Advertisement
چ

چادر

تعبیر خواب چادر محمد بن سيرين گويد:

تعبیر خواب چادر درخواب ديدن، سترپوش زن است. اگر بيند چون زنان چادر پوشيده است، دليل كه در آن كار خير و شر است. لكن آن كار را از او مكروه دارند. اگر كسي بيند چادر را بدريد يا بسوخت، دليل كه در آن وقت ستروي درديه شود.

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب چادر

تعبیر خواب چادر شب در خواب زن است، اگر بيند چادر شب فرا گرفت، يا كسي بدو داد، دليل كه زن نو خواهد. اگر بيند چادر نو بخريد، دليل كه كنيزكي بخرد و از او فرزند آيد، اگر اين خواب زني بيند، دليل كه او را شوهر آيد. اگر زني بيند كه چادر شب او بسوخت، دليل كه شوهرش بميرد، يا او را طلاق دهد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:تعبیر خواب چادر

تعبیر خواب چادر
تعبیر خواب چادر

چادر درخواب بر سه وجه است.
اول: مقام و منزلت.
دوم: مرد را زن و زن را شوهر،
سوم: سرپرست و مرد خانه.

منوچهر مطيعي تهراني گويد : تعبیر خواب چادر

تعبیر خواب چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهاي بيننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردي ببيند که چادر دارد رازداري مي کند و اين راز ممکن است مال خودش باشد يا متعلق به ديگران اما اگر ببيند چادر پوشيده چون مرد چادر نمي پوشد و اين يک کار غير طبيعي است نيکو نيست و در خواب نشان دهنده اين است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خويش را از مردم پنهان نگه مي دارد و اين اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرين و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار مي گيرد. اگر بيننده خواب ببيند که چادري براي ديگري خريده يا چادر به کسي هديه مي دهد آن چادر رازي است که مي خواهد ديگران پوشيده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرويش را نبرند.

براي زنان ديدن چادر در خواب

براي زنان ديدن چادر در خواب طبيعي است اما اگر زني در خواب ببيند که چادر نو پوشيده در محيط خانواده عزت و احترامش بالا ميرود و نزد شوهر عزيز مي شود. اگر ببيند که چادرش پاره است يا رازش فاش مي شود و يا اين که آبرويش در مخاطره قرار مي گيرد. به هر حال هر کسي چيزي پنهان دارد که دوست ندارد ديگران بدانند. کوشش در مسير حفظ همين پوشيدگي است که در خواب به شکل چادر نمايان مي گردد. چادر شب زن است و چادر کلا حرمت و عزت است که به زن بر مي گردد.

آنلي بيتون مى‏گويد:تعبیر خواب چادر

1ـ اگر خواب ببينيد در چادري به سر مي بريد ، نشانة آن است كه در زندگي شما دگرگوني و تحولاتي روي خواهد داد .
2ـ ديدن تعدادي چادر در خواب ، نشانة آن است كه به اتفاق دوستاني وفادار و صميمي به چند سفر خواهيد رفت .
3ـ اگر خواب ببينيد چادري كه قصد نصب آن را داريد پاره و غيرقابل استفاده است ، نشانة آن است كه با مشكلي جدي روبرو خواهيد شد .
4ـ اگر خواب ببينيد جايي چادري افراشته اند ، علامت آن است كه دوستان در صدد سوء استفاده از منافع شما هستند وشما با دقت و تفكر نقشه هاي آنان را نقش بر آب مي كنيد

‫117 دیدگاه ها

 1. سلام من دختری مجرد هستم که چند سال پیش خواب دیدم که دوستی چادری را اورد که مالکی نداشت و هر کسی دوست داشت میتوانست ان را بردارد من که بطوری ملول روی تختم دراز کشیده بودم (در ان دوره از لحاظ روحی به همان اندازه ملول بود)بلافاصله فرصت را غنیمت شمردم و پیش از انکه کس دیگری اقدام کند چادر را از دوستم گرفتمو رفتم تا انرا جلوی ایینه امتحان کنم و همینکه از در اتاق بیرون رفتم یکی از صمیمی ترین دوستانم سعی داشت مرا بنحوی دوستانه و دلسوزانه قانع کند که این چاد ر مناسب من نیست و من هم کاملا میدانستم که حق بااوست و در تمام مدت با لبخند به او اطمینان میدادم که منهم میدانم که این چادر هم خیلی برای من بلند است و همینکه از لحاظ ظاهری ان طور که من میخواهم سرسنگین نیست و لوس است اما فقط میخواهم امتحانش کنم و در حالیکه به او اطمینان کامل دادم از او جداشدم و بسمت ایینه رفتم وهمینکه چادر را بسر کردم دیدم که بطور عجیب و غیر قابل باوری گویی برای من دوخته شده و کاملا اندازه من است و انقد تعجب کرده بود که با دقت نگاه کردم و دیدم بله کاملا اندازه است و بعدهم در ایینه تمام قد نگاه کردم و چهره وقامت خود را دیدم و وقتی این اندازه بودن را دیدم قانع شدم که مدلش مهم نیست و فک کنم بااین حساب چادر را مالک شدم این خواب چند سالس ت که ذهن مرا مشغول کرده البته باید بگویم من در ان زمان چادر ی بودمو اتفاقا دنبال کوتاه کردن چادرم هم بودم .

  1. یه همسری واستون پیدا میشه که از لحاظ فکری خیلی سازگاری دارین …. ولی شاید از نظر ظاهر دلنشین نباشه … واینکه فکر مکردین چادر بهتون نمیاد به این خاطر بوده که فکر میکردین این آقا بهتون نمیان

    1. سلام.
     بین شما وهمسرتون جدایی به معنای واقعی می افته یا در نطرات و عقائد و تفکراتتان اندیشه هایتان جدایی و دوگانگی واختلاف ایجاد میشود.صدقه بدهید انفاق کنید اسپند دود کنید ان شاءالله جهت ترمیم و بهتر شدن اوضاع،توسل به خدا ومقدسات صحیح و مددگرفتن از اهل بیت صلوات الله علیهم راه گشا میباشد،مهمترینش،گذشت وسکوت میباشد تا اختلافات بدتر نشود وبیشتر،حتی حق با همسرتانم نباشد،شما گذشت کنید تا بنیاد خانواده از هم جدا نشود

   1. سلام من خواب دیدم نصف یه دونه چادرو خوردم که همسرم گفت برگردون و از حلقم با سختی کشیدمش بیرون

    1. خواب دیدم می‌خوام نماز بخونم یک چادر مشکی سرم کردم که مال حرم هست بعد یک آقایی از خادما اومد چادر رو ببره که بشورن مال حرم بود بعد صف نماز بود میخواستم نماز بخونم یک خانوم گفت که چادر تو اتاق هست برو بردار رفتم برداشتم یک چادر رنگی فکنم سفید و طرحدار بود سر کردم خیلی خوب بود فقط درز پایین چادر باز شده بود انگار گفتم این زشت نیست پاره شده ولی توجه نکردم سر کردم وایسادم به صف نماز خیلی ام چادر توی سرم خوب بسته شد

   2. سلام من در خواب دیدم که به دوستم با چادر بیرون میروم ولی در راه چادر ام نپدید میشود و میروم چادر میخرم به رنگ سبز چادر های زیاد را میبینم ولی دوستم سبز را انتخاب میکنه

  2. خواستگاري برات مياد كه ظاهرا بهم نمياين ولي در باطن با هم جور هستين … ميتوني بهش اعتماد كني ?

   1. سلام من خواب دیدم دوتا چادر روی هم سرم کردم یه مشکی یه رنگی هردو هم چادرهایی است که معمولا سرم می کنم می خواستم بدانم تعبیرش چیست؟

  3. همزمان با اینکه در شرایط روحی بدی بسر میبری با پسری آشنا میشی که فکر میکنی لوسه و دیگه اینکه دوستت از حسادت و با ظاهر دلسوزانه بهت میگه اون شخص مناسب تو نیس اما تو به حرفش گوش نمیدی و با دلایل خودت قانعش میکنی و بعد متوجه میشی که اتفاقا چقدر هم اون پسر مناسبت بوده و به دردت میخورده و باهاش ازدواج میکنی

   1. سلام
    چندوقت پیش خواب دیدم مادرم از کربلا چندتا پیرهن سفید آورده من یکیشو پوشیدم با اینکه بی نهایت ب تنم قشنگ بود ولی درش آوردم دختر خالم یکیشو برداشت با اینکه بهش بزرگ بود ولی کفش هم براش گرفت و راضی بود یک هفته نگذشته بود ک خبر رسید دختر خالم با ی پسر چاق ازدواج کرده و منم کسی رو ک واقعا دوست داشتم از دست دادم
    دیشب باز خواب دیدم خالم اومد خونمون و میگفت ک مراسم جشن دخترش هست و از من میخواست بهش چادر رنگی بدم منم تو واقعیت چادر رنگی زیاد دارم ولی تعداد چادرهام تو خواب خیلی بیشتر شده بودن و همه رو ب خالم نشون دادم ک واس مراسم دخترش برداره و همه چادرهام واقعا زیبا و قیمتی بودن تعبیرش چیه؟

    1. سلام من دختری مجرد هستم و چادری نیستم خواب دیدم چادر مشکی بر سر دارم و داخل تاکسی نشسته بودم و انگار میخواستم چادرم رو درارم ولی دلم نبود این کارو کنم

   2. سلام دختر یک مادری که فوت شده و از آشناهامون هست خواب دیده که مادرش که فوت شده داره برای مادر من چادر میدوزه معنیش چیه؟!

    1. درخواب دیدم چادرمادرموگرفتم دستم وازش ترسیدم کنارچادریک سوزن بودچادرخیس بودومن هردوروگذاشتم سرجاش چادرمادرم ابی خیلی خیلی تیره هس وتوخوابم خیلی تمیزبوداماخیس بود

     1. سلام من خانمی متاهل هستم خواب دیدم دوباره عروسیمونه شوهرم چادر سفید کرده منم بزور تو عروسیمون از سرش درش میارم

    2. سلام من خواب دیدم عروسم به خانه من امده و پارچه مشکی اورده و اصرار میکند که برای دخترش چادر بدوزم،اما من قبول نمیکردم و او همچنان اصرار میکردو در عالم واقعیت عروسم اصلا فرزند ندارد
     لطفا تعبیرشو بهم میگید؟خیلی مهمه واسم

  4. سلام،من خواب دیدم که خالم برام چادر خریده ولی مدلشو دوست ندارم،ولی خالم خیلی اصرار داره بهم بدتش،بعدش خواهرم رفت برام گرفت ولی کوچیک بود،قرار شد مدل چادر خالمو برم عوض کنم،یه همچین چیزایی یادم میاد تعبیرش چیه؟

   1. سلام.در خواب چادر گل گلی با زمینه ی سیاه را که یک بچه آن چادر را میخورد و بیننده ی خواب آن چادر را از دهن کودک در میاورد ولی کودک دوباره ان را میخورد و در نهایت بیننده ی خواب چادر را در اورده و چادر خیس را میشوید به چه معناست؟

    1. سلام من خواب دیدم که چادرپوشیده ام اماهمش مواظبش بودم که نیفته انگارکه همش میخواست بیفته امامن مواظب بودم وداشتم برای انجام کارهای مهم زیادی به یک مقصدی که الان یادم نیست میرفتم

 2. درخواب دیدم که به نماز جماعت میروم وچادر مشکی که از اول در دست داشتم رو درجایی میگذارم وبا چادر سفید برای نماز عوض میکنم چون چادر مشکی مال خواهرم.بود از اول فقط در دست داشتم بعد از اتمام نمازم چادرم را بر روی یکی دختران فامیل دیدم که دراز کشیده بود و میگفت که چادر از خودش هست در صورتی که دروغ میگفت و دراخر چادر بر سر کرده و رفت تعبیر این خواب چه میشود

  1. چادر زن ؛ یعنی همسر …
   خواهرتون اگه مجرد باشه یه شوهر واسش پیدا میشه که چندان خوش اخلاق نیست …
   شما هم یه خواستگار خوب واستون میاد که متاسفانه با شما ازدواج نمیکنه و با دختر فامیلتون ازدواج می‌کنه ! البته اگه هر دوتون مجرد باشین !!!!

   1. سلام.در خواب چادر گل گلی با زمینه ی سیاه را که یک بچه آن چادر را میخورد و بیننده ی خواب آن چادر را از دهن کودک در میاورد ولی کودک دوباره ان را میخورد و در نهایت بیننده ی خواب چادر را در اورده و چادر خیس را میشوید به چه معناست؟

  2. سلام دیدن خواب عمه ام چادر مشکی پوشیده بود پدر بزرگم هم مرده در واقعیت تو خواب هم همین طور مرده بود وچشمان زده بود بیرون دهنش کج بود عمه ام هم گریه میکرو تاییدش چیه

   1. سلام خواب دیدم که برای مادرم به اندازه ی خیلی زیاد پارچه مشکی خریدم که شبیه به پارچه ی چادر مشکی بود و چون خیلی گران خریدم و فکر میکردم فروشنده سرم رو کلاه گذاشته مدام مترش میکردم

  3. سلام
   اگه خواب ببینی مامان تازه فوت شده ازشما میخواد که پارچه چادری رنگی براش بگیری تعبیرش چی هست .که البته
   چادرفروش مغازه نداشت ودستفروش بود واز خیابان باپارچه عبور میکرد .که خریدیم ولی یادم نمی اید پارچه رادیدم یانه

 3. سلام، یکی از دوستان من که سید هست برام خواب دیده بود که توی مسجد هستم و یک خانم قد بلند و هیکلی اومد بهم گفت گناهات داره پاک میشه بعدش بهم یک چادر سبز داد که روش تمام با رمان تزِئین شده بود. من مجرد هستم. ،خواستم تعبیرش و بدونم. باسپاس

 4. سلام.من خواب دیدم با چادر نماز به سمت خانه پدری یکی از دوستانم که سید است میروم. (منزل پدر ایشان در بیداری، با ما سه دقیقه فاصله دارد و من و خانواده دوستم در واقع همسایه هم محسوب میشویم) . چادر به اندازه نیم وجب از مچ پایم کوتاهتر بود و من در خواب میدانستم هم سفید بودن چادر هم کوتاه بودن آن برای رفتن دم منزل دوستم مناسب نیست.

 5. چادر زن ؛ یعنی همسر …
  خواهرتون اگه مجرد باشه یه شوهر واسش پیدا میشه که چندان خوش اخلاق نیست …
  شما هم یه خواستگار خوب واستون میاد که متاسفانه با شما ازدواج نمیکنه و با دختر فامیلتون ازدواج می‌کنه ! البته اگه هر دوتون مجرد باشین !!!!

  1. سلام من چادری هستم خواب دیدم چادرم وسر کردم که برم بیرون دیدم ازقسمت جلو چند تا سوراخ داره ناراحت شدم ویه جوری چادرمو سرم کردم که معلوم نشه سوراخش ناگفته نمونه مدتیه قصد دارم برم چادر نو بگیرم چون حس میکنم چادرم دیگه کهنه است

 6. همسرم دم صبح قبل از طلوع افتاب خواب دیده که سه زن چادر مشکی برای دیدن خانه مان به قصد خرید امده اند که اخر نگاه بدی به همسرم کرده البته ما مدتی است تصمیم به فروش خانه مان داریم .

 7. با سلام خواب دیدم منو ودوستادم قرار گذاشتیم یکه جای بریم و بم گفته که اون جا پیش ه دفتر اذواج هست و من در او جا دنباله دفتره اذواج می گشتم و چادر نماز سفید بر سر داشتم دفتر ازدواج پیشه یکه حوزه قرار گرفته و طلبه ها به من نگاه می کردن و من بدون تو جه به آنها راهم رو ادامه دادم تا به دوستم رسیدم که انگار دوستم با یکه طلبه عقد کرده بود و خوش حال بنظر میرسد و صورتش چاق و سفید شده بود و باهم رفتیم تو یه اتاق پیشه یه خانم قران به ما یاد میداد

 8. سلام من درخواب ديدم كه مادرم إز يك توپ پارچه براى من چادرى ميبرد يعنى إز صاحب پارچه فروشى تقاضا ميكند كه از يك توپ پارچه چادرى براى من ببورد

 9. سلام من دیشب خواب دیدم تو حیاط خونه پدر بزرگم هستم که چند سال پیش فوت کردن، و یه چادر سفید خوشگل با روسری سفید سرم هست و کنار یه خانمی که داره به چیزی مینویسه نشستم و حیاط پربود از ادم های غریبه، انگار خوابم دو قسمت بود بعدشم دیدم دارم با عمه ام که الان ساکن خونه بابابزرگم هست و باهاش در ارتباط نیستیم دعوای لفظی میکنم تو کوچه.

 10. سلام.خواب دیدم که توی کوچه ای که خونمون توشه یه جمعیت خیلی زیادی هستن ،بطوریکه ابتدا و آخر اونوجمعیت اصلا قابل تشخیص نیست. و کوچمون خیلی خیلی بزرگتر از حالت واقعیی که توی بیداریه،هست . این جمعیت توی کوچه ی ما جمع شده بودن و داشتن دعاهای مختلفی میخوندند .البته من هم جزو این جمعیت بودم.بعد از آخرین دعا که زیارت عاشورا بود؛میخواستن نماز جماعت بخونن.از اونجایی که من چادر نداشتم و حوصله نماز رو هم نداشتم نمیخاستم نماز بخونم.بلند شدم و به سمت خونه حرکت کردم.به خونه که رسیدم آیفون رو زدم و همین که رومو برگردوندم دیدم زندایی من ردیف اول صف نماز جماعته.به من گفت چرا داری میری خونه بیا نماز بخون.دختر به این خوشگلی باید نماز بخونه.من هم گفتم باشه ؛الان میرم خونه چادرمو میگیرم میام.رفتم خونه کلی خواهرم و مادرم رو صدا زدم ولی جوابمو ندادن.میدونستم خونه هستن ولی جواب نمیدن.رفتم توی خونه چادر رو برداشتم و رفتم پایین که نماز بخونم.(از قبل وضو داشتم. )و بقیه ی خوابم دیگه یادم نمیاد

 11. سلام من دیشب خواب دیدم با نامزدم بازار رفتم و برام یه چادر سفید خرید و خیلی خوشحال بودم دوس دارم بدونم تعبیرش چیه؟ ممنون

 12. سلام من خواب دیدم تومسجد زیبایی هستم وغذا میدادند انگارغذا خوردیم من بامانتوشلواروروسری بودم ولی حجابم خوب بودولی میخواستیم نماز جماعت بخونیم چادرنداشتم دخترعموم گفت صبرکن من برم خونه چادر برات بیارم گفتم باشه منتظرش بودم به به اطرافم نگاه کردم خانم مسنی رودیدم داشت زودترازهمه نمازمیخواندیک دفعه شوهرم رودیدم کنارابخوری مسجد میخواستیم وضو بگیریم یک چادرنماز گلدار دورشانهایش مثل عبا انداخته بود گفت اینو پیش خواهرکوچیکم بودم بهم داد گفتمش اینوبده به من نمازم روبخونم دیگه منتظر دخترعموم نشم گفت باشه
  بروبااین نمازبخون گفتم باشه خوشحال شدم

 13. سلام
  نصف شب خواب دیدم که سه زن با چادر مشکی به سر و یه بچه مریض به دست دارن خونه به خونه طلا گدایی می کنند بعد اینا اومدن دنبالم و من رفت زیر زمین یه بازار اونا اوردن بچه مریض و گذاشتن اونجا و رفتن هر چی صدا زدم که بچه موند محل ندادند و رفتن.
  ممنون

 14. من خانم متاهل ميباشم كه به تازگى عروسى كرده ام ديشب خواب ديدم كه چادر نگينه دار طلايى برايم ميدهند و قسمت زياد ان را نگينه هاى طلايى تشكيل ميدهد و نوع چادر ساتن است من قسمت نگين دار انرا بطرف بيرون دوا ميكنم و ميپوشم و با آن چادر خيلى قشنگ معلوم ميشم حتى انگار مكاپ كردم و سايه چشم طلايى و سياه به چشمم زده ام بعد متوجه ميشوم كه لباس زيباى طلايى به تن دارم .تعبيرش چى ميتونه باشه؟

 15. سلام ، من قبلا چادری بودم اما الان نیستم تو خواب دیدم که یه نفر ک چهرش مشخص نبود چادرم رو از وسایلم در اورد و بهم داد و گفت چرا دوباره چادر نمیپوشی؟! لطفا پاسخ بدین

 16. سلام
  من خودم ۲۵ سالم است سه ماه پیش خواب دیدم که چادر نماز سفیدم را به خانم تا نمازش را بخواند بعد که تمام شد سراغ چادر نماز را از آن خانم گرفتم اما آن خانم در جواب به من گفت من چادر نمازت را در داخل کمود چادر نماز های مسجید گذاشتم برو بردار از خواب بیدار شدم
  نمیدونم معنی اش چه است
  لطفا برایم تعبیر کنید.

 17. سلام من خواب دیدم که برای مادرم و یکی از آشنا ها چادر مشکی خریدم بعد مادرم چادرو دوست نداشت خواست که عوضش کنه تعبیرش چیه؟

  1. سلام…🌹
   دیشب خواب دیدم ک با مامانم رفتیم برام پارچه چادرمشکی گرفتیم من نمیخواستم بدوزمش مامانم عجله داشت ک تا شب دوخته شه
   چادر مشکی طرح داشت وسط پارچه هم دوخت شده بود…

 18. سلام وقت بخیر …کسی ک بطور پیوسته مثلا در هفته 3 الی 2 بار خوای شخصی رو ببینه به مدت طولانی نزدیک 5الی 6 سال چ تعبیری میتونه داشته باشه.حتی ب اون شخص هم فک نمیشه یا وقتی توی خواب میاد کنجکاوی برای تعبیرشم نمیکنم ک بخام ذهنم بیشتر درگیر بشه.من دختر مجرد و ایشون یکی از اقوام نزدیک پسری مجرد هستن…لطفا از هرگنه تعبیر و تدبیری میتونه داشته باشه بهم بگین.ممنونم از پاسخگویی

 19. سلام من خاب دیدم یهویی یه چادری مشکی میبینم خیلی خوشگل همچین باب دل میگم وای این چه خوشگله ومیپوشم تعبیرش یعنی چی؟ قبلا هم خاب چادر سفید و روسری دیدم یه سال پیش ولی عروس نشدمم..حتی خاب کفش مشکی پوشیدم یه دوماه پیش..پس چرا این خوابهای من نشانی ازدواج ولی من عروس نمیشم؟

 20. من چندماه است به دلیل مخالفت های خانواده نامزدم از ایشون هم جدا شدم و دیشب در خواب یکی از زن دایی های ایشون که شهرستان هستن و اصلا تا به حال همدیگر رو از نزدیک ندیدیم رو دیدم،یک چادر سفید زیبا با گل های ریز سرشون داشتن،من در خونه ی ایشون رو زدم و ایشون هم منو به خونشون بردن و ازم پذیرایی کردن و با مهربانی زیادی باهام برخورد کردن،من کمی براشون گلایه و ناله کردم و ایشونم یک سری حرف ها به من زدن که متاسفانه اصلا به یاد ندارم

  1. خواب دیدم مردی از اشنایان چادری مشکی پوشیده و میرود و از پشت چادرش وصله وپینه دارد تعبیرش چیست؟

 21. خواب دیدم که خاله من چادر سفید سرشه ولی گفت اونو بردارم بجاش یه چادر تیره سرش کنم. این چادری که در خواب روی سر خالم انداختم قبلا اصلا ندیده بودم . خاله یک هفته بعد از دنیا رفت . بعداز فوتش یه روز همون چادررو سر خاله دیگم دیدم . گفت کسی براش از کربلا اورده و تا اون زمان سرش نکرده بوده. لطفا بگید تعبیراین خواب چیه؟

  1. سلام درخواب دیدم چادر مشکی برسر دارم و یک لاک پشت اون را گاز گرفت و ول نمی کرد وقتی ول کرد آب دهانش روی چادر مونده بود که من اون قسمت چادر گرفتم روبه بارون شدیدی که میبارید تا شسته بشه بعد داخل ماشین شدم که دیدم همون لاک پشت کوچیک شده واومده تو ماشین بازم زبونش دراز میکنه تا بچسبه به چادرم ممکن بفرمایید تعبیر چیه؟

 22. سلام
  من چند بار خواب دیدیم که چادرم رو یادم رفته بپوشم و وقتی که یادم میفته که چادرم نیست هر چی دنبالش می گردم یا تلاش نی کنم تا پیداش کنم نمی تونم .تعببیر این خواب چیه ؟؟؟

 23. سلام
  من خواب دیدم چادر سیاه مشکی کهنه سرم کردم و رفتم پیش یکی از مدیرانم و درخواست حق و حقوق دارم و دوستان خیلی قدیمی را اونجا میبینم و خیلی مضطرب هستم

 24. با سلام من دختری مجرد هستم خواب دیدم که اول یه چادر نماز گلدار سر کردم و بعد چادرم را با چادرسفید که باهاش به سفرمکه رفته بودم عوض کردم یکی از مردایی که تو جمع بود گفت شما که رفتی حج حاکم مابشوولی من قبول نکردم وباخنده گفتم شماها بزرگترید ونفرسوم به نماز ایستادم. بعداز ان با خانوادم به بازار رفتیم و دوغ محلی غلیظ و شیرین (دوغ را چشیدم) خریدیم.
  باتشکر

 25. سلام من یه خانم متاهل هستم و خواب دیدم که یک چادر نماز سفید گلدار سرمه و یک بچه ۲ روزه که بچه خودم هستش بغلمه این تعبیرش چیه؟

 26. سلام چن وقته همش خواب پسرعمومو میبینم ک تو خواب فقط نگام می‌کنه و چیزیی نمیگه احساس میکنم نگاش میخواد ی چیزیی بهم بگه دیشبم خواب دیدم ی چادر مشکی سرمه و کنارش وایسادم تو خیابون البته بقیع ام بودن اینم بگم من مانتویی هستم پسرعموم بچگیم منو خیلی دوست داشت باهم صمیمی بودیم ولی الان چند سال ی بارهم همو نمی‌بینیم تو زندگیم ی آقا پسریی هست ک قرارچن وقته دیگ نامزد کنیم می‌تونه مربوط ب ایشون باشع؟

 27. سلام من دیشب خواب دیدم که در خواب هم خواب هستم
  وقتی در خواب از خواب پاشدم
  دیدم چیک چادر شب سرمه و گردنبندی بلند از زنجیر و نگین گردنمه
  خیلی شوکه شده بودم که ینا از کجا اومدن
  و نمیدونستم اینارو کی بهم داده
  همه میگفتن اینا خیلی با ارزشن از کجا آوردی ولی نمیدونستم

 28. سلام من خواب دیدم که چادرمشکی پوشیدم و داشتم میرفتم و یه بار دیگه خواب دیدم چادر پوشیدم و داشتم میدویدم

 29. سلام دوستم خواب دیده که من رفتم دانشگاهشون وداریم باهم صحبت میکنیم بعددوستپسرمن میاد چادرمشکی سرم میکنه و منو میبره باخودش تعبیرش چیه

 30. سلام من خواب دیدم به جرم اینکه چادرمیپوشم عده ای دنبالم بودن ومن از ترس چادرم تو دست گرفته بودم وازدستشون فرار میکردم که بالاخره درخانه ای وارد شدم که پدرم دربازکرد ومن به پدرم پناه بردم و بهش گفتم این افراد به جرم چادر پوشیدن میخوان در دست من آهکی بریزن لطفا میشه بگید تعبیرش چیه

 31. سلام من دیشب خاب دیدم منو خواهرمو مادرم رفتیم بازار بعداز پیاده شدن از ماشین ی خانم اومد گفت یکی از شما چادر منو بردید نگاه کردیم دیدیم سر خواهرمه ازش معذرت خواهی کردیم وچادر رو بهش داددیم خواهرم گفت بریم خونه چادر خودمو بپوشم رسیدیم خونه دیدیم چادر همون خانم چهارتا تو حیاط خونمونه ماهم خیلی تعجب کردیم بعدش داداشم از تو خونه اومد تو حیاط گفت یکی دیگه شبیه همین چاد تو کمد خونست رفتیم نگاه کردیم دیدیم اره در سته تعبیرش چیه لطفا بگید

 32.  خسته نباشید من دختر مجردی هستم که دیشب خواب دیدم رفتم بازار که یکهو یه چادر مشکی خیلی خوشکل گلدار سر یه مانکن دیدم بعد رفتم مادرمو صدا زدم که بهش نشون بدم که بخرش بعد که دیدم وارد مغازه شدیم طرف پارچه های رنگی رنگی خیلی خوشکل اورد نشون ما داد اما من داشتم دنبال چادره میگشتم که رفته بود زیر پارچه ها که یهو دیدمش و گفتم به مامانم اینه چادره بعد میخواستم بخرمش که پول کافی نداشتم که به طرف گفتم من ۲۰هزار تومن دارم میشه اینو بدم بقیشو بعدا بدم بعد که نگاه کردم توی کیفم دیدم ۱۸هزار تومن بیشتر ندارم که ۶تا پونصدی هم داشتم که با اون میشد ۱۸هزار تومن گفتم من اینقدر بیشتر ندارم اون طرف هم قبول کرد چادر

 33. سلام.
  من دیشب خواب دیدم یه چادر سرم کردم و نمیتونم درست سرم کنم ؛هی از سرم می افته و خاکی میشه .حتا هی سرو تهش میکردم تا بتونم درست بپوشمش …ولی چادر هی به زمین کشیده میشد و خاکی میشد .تو خیابون بودیم با مادرم و بعد یه پسری رو دیدم با خانواده اش ک چادر پوشیدنم رو مسخره میکردن .پسره بیشتر دوست داشت حرف بزنه و بخنده ومن هم هی دشتم چادر خاویمو درست میکردم بعد یه جا منم با پسره شوخی کردم وپامو گذاشتم رو ی چادرم .چادر خاکیم ؛خاکی تر شد و لی من دیگه جواب پسره رو ندادم و شروع کردم خاک های چادرم رو تمیز کردن . اصرار داشتم که حتما سرم باشه آخه فکر میکردم زیرش لباس تنم نیست .همه بهم می گفتن این چادر و در بیاد. حتی مادرم گفت کی این چادر رو بهت داده خیلی برات پهن دوختش .منم گفتم نمیتونم درس بیارم آخه زیرش لباس مناسب کنم نیست و چادرم رو باز کردم و یهو در کمال تعجب دیدم مانتو مناسبی تنم هستش ؛با خودم گفتم خوب پس میتونم درس بیارم ‌اما ترجیح دادم سرم باشه .لطفا بهم بگین تعبیرش چیه؟؟

 34. سلام من مجردم ۱۹ سالمه نزدیکای صبح خواب دیدم چادری شدم [قصدشو دارم] و دیدم رفتم شهربازی همراه با فردی که مد نظرمه[که مادرش راضی نیست با ازدواجمون]
  خیلی هم خوش حال و شاد بودیم
  تعبیرش چیه؟

 35. سلام من خواب دیدم دارم با کتونی میرم یه جایی بارون کمی میبارید ولی اذیت نبود دوست داشتم زیر بارون راه برم تا اینکه رسیدم جایی انگار جلسه بود وقتی تموم شد و خواستم بیام بیرون انگار کفشاو جورابمو دراورده بودم و موقعی که میخواستم بپوشم یه لنگ جورابم نبود احساس کردم دزدیدنش فقط یه لنگ جوراب نارنجی رنگ بود کفشامم کفش پاشنه دار زنانه بود با رنگ گلبهی با تعجب نگاشون کردم و گفتم چقد قالب کفشا کوجیکه و خیالم راحت بود اندازم میشه بعدم خودم تو خیابون دیدم که چادر سرم بود و راحت و سبک بود برام.ضمنا من مجردم

 36. سلام
  خواب دیدم که در مکانی شلوغ هستم‌و در آنجا صاحب مجلس که پسری محبوب و زیباس به من یک هدیه میده و میگه از طرف مادرم برای مادرتون هستش و اون هدیه یک ساعت زیبا هستش و من به مادرم هدیه رو‌میدم و خیلی میپسنده و متنی برای تشکر برای مادر اون پسر مینویسه معنیش چی میتونه باشه؟

 37. خواب دیدم مردی از اشنایان چادری مشکی پوشیده و میرود و از پشت چادرش وصله وپینه دارد تعبیرش چیست؟

 38. سلام من خواب دیدم ک با مادرم رفتیم چادر مشکی برای من خریدیم ولی من دارم گریه میکنم و اونو نمیخوام ولی خریدیم تعبیرش چی میشه
  ؟

 39. سلام
  من در خوابم دیدم که یه زن چادری به رنگ سیاه اومد جلوی در ما و به من گفت که من میخوام برم کربلا ولی تنها ام تو هم با من میایی منم همون جوری با لباس خونه دستشو گرفتم و رفتم
  خانم به نظرم مسن بود ولی اصن صورتشو ندیدم

 40. سلام دقیقا نمیدونم خواب بودم یا بیدار… دوتا زن چادر سفید که نمی‌شناختم دیدم میخاستم ببینم تعبیرش چی هست؟
  ممنون

 41. سلام من دو ساله ک ازدواج کردم چند وقت پیش خواب دیدم ی چادر مشکی با حجاب کامل پوشیدم و یک آقایی رو ک قبلاً دوست داشتم، صورتشو دارم می‌بوسم واسه من ک متاهلم هستم خیلی این خواب عجیب بود و تعبیرشو نمیدونم

  1. من بعد از نماز صبح خاب دیدم ک در حضور مردم چادر مشکی نو ک آن چادر متعلق به آن خانواده بود سر کردم و چن قدم هم راه رفتم و چادر را از سرم بیرون آوردم چادر ساده بود و آن چادر متعلق به همون خانواده بود تعبیرش چیه؟

 42. ببخشید من مادربزرگم فت کرده دیشب خواب دیدم که من رفتم جایی و لباسم پاره شد مادربزرگم چادر مشکی و داد بهم زد روم تعبیر چیه

 43. سلام
  من مجرد هستم، خواب دیدم مادرم اصرار بر خرید چادر رنگی میکند، که به پیشنهاد من دو تا از پارچه های چادری داخل منزل را بردیم خیاطی، البته این دوتا چادر خیلی قشنگ بودند. مادرم پارچه ها رو روی سرش انداخت و زیبا بود.

 44. سلام وقتتون بخیردختر مجردی هستم که دیشب خواب دیدم مادر بزرگم یک پارچه چادری رنگی خیلی خوشگل به دختر خاله تازه عروسم داده بود که نصفشو خودش بدوزه نصفشم بده به من
  دختر خالم مال خودش رو دوخته بود خواسته بود اتوش کنه که سوزوندتش بعد به من میگفت تو که چادر تازه خریدی مال خودتو بدش به من که دوباره برا خودم بدوزم ولی من ندادم
  چادر صورتی رنگ و خیلی قشنگ بود و اینکه دختر خالمم گردنبندهای خیلی زیادی به گردنش و هر دوتا دستش پر النگوی طلا بود که یکی از دستاش النگوهاش شبیه النگو های من بود
  ممنون میشه تعبیرش رو بگین

 45. سلام

  خواب دیدم که در مسجد هستم که تو اون جمعیت چادرم با یکی عوض میشه خیلی دنبال چادرم میگردم از چند نفر سوال میکنم ک کسی چادرش عوض نشده ولی پیدا نمیکنم در اخر اون چادری هم که مال من نبود و میدم دست یکی ک بعدا ب صاحب اصلیش برسونه ولی با خودم میگم خودم چیکار کنم چجوری برم خونه دنبال اون شخص میگردم ک چادرو ازش بگیرم ولی پیداش نمیکنم در اخر میبینم خودم ی چادر مشکی نو و اعلا مثل هدیه نمیدونم از کجا اومد تو دستامه و دارمش…

  این تعبیر خوابش چی میشه؟ ممنونم

 46. سلام من خواب دیدم توخواب ازچادرمادرم که کلی تمیزه یرمه ای وسفیدهستش میترسم کنارچادریک سوزن هم پیداکردم وبعدش چادروگذاشتم سرجاش چادرخیس بودوتازه شسته شده بود

 47. سلام من دخترم ومجردم وخواب دیدم که چادرسفیدی با گلهای ریز که زیاد پیدانبود به سرداشتم وبیرون ازخانه بودم

 48. سلام مادرشوهر من به تازگی فوت شده…خواب دیدم توی خونمون زنده شده و نفس میکشه من از شدت هیجان و ترس گریه میکردم و شوهرمو صدا میکردم.ولی مادرشوهرم همش میگفت بلندشو یه چادر بهم بده گرممه نمیتونم پتو بندازم.شوهرم که اومد گفت خداروشکر مادرم نفس میکشه داشت زخمهای روی تنشو نگاه میکرد ولی مادرشوهرم همش میگفت یه چادر بده بندازم روم.میشه بگید تعبیرش چی میتونه باشه

 49. سلام
  من دختر مجردی هستم خواب دیدم شب بود و هوا تاریک..میخواستم برم سر کار..یه دست لباس جدید پوشیده بودم و یه چادر رنگی گل دار برق برقی رو سرم انداخته بودم..بعد یهو متوجه شدم چادرم رو بر عکس پوشیدم..و درستش کردم .و نگاه میکردم چادرم خیلی قشنگ بود
  تعبیرش چی میشه؟؟

 50. سلام…من یک دختر 17 ساله ام…مجردم و چادری نیستم….یه خانمی که خیلی هم عزیز هستن واسه من ، درباره من یک خوابی دیدن..به این صورت که یک چادر گلگلی داشتم و از پنجره به بیرون نگاه میکردم و خیلی خوشحال بودم و خیلی هم اون چادر بهم میومده…بعد که از خواب پریدن موقع اذان بوده و بلند شدن وضو گرفتن و نماز خوندن و گفتن واسه من خیلی دعا کردن….
  میخوام بدونم تعبیرش چیه؟؟ چون خیلی ذهنمو درگیر کرده…اون خانمی هم که این خوابو دیدن خیلی وقته میخوان بیان دیدنم به بهانه دلتنگی و خب هر بار یه مشکلی پیش اومده که نتونستن بیان…

  1. سلام روزتون بخیر من خواب دیدم تو یک کلاس درس که نیمکت داره نشستیم . البته همه ی ادما اون ملاس یادم نیست ولی دوتا از دخترای همسایمون بودن دقیق متوجه نشدم به چه علت میخاستن هدیه بدن زن همسایمون که میشه جاری خواهرم قرار بود به بغل دستی من ،کادو بده که یک چادر سفید مثل چادر عروس و یک کادو که تو کاغذ کادو پیچیده شده بود ولی اون کادو رو داد به من . من گفتم باید بدی به اون گفت نه به دخترا میدم. میخاستم ببینم تعبیرش چیه. ساعت خوابمم بین ۵ تا ۶ صبح

  1. سلام من خواب دیدم دارم با ابجیام جایی میرم که پسر خالم ،دامادمونم میشه بمن جلو همه همه گفت چادرت خاکیه من اولش تعجب کردم وقتی نگا کردم دیدم پاینش خاکی شده بود زیاد خاکی نبود که منم یه لبخندزدم و خاکارو پاک میکردم که بیدار شدم اینم بگم که من از داداش دامادمون خوشم میاد….! لطفن بگین تعبیرش چیه اخه چنبار از ایــن خوابا دیدم!

 51. سلام من خواب دیدم دارم با ابجیام جایی میرم که پسر خالم ،دامادمونم میشه بمن جلو همه همه گفت چادرت خاکیه من اولش تعجب کردم وقتی نگا کردم دیدم پاینش خاکی شده بود زیاد خاکی نبود که منم یه لبخندزدم و خاکارو پاک میکردم که بیدار شدم اینم بگم که من از داداش دامادمون خوشم میاد….! لطفن بگین تعبیرش چیه اخه چنبار از ایــن خوابا دیدم!

 52. سلام من خواب دیدم که در مسجدی نشستم و چادرم را درمیاورم و گوشه ای میذارم وبعد فردی که چند روز پیش دیدمش چادرم را از پنجره ی مسجد به پایین میندازد و باهاش درگیر میشم و بعد من از مسجد بیرون میرم تا چادرم را پیدا کنم اما تنهایی دنبال چادر نمیگردم با پسری از آشناهامون که دستمو میگیره و با اون چادرم راپیدا کردم ، میشه بگید تعبیر این خواب چیه؟!

 53. سلام من ی خابی دیدم ک یک پارچه مشکی ک دیگران میگفتن پارچه چادری هست خیلی زیبا هم بود و روش طرح داشتو خریده بودم و میخاستم برای مانتو استفاده کنم پارچه ضخیم بود و طرح داشت اما میگفتن پارچه چادری هست اما مخالفتی توی دوخت اون بعنوان مانتو نداشتن نمی‌دونم تعبیر چی میشه حس میکنم ی موضوعی توش نهفته س

 54. سلام من در خواب دیدم که خانمی برای من چادر میخره وهمون موقع که فروشنده می خواد چادر رو به من تحویل بده مغازه بسته می شه و ومارو بیرون می کنن
  لطفا به من تعبیرش رو بگین

 55. سلام من خواب دیدم یه چادر مشکی نو جنس خوب سر کردم و حس خوبی بهم دست داد و خوشحال بودم تعبیرش چیه

 56. من پیش از اذان صبح خواب دیدم، جایی هستیم که نمی‌دونم کجاست، شاید مسجد بود، با جمعی بودیم، که بعد قرار شد نماز بخونیم، من چادر نداشتم و مشغول نماز شدم، در بین نماز یک مرد جوان یا پسر اومد و چادری سرم انداخت گفت چرا چادر نداری.

  من در بیداری چادر می‌پوشم ، البته من نماز نمیخونم .

  میشه تعبیرشو بگید

 57. سلام
  من چند روزپیش خواب دیدم حجاب کامل دارم و می خواهم وارد یک مجلس زنانه شوم ولی باز خواستم چادر مشکی هم سر کنم ولی مادرم که به تازه گی فوت شده اند چادر را از من گرفت و گفت نیازی نیست سر کنی می خواستم تعبیر آن رابدانم. ممنون

 58. سلام وقت بخیر در خواب دیدم با خواهرم اینا نشتیم که یهو چشم به چادرم افتادو خواستم ی بار سر کنم تا اومدم باز کنم دیدم از ۳ جا کلا با قیچی بزرگ بریده شده وتو خواب معلوم بود که کار خواهرزادمه و تا خواهرم به اون شکل چادرمو دیدم زود حاضر شد وچادرمو انداخت تو کیسه و گفت میرم عین همینو برات بگیرم تو خواب کم مونده بود گریه کنم و با اصرار بهش میگفتم اشکالی نداره که از خواب بیدار شدم

 59. سلام
  دوستم خواب دیده که داخل مسجد هستیم و دو تا چادر اویزانه اون یکی برمی داره یکی من برمی دارم بعدش چون چادر خودش وصله داربوده با من عوض میکنه میشه تعبیرشو بگین ممنون میشم

 60. سلام من دیشب خواب دیدم رفتم خونه پسری که دوسش دارم ویه چادر مشکی بردم خونشون تعبیرش چیه ؟توروخدا راهنماییم کنید ممنونم

 61. سلام من دختری هستم که چندوقت پیش خواستگاری داشتم که جواب خودم مثبت بود ولی خانوادم مخالف بودن و نذاشتن ازدواج کنیم.الان ۳ ماه گذشته و من امروز خواب دیدم که دعوت شدیم خونه خانواده خواستگارم و حتی خودش هم خونشون بود با اینکه دوست نداشتم برم اما وقتی رفتم یه چادر و دامن سفید با شال گلبه ای پوشیده بودم میخواستم بدونم تعبیرش چیه

 62. سلام من خواب دیدم که چند مرد چادرمشگی بر سر کردن و مدام دارن گریه میکنن هرچی میپرسیدم چی شده فقط یه جایی رو نشان میدادن میگفتن مگه نمیبینی و من هم متوجه چیزی نمیشدم و منم گریه میکردم

 63. سلام من برام خاستگاری اومده که خانواده مخالفن..بعد تو خواب دیدم زن داداشم که طلاق گرفته اومد دوتا چادر مشکی و رنگی داد به من گفت بیا اینارو بگیر باقی مونده های وسایل خریدتونه بگیر واسه خودت
  تعبیرش چیه

 64. سلام من خواب دیدم ک با دو نفر از فامیل های دورمون در جایی بودم و اون ها منو نگاه میکردند بعدش من بلند شدم سرپا چادرمو سرکردم وداشتم میرفتم.
  لطفا تعبیرش رو بگید؛ ممنونم

 65. دیشب خواب دیدم چادر ملی مشکی من را مادرم کوتاه کرده و چادر ملی قدیمی را سرم گذاشتم می خواستم ببینم تعبیرش چیه

 66. سلام،یکی از دوستانم سال91 خواب دید،من چادر سبز عبایی بسیار زیبا و خوشرنگ پوشیدم داخل چادر شکوفه های سفید قشنگی بود و صورتم هم بسیار سفید خوشرنگی بود و یک کتاب در دست داشتم،من مجردم

 67. من خواب دیدم که انگار تو صحن یک حرم هستم ،پسر بچه ایی بم نزدیک میشه و میگه مادر من به چادر نماز رنگی احتیاج داره، انگار اون پسر بچع رو چندجای حرم چندبار مبینم( انگار دارم تو ذهنم مجسم میکنم که این چادر نمازه چطوریه)

 68. سلام، خانم مجرد هستم با دوستم داشتیم در خیابون راه میرفتیم دوتا خانم مقابل ما رد شدن و چادر رو دراوردن روی میله گذاشتن و وارد ساختمونی شدن و دوستم بلافاصله بهم گفت چادرش بردار و من اصرارا که این چادر مال من نیست من یکی قدیمی دارم اگه نیاز بود اونو میپوشم، ولی به اصرار دوستم اونو بی اجازه برداشتم و پوشیدم و رفتم،

 69. من خواب دیدم به محل کار قبلیم رفتم و پیش ورودی حراست چادر رنگی به سر کردم و زیرش مانتو شلواری نداشتم لباس خونه بود و رفتم داخل شرکت.

 70. سلام این سایت خیلی خوبه ولی تعبیر خواب منو نداشت
  من خواب دیدم میخواهیم با خانواده ام به مهمونی بریم و برادرم اصرار کرد که فقط برای یک بار چادر سر کنم و من در واقعیت قبلا چادری بودم ولی دیگه چادر سر نمیکنم و من در خواب به اصرار برادرم چادر مشکی سر کردم ولی وقتی رفتن مهمونی به مادرم گفتم که دوست نداشتم چادر سر کنم و ناراحت بودم که چادر سر کردم

 71. سلام
  من یک خانم چادری هستم
  یکی از دوستانم خواب دیدند جایی مشغول خدمت به مردم هستم با مانتوی گشاد و حجاب اما چادر به سر ندارم و کمی هم جوانتر شدم
  میخواستم تعبیر خواب رو بدونم

 72. سلام من دیشب خواب دیدم رفتم آزمایشگاه خون بگیرم همه چادر سیاه سر کرده بودند من چادر سفید تا حدودی تعبیرش در ذهنم آمده است میخواهم ببینم تعبیر دقیقش چیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *