Advertisement
ر

رقص

رقص
محمدبن سيرين گويد:
پاي كوفتن در خواب، غم و اندوه است و بعضي ديگر از معبران گويند كه بيماري است و گروهي گويند رقص كردن مردان را، از زندان خلاصي بود، خاصه كسي را كه بر پاي او بند بود.

ابراهيم كرماني گويد:
رقص درخواب، زنان را رسوائي است و مردان را، دليل بر خصومت است. اما صوفيان و كساني كه رقص بسيار كنند، دليل غم است و رقاص درخواب، مردي بود كه پيوسته درمصيبت خويش يا رد مصيبت ديگران باشد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
رقاص و رقص در خواب، دليل بر غم و اندوه و مصيبت مي باشد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
چون معبران پاي کوبيدن را در خواب خوب نمي دانند رقص را نيز مصيبت و غم و رنج تعبير کرده اند. رقص در خواب اگر به معناي پاي کوفتن باشد خوب نيست واگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نياز است به ديگران اما نه چندان شديد. چنانچه در خواب ببينيد مردمي دسته جمعي مي رقصند غم و رنجي عمومي پديد مي آيد که شامل حال همه آنها که مي رقصند مي شود و اگر کسي مي رقصد و ديگران دست مي زنند او گرفتار مصيبت و بلا مي شود و آنها که دست مي زنند در غم او اندوهگين مي شوند. اگر کسي ايستاده يا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان آن است که به ديگران نيازمند مي شود و اگر بيننده خواب ببيند که مي رقصد و جست و خيز مي کند گرفتار غم و مصيبت و بلا مي شود و اگر ببيند نشسته يا ايستاده دستها را به عنوان رقص مي جنباند نيازمند و وامدار مي گردد. رقصيدن براي زنان بد نامي و رسوايي و بي آبرويي است و چنانچه زني در خواب ببيند که مي رقصد بد نام و انگشت نما مي شود. سر زبان ها مي افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.

لوک اويتنهاو مي گويد :
رقص
معلم رقص : شما از خوشگذراني خوشتان ميايد
رقصيدن در يک سالن خالي : شادي
رقصيدن در يک سالن زيبا : رفتارتان سبکسرانه است
رقصيدن با يک فرد جذاب : حسادت
رقصيدن در ميان يک عده ناشناس : غم
يادگيري رقص : شما عاشق خواهيد شد
افتادن در حين رقص : احساسات خود را کنترل کنيد

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن رقص کردن وشنيدن آواز چنک و طبور و مانند آنها تندرستي و ايمني باشد

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر فردي متأهل خواب ببيند كودكان در حال رقص و پايكوبي اند ، علامت آن است كه صاحب خانه اي پر نشاط و فرزنداني مطيع مي شويد . اگر جوانترها چنين خوابي ببيند ، علامت وظايفي اندك و لذت بسيار است .
2ـ اگر خواب ببينيد سالمندان در حال رقص اند ، نشانة چشم اندازي بهتر در آينده است .
3ـ اگر خواب ببينيد خودتان در حال رقص و پايكوبي هستيد ، علامت خوشبختي غيره منتظره است

‫7 دیدگاه ها

 1. سلام.من خواب دیدم یه خونه خیلی بزرگ شبیه خونه هاییکه تو فیلمهای کانادایی یا امریکایی نشون میده،داریم .توی یکی از سالنها که دو تا درش به سمت باغ زیبایی باز میشه،من زیر لب آواز میخونم و آروم با حرکات باز دست میرقصم و دور تا دور سالن میچرخم.فکر میکنم دلیل رقصم بیشتر به خاطر این بود که شخصی که توی باغ نشسته(یادم نمیاد مرد بود یا زن) داره منو تماشا میکنه.هم با شادی و هم کمی با ترس از یه چیز ماورایی میرقصیدم.
  خیلی این خواب ذهنمو درگیر کرده و هنوزم آوازی که میخوندم تو خواب،ناخودآگاه زمزمه میکنم.

  1. سلام
   حرکات موزون دست جزء رقصیدن و پایکوبی نیست اما تعبیر خواب شما با توجه به باغ و خونه خبری از خونه ابدی شما رو میرسونه که با خوب بودنت تا حالا اون دنیا ساختی.

 2. سلام من خواب دیدم یه مجلس عروسی هست من رفتم یهو همه زنا میرقصیدن البته پایکوبی نبودا دستاشونو تکون میدادن اما من روم نمیشد برقصم تعبیرش چیمیشه

 3. سلام
  من خواب دیدم با معشوقم جایی میریم که غذا بخوریم
  اما از اونجا که توی مسیر یک گروه توریست ایرانی و خارجی را دیدم که در حال پایکوبی هستن و منم بهشون ملحق شدم و ی خورده رقصیدم که معشوقم مانع شد و منو پایین برد و دو نفری با هم رقصیدیم که البته ی روش رو داشت بهم آموزش میداد.
  حالا از اونجا که همه خواب هام تعبیر میشن نگران این پایکوبی هستم که خدای نکرده اتفاقی نیفتاده.
  تعبیر خوابم چیه ?

 4. من خواب دیدم همه خاله و دایی ها جمعیم خونه مامان بزرگم که فوت شده مامان بزرگ و بابابزگم هم زنده بودن بعد همه رقیصیدم من گفتم بیا فیلم بگیریم از رقصمون وقتی فیلم گرفتیم فقط من و مامان بزرگم وسط بودیم میرقصیدیم که بعد من ناراحت شدم
  بعد از مدتی تو همون خواب دیدم که رفتیم بهشت زهرا سرمزار اون یکی مامان بزرگ و بابابزرگم که کل فامیل پدریم جمع بودیم تو بین اونا یکی از خانمهای پیر فامیل هم ب چشمم خورد د یه آهنگی کردی گذاشتن و همه رقصیدیم و خیلی خوش گذشت
  این دو خواب رو در یک شب دیدم
  ممنون میشم زودتر تعبیرشو بگید هرچی سرچ کردم پیدا نکردم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *