی اومدن داخل یه لنگه از کفش رو قایم کردن زیر وسیله های توی پارکینگمون – دلیلش چی هست ؟ من معمولا خوابهام معناداره و خواب پرت و پلا کم میبینم

 126. سلام، من خانم ۳۴ ساله متاهل هستم خواب دیدم یک جفت کفش مشکی خودم رو دادم به یه مغازه دار و به جاش یه کیف رنگی نو گرفتم همش توی ذهنم بود که به کفش مشکی هم نیاز دارم و باید دوباره بخرم. تعبیرش چیه؟

 127. سلام خواب دیدم شوهر با یه جفت کفش جدید کتونی مشکی که انداخته بود سر پاش یعنی پاشنشونو خوابونده بود از در خونه امد تو .تعبیرش چیه لطقا

 128. سلام من متاهلم و این دوسال همسرم باهام خیلی سرد شده و میگه جدا بشیم دیشب خواب دیدم بیرون خونه دوجفت چکمه که مال مهمان هامون هستند و چند جفت کفش دیگه که مال بچه ها هستند در خونه هستند ولی کفش های من نیست بعد فهمیدم کفش هام رو بردم داخل خونه
  و شستمشون لطفا تعبیر خوابم چیست سپاسگزارم

 129. سلام من مجردم خواب دیدم تنهایی دارم میرم مسافرت وسط راه دیدم کفش پام نیست و به خونه خبر دادم برام کفشامو بیارن برام کفشامو آوردن ،کفشم سیاه بود

 130. سلام، خدا قوت… پدرم در خواب دیدن در زیارتگاه؛ کفش هاشون دزدیدن. این یعنی فوت مادرم؟؟ خیلی نگرانم.

  1. سلام .میشه بدونم تعبیر خواب پدرتون در واقعیت چی شد؟؟
   چون من هم همین خواب رو دیدم و خیلی نگرانم.

 131. سلام من دیشب خواب دیدم ک قراره برم عروسی و کفش ندارم بعد رفتن خونه ی یکی از اقواممون و رفتم سر جا کفشی بازش ک کردم پر‌از کفش های رنگارنگ و قیمتی بود میخواستم ببینم تعبیرش چی میشه

 132. سلام من دیشب خواب دیدم ک قراره برم عروسی و کفش ندارم بعد رفتن خونه ی یکی از اقواممون و رفتم سر جا کفشی بازش ک کردم پر‌از کفش های رنگارنگ و قیمتی بود میخواستم ببینم تعبیرش چی میشه

 133. سلام من خواب دیدم که یکه جفت کفش چرمی مشکی که الان هم دارمشون پام بودن یکیشون بندش نیمه باز بود یعنی باز شده بود و من شروع کردم به بستن بند کفش.معنیش چیه؟؟؟؟

 134. سلام.
  من خواب دیدم که با مردی که خیلی همو دوست داریم رفتیم مرکز خرید و من یه جفت کفش مشکی مجلسی برداشتم پوشیدم اندازم بود و قشنگ بود بعد اون آقا گفت الان کفش نو ببری خونتون میگن اینا که عزا دارن چطور رفتن خرید کردن… گفت بعدا بخر…( من پدرم ۳۰روزه که از دنیا رفتن…) میخوام بدونم تعبیر این خواب چی میشه؟

 135. ببخشید من خواب دیدم که دمپایی پام بود شب بود و از پام در اوردم و کفش های یک خانم دیگه اگه اشتباه نکنم عمم بود ازش گرفتم و پا کردم و دمپایی هارو بهش دادم دمپایی من مردانه بود و کفش های اون سفید شیری پاشنه دار . متاهل هستم . تعبیر این خواب چی هست؟

  1. من خواب ديدم چند جفت از كفشايي ك خيلي دوسشون دارمو بخشيدم ب مادر شوهرم لطفا تعبيرشو بهم بگين😔 كلا از ذهنم نميره

 136. سلام .خوبید .
  وقتتون بخیر
  جواب سوال خیلی برام مهمه ممنون میشم جواب رو بدید ب ایمیلم .
  دیشب نزدیکی صبح بود خواب دیدم ک یک کفش سیاه و پاشنه بلندی پاهامه ولی لنگ دیگش نبود .اون یکی پاهامو مثل کفش درآوردم ک کسی متوجه نشه وراه میرفتم .ولی پیش خودم میگفتم محاله مردم میفمن .داشتم دنبال ی کفش میکشتم ک بپوشم وبرم هرچ گشتم پیدا نکردم همه کفشاشون پاهاشون بود یاکنارشون خلاصه ایقد گشتم تا ی دمپایی پیدا کردم خواستم بپوشم داخلش کش بود نرفت توی پاک .مجبور شدم بدون کفش برم .یعنی ی لنگه .من متاهلم

 137. سلام من خواب دیدم که در حین ورود به مجلسی دارم بند کفشم رو باز میکنم ولی به من میگن که همه کفش پاشونه وقتی میخوام بند کفشم هام رو دوباره ببندم درست بسته نمیشه و در همین حین از خواب بیدار شدم و ساعت ۴ صبح بود

  1. سلام
   من دیشی تو خواب دیدم چند جفت کفش رو جلوی در خونمون دارم تمیز میکنم و جفت میکنم
   تعبیرش چی میتونه باشه،و اینکه من چندوقته برای رسیدن به شخصی دارم دعا میکنم و نماز میخونم

 138. سلام…
  خواب دیدم که در یک عروسی شرکت میکنم… عروسی دختر همسایه ماست است و در خانه است عروسی.. کفش های پاشنه بلند ازهمسایه ما قرض میگیرم بر یک شب… وقتی عروسی تمام میشه کفش هایم هم گم میشه زیاد دنبالش میگردم.. خیلی زیاد.. پیدا نمیتوانم!
  با خیلی مشکلات دوباره کفش هارا پیدا میکنم و کفش هارا به صاحبش پس میدهم…
  تعبیر این خوابم چیست؟

 139. خواب دیدم رفتم تهران بعد باخواهرم بیرونیم کفشم گم شده دنبال کفشمم من دمپایی پوشیده بودم کفشم تو هتلی جایی جامونده اومدم کفشمو پس بگیرم با خواهرم نبود.
  بعد باخواهرم اومدیم بیرون انگار کیس احساسیم اومده بود دنبالمون سوار شدیم منو دوستم پشت اونیکی دوستم جلو بعد کیس احساسیم فرمونو ول میکرد برمیگشت عقب به من دس میزد ابراز علاقه میکرد صحبت میکرد من محلش نمیدادم بعد برد خونش مارو گف به خواهرم اونهاا بیمارستانی ک تو کار میکنی اونجا پشت خونه ماعه بعد اومد نشست زمین روبروم دستشو گذاشته بود رو زانوهام پیش دوستام داشت برام شعر میخوند منم پاهام باز بود زود با روسری کشیدم روموشلوارک داشتم میخندید شعر میخوند
  از خواب که بیدار شدم رفتم دیدم پست گذاشته اهنگ دلتنگتم رو پست کرده همون لحظه .قهریم باهم

 140. سلام خواب ديدم از خونه ى كه تو خواب ميدونستم مال چه كسي هست اما در بيدارى نه بيرون زدم بعد كه خواستم كفشمو پام كنم كه رنگ سفيدى هم داشت ديدم يه لنگش نيس و يكى اونو دزديده و شبيه كفشم يه لنگ مشكى برام گذاشته بود كه هر دوتارو پام كردم و دنبال اونى كه يه لنگ كفشمو دزيده بود رفتم
  تعبيرش چيه ممنون ميشم پاسخ بديد

 141. سلام مادرم خاب دیده که یکی از اشناهامون یه سری خرتوپرت اورده به مامانم میگه که اینارو بدین به یه فقیر بعد یه کفش دست دوم مشکی قابل پوشیدن به مامانم میده میگه اینوبده به دخترت
  تعبیرش چیه؟
  من یه خواستگاردارم که دوسش دارم میشه تعبیروبگید؟

 142. سلام مهسا هستم ۱۷ سالمه و مجردم خواب دیدم زن عموم چند دست برام کفش اورده ولی روی همشون به صورت دایره کوچیک قد انگشت سوخته بود و کهنه بودن تو خواب میگفتم به دلم نمیشینه و اونم کفش خودشو نشونم دادو گفت ببین مثل همن فقط اینا یکم خراب شدن و کفشا اسپرت بودن رنگای سیزو نارنجی و قرمز و زرد قاطی بودن توش لطف میکنین تعبیرش و بگین خیلی نگرانم نود درصد توابای من به واقعیت تبدیل میشن و یه جورایی اشاره میکنن

 143. سلام من متاهلم خواب دیدم توی یه مهمونی یه اقای کفش خای پاشنه بلند دست دوم میفروشه ولی در حد نو و من یه کفش کرم پاشنه بلند پوشیدم و خانم های تو مجلس یه عده هم همون رو میخواستن همسرم هزینه رو پرداخت کرد و با اینکه من قیمت ارزون تر میخواستم فروشنده به من فروخت اما بعد همسرم بهم گفت که باقی مونده ی پول رو نگرفتم و وقتی دوباره پیش فروشنده رفتم اون رفته بود.میشه لطفا بگید تعبیرش چیه؟!

 144. سلام :) وقت شما بخیر
  دختر هستم و مجرد.صبح قبل از طلوع آفتاب خواب دیدم دارم کفش میخرم، کفش راحتی بود، شاید اصلا پاشنه نداشت، رنگ نقره ای با ترکیب بنفش انتخاب کردم، ولی موقعی که میخواستن برام بذارن داخل جعبه که ببرم دیدم به رنگ قرمزه، قرمز آتیشی خیلی خوشکل با جنس نرم ( سوئیت) البته قبل پوشیدن کفش با صدای الارم گوشی از خواب بیدار شدم
  همزمان خواب دیدم که یه مار حدود 1/5 متر از کمد دیواری یکی از اتاق های خونه اومد بیرون، و من ازش میترسیدم( تقریبا به رنگ دلفینی بود)
  ممنون از شما

 145. درود وقت بخير
  خواب ديدم كيش هستم از دست فروش كفش گروني رو به قيمت خيلي مناسب مي فروخت كفش ورزش صورتي رنگ ولي بعداز خريدن كه فروشنده رفت ديدم يكيش كوچيكه و يكيش بزرگه
  با جستجو پيدا كردم فروشنده رو ولي لنگه هيچ كدومش رو نداشت و تموم كرده بود و گفت جنس ديگه اي بردار كه من اصلا نياز نداشتم ممنون مي شم تعبيرش رو بفرماييد

 146. سلام .من خاب دیدم دختر خاله ام برای من هدیه گرفته .غافلگیر شدم هدیه رو باز کردم ی جفت کفش صندل مشکی بود زیاد زیبا نبود خیلی ساده ولی تشکر کردم .با اینکه زیاد خوشم نیومده بود پام که کردم هم اندازه پام بود هم خیلی زیبا بنظر میرسید و قدم هم بلندتر کرده بود در صورتی پاشنه بلند نبود

 147. با سلام
  من خواب دیدم یکی از کفشهامو که خیلی دوست دارم پوشیدم بعد درش میارم و میرم جایی، تا برگردم میفهمم دزدیدنش، خیلی ناراحت شدم و با گریه دنبال کسی که اونو دزدیده میگشتم. من مجردم. میخواستم ببینم تعبیر خوابم چیه؟
  ممنون از سایت خوبتون

 148. سلام
  من خواب دیدم که یه جای تفریحی هستم شبیه جنگل و پارک با خانواد م بودم بعد یه جفت کفش البته بوت اسپرت بود صورتی رنگ و تمیز و نو به نظر میرسید تو جه منو خواهرم رو جلب کرد رفتیم و من کفشارو پوشیدم اول فک کردم بزرگ باشه ولی وقتی پوشیدم درست اندازه ی پام بود و خیلی قشنگ بود و خوشم اومد.تعبیرش چیه لطف کنین جواب بدین

 149. سلام من دیشب خواب دیدم سه جفت کفش نو دارم که دوتاش شبیه هم بودن ورفته بودم مغازه دوتاشو میخواستم بفروشم
  خواهش میکنم تعبیر این خواب چیه🙏🏼
  متاهلم و۲۵ سالمه

 150. سلام خواب دیدم دو جفت کفش دارم ی جفت مشکی و ی جف صورتی و ی آقای از آشنایان اسرار کرد که کفش صورتی ام را بدهم ب کسی دیگه ینی چی ممنون

 151. سلام خواهش میکنم جواب منو بدین خیلی کلافم.
  خواب دیدم یکی از آشناهامون که خیلی وقت پیش فوت شده در حیاط اومد کفش منو جفت کرد یکم دعام کرد و آخر هم گفت که خدا کفش های اخرتت رو جفت کنه
  این یعنی چی

 152. سلام من چندوقت پیش بایه پسر که قرار ازدواج داشتیم در ارتباط بودم که یه شب خواب دیدم کفشای خودشو درآورد وپام کرد کاملا اندازم بودن ولی من بعدچند قدم ک راه رفتم دم درخونمون کفشارو ازپام درآوردم و بجز اونا یه جفت کفش زنونه مشکی پشت دربود بعد درو بستم ورفتم داخل حالا رابطتم با اون آقا تموم شده فقط نمیدونم اون دوجفت کفش دیگه معنیش چیه؟

 153. من در خواب دیدم از خانه ایی بیرون میآیم ولی کفش هایم در طبقه ی دیگری است و پسربچه ایی را به دنبال آن فرستادم و میدانستم دوجفت کفش دارم اینجا که یک سایز باهم متفاوتند ولی هر رو جفت را لازم دارم. تعبیرش چیست.؟

  1. سلام من مجرد هستم و دیشب خواب دیدم که برای فروش ماشین برادرم با مادر و برادر و عشق سابقم ( دوست خانوادگیمون هستن و مجردن) دارم سوار ماشین میشم که میبینم کفش های قدیمیم رو پوشیدم که سیاه و سفید بود و پاشنه سمت راستش کنده شده بود در واقعیت هم همینطور بود و فهمیدم اشتباه پوشیدم کفشمو و با سرعت رفتم کفشامو عوض کنم ولی هرچی تلاش کردم نشد و خیلی ناراحت سوار ماشین شدم و اون اقا بهم با لبخند گفتن که دستتو ضد عفونی کن و برام الکل گرفت ولی من ناراحت بودم و با صدای گرفته گفتم ممنون و نفهمیدم چیشد یهو دستم با دست ایشون برخورد کرد ممنون میشم تعبیر کنید خوابمو لطفا

 154. سلام
  دوتا از خواهرهای شوهر خواهرم توی بیمارستان بسترس هستن بر اثر کرونا
  امشب خواب دیدم حالشون خوب شده و اومدن خونه خواهرم و میگن خوب شدیم میخوایم بریم‌مسافرت یکیشون یه جفت کفش دستشه میخواد بپوششون از توی کفشا آتش بیرون میزنه میپوششون و اصلا هم دردش نمیاد یا اذیت نمیشه
  تعبیرش چیه؟

 155. سلام من چند باری خواب کفش های لنگه به لنگه دیدم
  تو خواب سعی داشتم یه کفش جفت برای پوشیدن پیدا کنم
  لطفا تعبیر این خواب

 156. سلام من چند باری خواب کفش های لنگه به لنگه دیدم
  تو خواب همش دنبال یه جفت کفش جفت برای پوشیدن بودم لطفا تعبیر خوابمو بگین

 157. سلام من چند سال پیش خواب دیدم مادرم در خانه پدربزرگ پدریم کفشهای مشکیش و گم کرد، مدتی بعد پدرم فوت کرد.
  دیشب خواب دیدم خودم کتونی هام را گم کردم. نمیدونستم دزدیدند یا گم شده ولی هر چی گشتم پیدا نشدند. من دختر و مجردم.
  میشه لطفا تعبیرش و بگید.

 158. سلام من در خواب دیدم که پسر خاله ام کتونی نوایی به رنگ قرمز خریده و من اون کفش رو ازش میگیرم و میپوشم و اون ها رو از وسط نصف میکنم که هم پسرخالم وهم شوهر خالم خیلی از دستم ناراحت میشن

 159. سلام خواب دیدم با نفری ک یادم نیست کیه کنار رودخانه هستم و یک مار بسیار دراز میاد سمت ما وقتی از مارد شد و دمش ب ما رسید دمش دوقسمت شد و
  سیاه بعد هر قسمت دو و سه قسمت ک در انتهاشون کفش بود طرفی ک باهام بود گفت ک دارنده این کفشها هرچی بخواد زود فراهم میشه منم کفشها رو از مار ک بی حرکت بود جدا کردم . یهو خودم رو سر یک کوچه تنگ دیدم ک انگار باید فرار کنم وارد ی خونه شدم گمونم راهم ندادند رفتم در خونه بعدی رو باز کردم ی حیاط کوچیک و ی اتاق کوچیک بود ی خانم هم گمونم مشغول اشپزی توی حیاط بود رفتم توی اتاق و اروم گرفتم اونجا.ضمنا فکرکنم اون زن زن خوبی نبود ولی بامن خیلیم خوش برخورد بود
  تمنا دارم اگر میشه خوابم رو تعبیر کنید.من اقا و مجرد هستم ۳۸ساله

 160. با سلام و وقت بخیر
  خواب دیدم در شرکتی که کار می کنم ، به من می گویند باید از اینجا بروم . وقتی که می روم کفش هایم را عوض نمایم .کفش هایم پاره است و نمی توانم بپوشم و بدون کفش می روم . تعبیر آن چه می شود

 161. سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم که تو یه پاساژم که یکی از مغازه‌هاش که کفش فروشی باشه مال خودمه بعد در حالی خودم کفش پام نیست میرم تو مغازه خودم وچندتا کفش‌های مشکی با مدل مختلف تو ویترین هست،بعد من یکیشو انتخاب می‌کنم که بپوشم و وقتی برمیدارمش در همون لحظه تغییر میکنه و یه کتونی مشکی با علامت نایک میپوشم و بنداشو میبندم.
  تعبیرش بگید ممنون میشم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *