Advertisement
پ

پرستو

پرستو
محمد بن سيرين گويد:
اگر بيند پرستو داشت، يا كسي به وي داد، دليل كه با كسي كه از او جدا شده است، مؤانست گيرد و درمقام او قرار گيرد. اگر بيند پرستو را بكشت يا از دست بيفكند، دليل كه با كسي كه مؤانست دارد جدائي جويد دور شود.

ابراهيم كرماني گويد:
ديدن پرستو در خواب، مردي توانگر باخرد است. اگر پرستو ماده بيند، زني توانگر با خرد است. اگر بيند پرستو از وي بپريد، دليل كه از مردي توانگر جدا گردد. اگر بيند پرستو در دست او بمرد، دليل كه يار او بميرد و رنج و اندوه بيند.

جابر مغربي گويد:
اگر بيند پرستوئي را فراگرفت، دليل كه از غم ها فرج يابد و از ترس و بيم ايمن گردد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
پرستو پيام آور بهار است و ديدن پرستو در خواب نويد و اميد و خوشدلي است و خواب ميمون و مبارکي است. صداي پرستو در خواب صداي دوست عزيز سفر رفته است. اگر در خواب صداي پرستو شنيديد اما خودش را نديديد از کسي که او را دوست داريد و مدتي دور مانده ايد خبري خوشحال کننده دريافت مي داريد يا از سفر رفته اي نامه مي رسد که شما را شاد مي کند. اگر پرستو در خانه شما لانه کرد عاشق مي شويد يا چنان انگيزه شوق آميزي در زندگي شما پديد مي آيد که سر از پا نمي شناسيد. چنانچه لانه خالي پرستو را در سقف ايوان و اتاق ديديد و در خواب دانستيد که آن اتاق يا ايوان به شما تعلق دارد عشق و محبتي در دل شما ضعف و سستي مي گيرد. ابن سيرين مي گويد اگر کسي در خواب ديد که از ديگري پرستو گرفت نشان آن است که با عزيزي انس و الفت مي گيرد. به کسي که دوستش دارد نزديک مي شود. خانم ايتانوس معبر يوناني مي گفت: پرستو سمبل تمام چيزها و حوادث خوبي است که به طور غير منتظره و ناگهاني در زندگي بيننده خواب ظاهر مي شوند. اين درست است چون پرستو در پرواز بسيار سريع است و در يک لحظه مي آيد و به درون لانه خود مي رود، اين سرعت پرواز مي تواند نمود خارق عادات در زنگي ما باشند. اگر کسي ببيند که پرستو را کشت يا پرستوئي در دست داشت و از دستش گريخت و رفت و در هوا ناپديد شده و يا پرستو را از لانه اش با چوب و تکان دادن دست راند خوب نيست و نشان آن است که بيننده خواب اميد بزرگي را از دست مي دهد يا بين او و کسي که زياد دوستش دارد جدائي مي افتد از کرماني نقل است که پرستو در خواب مرد عاقل و خردمند است و پرستوي ماده زن. ديدن جوجه هاي پرستو در لانه نيز همين تعابير را دارد و داراي ميمنت است. ديدن پرستو خوب است ولي مشاهده تعداد زيادي پرستو در پهنه آسمان که از سوئي به سوئي پرواز مي کنند حسرت خوردن است و مشهده کامروايي ديگران. براي دختران جوان بهترين خواب اين است که ببينند پرستوئي بر سقف اتاق يا ايوان خانه آن ها لانه مي کند. اين خواب نويد عشق و ازدواج است و همچنان که آن پرستو لانه سازي مي کند کانون گرمي براي بيننده خواب تدارک مي شود. براي مردان مجرد و پسران جوان نيز ديدن پرستو نويد عشق و ازدواج است.

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن پرستو در خواب ، نشانة آرامش و هماهنگي بين اعضاي خانواده است .
2ـ ديدن پرستوي زخمي يا مرده در خواب ، نشانة گرفتار غم و نوميدي شدن است .

اچ ميلر مى‏گويد:
اگر در خواب پرواز پرستويى را ببينيد، يعنى در عشقتان موفق مى‏شويد. شنيدن صداى پرستو در خواب، نشانه‏ى شنيدن اخبار خوش است

‫2 دیدگاه ها

  1. سلام .خواب دیدم که دو جفت پرستو نر و ماده داخل خونه تو پذیرایی نشسته بودن و میخواستن داخل خونه زندگی کنن.و منو داداش کوچیکم گرفتیمشون و باهاشون بازی کردیم و داخل خونه و پذیرایی پروازشون میدادیم نوازششون کردم و بعد زیر گوشه قالی غایم شدن به داداشم گفتم که بهشون دست نزنه که میخوان لونه درست کنن.
    شب ش من از یه رابطه عاطفی نا امید شده بودم و بیخبر ماندم و امیدم تنها به خدا بود.امیدوارم خواب خوبی باشه. رنگ هر پرستویی مخلوط رنگ سفید مشکی بود.

  2. من خواب دیدم که از یکی از فامیل هامون برای برادرم پرسیدم دختر فلانی ازدواج کرده یانه گفت نه…تو عالم واقعیت من از اون دختر خیلی بدم میاد برای همین تو خواب تو دلم گفتم اون دختر کیه بابا منکه ازش بدم میاد…یهو دیدم یه پرستو رو سرم پرواز میکردهمینکه متوجهش شدم با نوکش موهامو میکشید و وچنگهاشو تو موهامو فرو کرده بود منم فرار میکردم و جیغ میزدم …و میگفتم خدای توبه کردم بدی این دخترو گفتم…انگار اون پرستو چون از اون دختره بدم اومده بود اینکارو با من میکرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *