Advertisement
ق

قيچي

قيچي

منوچهر مطيعي تهراني گويد: قيچي در خواب نماينده يک نفر نيست بلکه معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر يا خواهر و برادري فتنه انگيز و تفرقه انداز و موجب نفاق و جدايي. قيچي را اگر در خواب در دست داشته باشيد يا اگر در دست ديگري ببينيد تعبيري متفاوت دارد ولي به هر حال بيننده خواب يا عامل است يا معلول. قيچي تفتين و فتنه انگيزي و ايجاد تفرقه است و چنانچه در دست ديگري باشد خواب شما خبر مي دهد که در مورد شما دو نفر متفقا فتنه مي کنند. اگر در دست شما باشد اين شما هستيد که به کمک ديگري فتنه مي کنيد و نفاق به وجود مي آوريد. مثلا با کمک همسرتان يا خواهر و برادرتان. ممکن است اين کار عمدي نباشد ولي به هر صورت هست. اين تعبير در صورتي است که قيچي محور خواب باشد ولي اگر محور نباشد اثر کلي ندارد.
لوک اويتنهاو مي گويد :
قيچي : سود
تيز کردن آن : دعوا
بريدن با قيچي : شما باکي از فقر نداريد

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن قيچي در خواب ، نشانة بداقبالي است . زنان به همسران خود حسادت مي ورزند و با آنان صادق نخواهند بود ، عشاق از يكديگر جدا مي شوند ، و بيهودگي بر افق افكار نقش مي بندد .
2ـ اگر خواب ببينيد قيچي خود را تيز مي كنيد ، نشانة آن است كه مي كوشيد كاري برخلاف احساسات خود انجام بدهيد .
3ـ ديدن قيچي شكسته در خواب ، نشانة روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است و همچنين جدايي از نزديكان

 4ـ گم كردن قيچي در خواب ، علامت آن است كه از كارهاي نامساعد دوري خواهيد كرد

‫5 دیدگاه ها

  1. سلام من خواب دیدیم تویه خرابه قدیمی بودم دو دسته انواع قیچی پیدا کردم ک عتیقه بودن ی دسته از اونارو من بردم و یکی کسی ک کنارم بود تعبیرش چی هست

  2. سلام، خواب دیدم که آرایشگر هستم و با قیچی دارم موی سر یک نفر را کوتاه میکنم و با هم می خندیم

    1. خواب دیدم با قیچی گلوی دختر برادرم رو که خیلی همدیگر رو دوست داریم بر طبق رطم سنتی می برم و خون هم ازش آمد و صورتش بی رمق شد بعد که با پارچه ایی که مادر ش بهم داد گردنش رو بستم و بردش که استراحت کنه

  3. سلام من خواب دیدم بابام ازم عصبانی شده و میخواد با قیچی انگشتمو ببره ولی نمیبره آخرش. خودشم انگار من داشتم کار خوبی میکردم ولی خونوادم قضاوت بد کردن ازم. تعبیرش چیه؟? راستی خوابمو ظهری دیدم وقتی پاشدم ساعت 6 عصر بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *