Advertisement
ش

شير دادن

شير دادن
اگر دختري بيند، در پستان او شير جمع شده بود، دليل كه در خوردي بميرد.
اگر زن جوان بيند،در پستان او شير جمع شده بود،دليل كه عمرش دراز است.

مولف گويد:
اگر در خواب ببيند فرزند دختري دارد و به او شير مي دهد يعني خرمي و نعمت براوافزون مي شود به ميزان شيري که به بچه دخترش داده (در بيداري چنين بچه اي نداشته باشد)
اگر کسي به او بچه دختري داد و او به آن شير داد تعبيرش همان باشد
اگر بيند بچه پسر دارد دليل بر غمگيني و اندوه مي باشد

‫3 دیدگاه ها

  1. سلام

    من در خواب ديدم خانمم پسر ٢ ماه خواهرم را شير ميداد و ميگوفت چيقدر زياد پستانم شير دارد

    لطفأ تعبير اين خواب را بفرتيد
    تشكر

  2. سلام,( اول من بگم که شوهر ندارم و اهنوز دوختر استم) فارسی من کمی خوب نیست , من در خواب دیدم که به دوخترم شیر دادم و شوهرم داشت نگاه میکرد , کامل خوابم را بگم اتا خودم هم نمیدانم والا بسیار قاتی پاتی خواب دیدیم ، خب تعریف کنم هچکی رو نمیشناختم در خواب اما میدانم که این خواب را دفه اول نیست که میبینم خب در یک خانه بودیم و سر خانه من جنگ بود چون به هیچکی نگوفتم که خانه خریدم همگی بودن جنگ میکدن من داشتم شیر گرم میکردم که ناگه هان یه پیر مرد میاد تویه خونم داشت زیاد نفس میکشید یه آدم دونبالش بود که میخاست زندان ببرتش و من به اون پیرمرد شیر که گرم کردم یه کاسه میدم که بخوره که اونآدم میاد که دنبالش میکرد بعد میببینه میگه کاسه شیرت را بخور میگه این دوختر شیر داده اسم من را میگره بعد شیرش که تمام شد یگ کاسه دیگه میدم بعد پیرمرد لبخند گرم میزنه چند دقه بعد شوهرم صدا میزنه تویه ایات نشسته بود میگه بیا دوخترت گریع میکنه گوشنه شدع شیر برایش بده بد میرم پیرمرد رو تنها میذارم میرم تویه ایات دوخترم را میگرم میرم سر تاب میشینم و به دوخترم شیر میدم شوهرم هم بسیار با عشق و ناز من را تماشاه میکنه بسیار خودم را گریه گرفت بعد از خواب بیدار میشم، و یه چیز دیگه شاید بگین شوهرم کی بود یکی است که هیچوقت در واقعیت ندیدمش فقط از موبایل یکنیم سال میشه گه حرف میزنیم اما نمیشناسم خب بع این میگم عشق از رایه دور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *