Advertisement
ق

قنوت

قنوت

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه دعاي قنون خواند، دليل كه حاجتش روا شود و مردم ثناي او گويند. جابرمغربي گويد: خواندن قنوت در خواب، مردم مصلح را روا شدن حاجت باشد و گشايش كارهاي ديني از بزرگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *