پ

پرونده

پرونده
ليلا برايت مى‏گويد:
ديدن پرونده در خواب، به اين معنا است كه درگير اختلاف شده و دچار آشفتگى روحى مى‏شويد.

آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن صورتحسابها و اوراق بايگاني شده در خواب ، علامت آن است كه بر سر مسايلي با اهميت بحث هاي هيجان انگيز خواهيد كرد ، و علامت ناآرامي و بي قراري شما در آينده نيز هست

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *