Advertisement
پ

پل

پل
محمدبن سيرين گويد:
پل در خواب پادشاه است يامردي بزرگ، كه مردمان به سبب او به مراد برسند.

ابراهيم كرماني گويد:
پل در خواب تاويلش نيكو باشد. اگر ديد از پل گذشت، دليل كه از پادشاه او را عز و جاه رسد و از او منفعت بيند. اگر ديد بنائي بر پل مي نهاد و عمارت مي كرد، دليل كه ولايت و شاهي يابد و مال بسيار او را جمع شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
پل در خواب بر چهار وجه است.
اول: مردي است كه همه مردمان را به كار آيد و حاجت همه كس را روا كند.
دوم: پادشاه.
سوم: نيكوئي و كامراني يافتن.
چهارم: مال بسيار حاصل كردن.
اگر بيند پل بيفتاد و خراب شد، دليل است بر تباهي حال پادشاه و نقصان ملك او.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
ديدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ويران نباشد. هر چه پل بزرگتر و محکم تر باشد بهتر است به خواب بيننده اعتماد و اطمينان بيشتري مي دهد در بيداري پل جاده يا راهي است که بر روي رود خانه يا دره و يا پرتگاه زده اند و وجود آن سبب مي شود که ما بدون غوطه خوردن در آب يا پرت شدن در دره و پرتگاه به راه خويش ادامه دهيم و به زمين محکم و بي خطر برسيم. در خواب ما نيز پل همين معني را مي رساند و چون در روياي خويش پل ببينيم لاجرم بايد بدانيم که خطري هست که پل براي ايجاد امنيت نسبت به آن است. ليکن بايد ديد در خواب بيننده خواب نسبت به پل چه وضع و موقعيتي دارد. چنانچه در خواب ببينيم که از روي يک پل محکم و استوار و بزرگ مي گذريم همان طور که گفته شد بي ترديد خطري ما را تهديد مي کند که بزرگ قدرتمند و کريمي دستمان را مي گيرد و از مرحله خطر عبور مي دهد و به سر منزل امنيت مي رساند. اگر کارمند و حقوق بگير باشيم موقعيت شغلي بهتري مي يابيم و چنانچه کاسب باشيم اعتبار پيدا مي کنيم و نزد همگان مفتخر و معتبر مي شويم. پل در خواب مردي است بزرگ و با قدرت که بيننده خواب با او برخورد مي کند. پل ويران و شکسته، شکست و ناکامي است. پل لرزان، بي اعتباري و دلهره و تشويش است.ساخت پل خوب است. زير پل قرار گرفتن خوب نيست.

ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن پل در خواب به اين معنا است كه در آينده موفقيت زيادى نصيبتان مى‏شود. اگر در خواب ببينيد كه از پلى مى‏گذريد، يعنى خطرى شما را تهديد مى‏كند كه بايد بيشتر مواظب خود باشيد. افتادن از پل بيانگر بروز مشكلات است. اگر خواب ببينيد كه پلى قديمى پيش رويتان است و قصد عبور از آن را داريد، نشانه‏ى آن است كه براى انجام كارى خود را به خطر مى‏اندازيد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر خواب ببينيد پلي بزرگ ويران شده است ، نشانة آن است كه به خاطر از دست دادن عزيزي پريشان و درمانده مي شويد .
2ـ ديدن پلي شكسته در خواب ، براي جواني نشانة نااميدي در آرزوهاست .
3ـ اگر در خواب از پلي بگذريد ، دلالت بر آن دارد كه بر مشكلات غلبه خواهيد كرد به شرط آنكه بيشتر مراقب اطراف خود باشيد .
4ـ اگر خواب ببينيد پلي مقابل پاي شما نمايان مي شود ، دلالت بر آن دارد كه بايد از ستايش افراد بي وفا بپرهيزيد

‫14 دیدگاه ها

 1. سلام
  من دیشب خواب عجیبی دیدم
  اینکه خواب دیدم در حین رانندگی از روی پلی بزرگ بودم ، در این حین پل شکسته شد و من لب پل شکسته وایسادم و پایین نیوفتادم ، بعدش خودمو به یه ستون رسوندم و خودمو نجات دادم و وقتی که انور پل و دیدم ، دیدم که پله رو به پایین داره و منم خودمو به اونجا رسوندم
  میشه لطفا تعبیر خواب را بگیین
  ممنون از شما

  1. سلام خسته نباشید من خواب دیدم در مقابل من یه پل بزرگ بتنی با ستونهای بزرگ بود من در خشکی وایستاده بودم د مقابل من ستونهای بزرگ یکی یکی,فرو ریختن تو اب دریا ,,,پشت سر منم یه بازار قدیمی با اجرهای قرمز نمای ساختمانها فرو میریختن و من نظاره گر بودم ولی به من اسیبی نمیرسید میشه لطفا تعبیرشو به من لطف کنین

 2. سلام خداقوت
  من خواب دیرم برای جوابای تحصیلم دارم میرم طرف دانشگاه
  سر راهم یه پل بود اومدم با تعجب بگم این پل چیه دیدم یه چیزی مثل دریا زیرشه
  دیدم مردم از پل رد شدن اومدم اولین قدمو بذارم رد بشم
  یهو آب بالا پایین رفتو موج میزد و یهو احساس کردم پل درحال تکون تکون خوردنه نه اینکه بخواد بشکنه یا بریزه نه وقتی به دریا نگاه میکنی احساس میکنی توهم درحرکتی اون حالت بود که بد از خواب بیدارشدمو نتونستم قدم بردارم
  میشه تعبیرشو بهم بگین ممنون میشم

 3. خواب دیدم رهبر خامنه ای کنارجوی آب جدول وایساده ونمیتونه عبورکنه به خاطر سن ایشان من سه بارصدایش کردم رهبر رهبر رهبر دیدم جواب نمیدهد بعدگفتم اقای خامنه ای ایشان نگاه کردند ومن دست ایشان گرفتم که کمکش کنم ازجوی آب که بیدارشدم اگر میشه به ایمیلم جواب را بفرستید ممنون میشم

 4. سلام خسته نباشید من خواب دیدم در مقابل من یه پل بزرگ بتنی با ستونهای بزرگ بود من در خشکی وایستاده بودم د مقابل من ستونهای بزرگ یکی یکی,فرو ریختن تو اب دریا ,,,پشت سر منم یه بازار قدیمی با اجرهای قرمز نمای ساختمانها فرو میریختن و من نظاره گر بودم ولی به من اسیبی نمیرسید میشه لطفا تعبیرشو به من لطف کنین

 5. سلام خسته نباشید من خواب دیدم در مقابل من یه پل بزرگ بتنی با ستونهای بزرگ بود من در خشکی وایستاده بودم د مقابل من ستونهای بزرگ یکی یکی,فرو ریختن تو اب دریا ,,,پشت سر منم یه بازار قدیمی با اجرهای قرمز نمای ساختمانها فرو میریختن و من نظاره گر بودم ولی به من اسیبی نمیرسید میشه لطفا تعبیرشو به من لطف کنین

 6. سلام وقتتون بخیر.ببخشید من خواب دیدیم با کمک چند نفر از این پل هایه معلق خیلییی محکمی درست کردیم بطوریکه از طنابش دست میگرفتیم و خودمونو اویزان میکردیم و در خواب هم همه میگفتن عجب پله خوب و محکمی.ممنون میشم اگه تعبیرشو بگین

 7. باسلام.من خواب دیدم که بین منزل ما ومسجد ی فضای سبز کوچیکی هست وبرای عبور از این منطقه باید ازروی پل عبور کنیم،طول پل زیاد نیست.من به قصد مسجد رفتن ازمنزل بیرون میام،که دو تا چادر سفید پوشیدم.ی چادر سرمه ودیگری دورکمرم بستم.وقتی میرسم مسجد شلوغه وهمه درحال حرف زدن باهم هستن.من مهری پیدامیکنم ونماز میخونم.وقتی می‌خوام بیام بیرون ی آقا بهم میگه چقدر مسجد میای؟میگم راهم نزدیکه وتا خونمون 2,3دقیقه فاصله ای.خونرو به اون آقا نشون میدم وبرمیگردم خونه

 8. با سلام.
  خواب دیدم با ماشین و باسرعت دارم میرم که یهو رسیدم به لبه ی پرتگاه با منظره ای فوق العاده زیبا و یک پل جلوی من ظاهر شد. عرض پل کم بود.همه پیاده بودن ولی من با ماشین. تقریبا آخرای پل، پل لوله شده بود و ماشین افتاد،اما هدایتش کردم و رسیدم اونطرف پل. همه کسانی که اونجا بودن برام دست زدن و تشویقم کردن.
  ممنون میشم تعبیرش رو بگید.
  روز خوش.

 9. خواب دیدیم از یک پل میگزرم که سیلاب در زیر پل و بالای پل روان است من از‌پل میگزرم در اخیر پشت خود را نگاه میکنم همسرم را میبینم که در نصف پل رسیده برایش صدا میزنم که بیا تند تر در این‌لحظه بیدار شدم

 10. سلام خسته نباشید من خواب دیدم روی ی پل خیلی بزرگم ک با
  ارتفاع چن متری روی دریا ساخته شده،حین رد شدن پل شکست داداش کوچیکم و نجات دادم ولی نامزدم توی آب غرق شد تعبیرش چیه؟؟

 11. سلام من دیشب خواب دیدم با ماشین شاسی بلندی تصادف می کنم و از پل پرت میشم پایین و سرم میشکنه حالم خیلی بده ترو خدا کمکم کنید

 12. سلام من خواب دیدم از یه پل معلق که با طناب بود از روی دریا میگذشت دارم راه میرم مادرم هم پشت سر من میادمد بعد یهو آب شروع کرد به بالا اومدن و پل به تکون خوردن منم یه چیزی دستم بود فقط به مادرم گفتم از پست این شی رو بگیر به هیچ عنوان ول نکن حتی وسطای پل آب از گردنم گذاشت و له دهانم رسید حتی یکم آب قورت دادم بعد خلاصه از پل گذشتیم ولی بعد پل شخثی که لا من همراه بود مادرم نبود دوستم بود و نگران بودم مادرم نمیتونه بیاد این راهو زودتر برگیردی نزاریم اون بیاد

 13. من دیشب خواب دیدم یه پل روی یه رودخونه هست که آب رود خونه نیم متر از پل اومد بالاتر و من از روش رد شدم دور ورم خیلی ترسناک بود تعبیرش چیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *