Advertisement
قواعد ناب در تعبير خواب

قاعدة چهارم

تعبیر خواب قاعدة چهارم:

تعبیر خواب قاعدة چهارم اصول رؤیای رمزی حول سه چیز دور می‌زند: (جنس، صنف و طبع): جنس: مانند؛ درخت، پرنده و حیوان. تعبیر خواب قاعدة چهارم صنف: آنست که صنف‌ این درخت را از دیگر درختان، و صنف این پرنده را از دیگر پرندگان، و صنف این حیوان را مثلاً از دیگر حیوانات باز شناسی. تعبیر خواب قاعدة چهارم طبع: اندیشه می‌کنی که طبیعت مثلاً این درخت چیست، و آن را به صاحب خواب نسبت می‌دهی. اگر آنچه در خواب دیده شد پرنده باشد، پس معلوم می‌شود که صاحب خواب شخصی است که بسیار سفر می‌کند، و این از حالت پرنده که عدم استقرار است، استفاده می‌شود، و اگر مورد خواب حیوان باشد، پس به طبع و خوی حیوان نظر می‌شود، و طبیعت او به صاحب خواب نسبت داده می‌شود. تعبیر خواب قاعدة چهارم جدولی از اصول رؤیای رمزی تعبیر خواب قاعدة چهارم

جنس صنف طبع
درخت خرما رفاه زندگی و روزی
پرنده کلاغ فسق و خرابی
حیوان گرگ تکبر و تجاوز

نمونه: Tabeer e Khwab لیث بن سعد نقل می‌کند: مردی پیش سعید بن المسیب آمد و گفت: در خواب بر بالکن مسجد کبوتر سفیدی دیدم که بسیار قشنگ و زیبا بود. کرکسی آمد و آن را شکار کرد. ابن المسیب گفت: اگر رؤیا صادق باشد، حجاج بن یوسف با دختر عبدالله بن جعفر ازدواج می‌کند. زیاد طول نکشید که این وصلت صورت گرفت. به او گفته شد: یا أبا محمد این خواب را چگونه تعبیر کردی؟ گفت: کبوتر زن است و سفیدی آن بر پاکی حسب و نسبش دلالت دارد. هیچ زنی را از نظر حسب و نسب پاکتر از دختر عبدالله بن جعفر طیّار ندیده‌ام و به کرکس نظر کردم، دیدم که پرنده‌ای است عربی و کسی را کرکس‌تر از حجاج نیافتم[2]. تعبیر خواب قاعدة چهارم بالکن مسجد را با وجود اینکه اهمیت داشت، ذکر نکرد، چون واضح بود که بر زن صاحب شرف و دین که شایسته دختر عبدالله بن جعفر س بود، دلالت دارد. تعبیر خواب قاعدة چهارم Tabeer e Khwab

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *