پ

پل صراط

پل صراط
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن گذشتن از پل صراط علم شروع کند
ديدن پل صراط هوسلطان بود

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *