Advertisement
م

موم

موم
ديدن موم سفيد درخواب، دليل مال ونعمت است و موم زرد، دليل بيماري است. اگر موم از وي ضايع شد، دليل نقصان مال است و ديدن موم به خواب به هر رنگ بود، دليل مال و نعمت است. امام موم سفيد بهتر بود. اگر بيند موم را به آتش مي سوخت، دليل كه مال او بستانند. اگر ديد موم به مردم مي داد، دليل كه مال خود به خيرات صرف كند.
منوچهر مطيعي تهراني گويد: موم از عسل حاصل مي شود و عسل نيز در خواب هاي ما خوب است و پول و مال تعبير شده. موم را به هر رنگ و شکلي در خواب ببينيد خوب است به شرطي که جسمي که مي بينيد از موم خالص ساخته شده باشد. موم زرد غم و اندوه تعبير مي شود ولي در اين که باز هم پول و مال است ترديدي وجود ندارد

‫2 دیدگاه ها

 1. سلام و خسته نباشید خدمت شما
  اگرتو خواب ببینم که مومیایی با وردی در حال زنده شدن هستش م بر پاهای این مومیایی نوزاد یچه ای خوابیده که با دیدن بچه انرا پرتاب کند و نعره ای بزند و همان نوزاد را از دهانش خارج کند و پرتاب کند
  چه تعبییریدارد
  با تشکر
  لطفا تعبییرشو بکویید خیلی کنجکاو شدمبدونم
  درضمن میمایی لباسی سفید همچون کفن دارد و چشمان سیا و سفید میشه گفت زیبا

 2. سلام و خسته نباشید خدمت شما
  اگرتو خواب ببینم که مومیایی با وردی در حال زنده شدن هستش م بر پاهای این مومیایی نوزاد یچه ای خوابیده که با دیدن بچه انرا پرتاب کند و نعره ای بزند و همان نوزاد را از دهانش خارج کند و پرتاب کند
  چه تعبییریدارد
  با تشکر
  لطفا تعبییرشو بکویید خیلی کنجکاو شدمبدونم
  درضمن میمایی لباسی سفید همچون کفن دارد و چشمان سیا و سفید میشه گفت زیبا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *