Advertisement
قواعد ناب در تعبير خواب

قاعدة دوّم

تعبیر خواب قاعدة دوّم:

تعبیر خواب قاعدة دوّم آنچه در مورد دارالحق می‌آید غالباً با وجود قرائن حق است:

تعبیر خواب قاعدة دوّم مقصود به دارالحق، آخرت است آنچه در مورد آن می‌آید از قبیل: دیدن مردگان، دیدن بهشت و جهنم، زنده شدن، پل صراط و مانند آن، حق است. نمونة آن قصّه ثابت بن قیس است س که هنگامیکه در جنگ یمامه به شهادت رسید، زرهی گرانقیمتی بر تن داشت. در خوابی یکی از مسلمانها آمد و به او گفت: تو را به وصیّتی سفارش می‌کنم مبادا! بگویی این خواب است و آن را ضایع کنی: وقتی شهید شدم یکی از مسلمانها بر من گذشت و زرهم را برداشت، منزلش از منزل بقیه دورتر است و در کنار چادرش اسبی است که با افسارش بسته شده است. دیک را بر زره سرازیر کرده و بر دیک جهاز شتری را گذاشته است. پیش خالد برو و بگو کسی را بفرستد و زرهم را پس بگیرد. اگر پیش خلیفه‌ی رسول خدا ابوبکر س رفتی بگو بر من دَینی است چنین و چنان. و فلان بنده‌ام آزاد باشد. صاحب خواب پیش خالد بن ولید آمد و خوابش را باز گفت. خالد کسی را فرستاد و زره را باز پس گرفت. و بعداً پیش ابوبکر س رفت و قصّه را برای او نیز تعریف کرد و وصیتش را بعد از مرگش تنفیذ کرد. گفته شده شنیده نشده است، کسی بعد از مرگ وصیت کرده و وصیتش اجرا شده باشد جز ثابت بن قیس س[2]. تعبیر خواب قاعدة دوّم tabeer khwab

شیخ محمد بن عثیمین : گفته است: هر خوابی که قرائن بر صدق آن، دلالت کند هیچ مانعی نیست که به مفاد آن عمل شود[3]. تعبیر خواب قاعدة دوّم

[1]. عبدالرزاق آن را اِخراج کرده در مصنفش 1/230 و گفته حدیث صحیح است. تعبیر خواب قاعدة دوّم

[2]. حاکم آن را در مستدرک روایت کرده و ذهبی آن را تصحیح نمود (المستدک – مع التخلیص)، 3/235. تعبیر خواب قاعدة دوّم

[3]. به الرؤی و الاحلام احمد العرینی نگاه کن، ص 48. تعبیر خواب قاعدة دوّم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *