Advertisement
قواعد ناب در تعبير خواب

قاعده سوم

تعبیر خواب قاعده سوم:

تعبیر خواب قاعده سوم هر رؤیای مرموزی بوسیله ضدش تعبیر می‌شود جز رؤیاهایی که به دلالت قرآن و سنت تعبیر می‌شوند یا رؤیاهای که به قیامت مرتبط هستند و یا رؤیاهای که عمومی می‌باشند. Tabeer e Khwab

تمام رؤیاها برعکس هستند. بخشنده گیرنده است و گیرنده بخشنده، ضارب مضروب است، و مضروب ضارب. اگر زن حامله در خواب ببیند که دختر به دنیا آورده، پسر به دنیا می‌آورد، و اگر برعکس باشد نتیجه نیز معکوس خواهد شد. Tabeer e Khwab

أمثله: 

(الضحک) که به معنای خنده است و یک دلالت قرآنی است بر بشارت دلالت دارد. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا ﴾. (هود:71).

«خنديد; پس او را بشارت داديم».

(الخلّ) که به معنای سرکه است و دلالت سنت است، بر خیر و برکت دلالت دارد. پیامبر می‌فرماید: «نعم الأدم الخلّ»[1]: «بهترین خورش سرکه است». اگر دلالت، قرآن و سنّت باشد، معنی معکوس نمی‌شود. سبب معکوس شدن معنای رؤیا ـ خدا عالم است ـ اینست که فرشتة خواب مثلها را بر عکس می‌زند تا بین خواب و بیداری فرق و جدایی حاصل شود. مخصوصاً مردم بسیاری که خوابشان از واقع زندگیشان سرچشمه می‌گیرد خواب و بیداری آنها چندان فرقی ندارد، مثلاً از خوابی که در آن عصبانی شده بیدار شده و در حالت بیداری نیز بر عصبانیت خود باقی می‌ماند، پس فرشته‌ی رؤیا ضد آن را آوَرد تا بین حقیقت و خیال، فرق و جدایی حاصل شود.

سه نوع رؤیا از این قاعده مستثنی می‌شوند. 1- رؤیایی که تعبیر آن در قرآن و سنّت یافت شود، چون تعبیر آنها واقعی است. 2- رؤیایی که در مورد (دارالحق) قیامت باشد. 3- رؤیای عامّه. نمونه آنها بیشتر از حدّ شمارش است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *