Advertisement
س

سوره يونس

سوره يونس

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره يونس مي خواند، دليل كه روزي بر وي فراخ شود و كارش به مراد شود.

ابراهيم كرماني گويد:

مكر كافران و كيد حاسدان از وي دور شود و بر دشمن غالب شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

لفظ و عبارتش نيكو شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *