Advertisement
ف

فروشگاه

فروشگاه

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن فروشگاهي پر از كالا در خواب ، نشانة پيشرفت در زندگي و سعادتمند شدن است .
2ـ ديدن فروشگاهي خالي در خواب ، نشانة بي ثمر ماندن تلاشها است .
3ـ اگر خواب ببينيد فروشگاهي در شعله هاي آتش مي سوزد ، علامت آن است كه در زمينة كار خود مجددا به فعاليت خواهيد پرداخت .
4ـ اگر خواب ببينيد در فروشگاهي بزرگ به اين سو و آن سو مي رويد ، علامت آن است كه از منابع مختلف سود و لذت خواهيد برد .
5ـ اگر خواب ببينيد فروشنده فروشگاهي هستيد ، نشانة آن است كه با كمك دوستان و تلاش خودتان در زندگي پيشرفت خواهيد كرد .

6ـ اگر خواب ببينيد يك جفت دستكش كثيف و خاكستري رنگ به خانمي مي فروشيد ، نشانة آن است كه دربارة زنان عقايدي ابراز خواهيد كه شما را در موقعيت خطرناكي قرار خواهد داد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *