د

درخت بلوط

درخت بلوط

دليل كند بر مردي بي خبر منافق با اهل خويش.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *