Advertisement
خ

خيار

خيار

محمدبن سيرين گويد:
خيار به وقت خويش در خواب ديدن، دليل كند كه سخن نيكو شنود، يا زني است كه به او زغبت كند. اگر بيند كه از آن خيار بخورد، دليل كه مرادش از او حاصل شود و حكم خيار با درنگ هم از اين قياس است.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه خيار ميخورد، دليل كه كاري كند كه از آن پشيمان شود. خيار خوردن اگر به وقت باشد، دليل غم و اندوه است. خوردن خيار با درنگ بيماري بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن خيار بر سه وجه بود.
اول: پشيماني دركار.
دوم: شادي وعيش وطرب.
سوم: منفعت از قبل دوستان و خويشان، خاصه سبز و به وقت وفصلش بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :
خيار طراوت و تازگي و خوشدلي و نشاط است و زني است زيبا و رعنا و جليس و انيس. ديدن خيار در فصل بهتر از اين است که در غير فصل ديده شود. خيار براي زن نيز مردي است بلند قامت و خوش اندام و خوب سخن که مصاحبتش نشاط و شادي مي آورد. مثلا ديدن خيار در زمستان و هنگامي که برف بر زمين نشسته خوب نيست ولي پايان بهار بهترين فصلي است که خيار در خواب ديده شود و تعبير بالا در اين زمان بيشتر در مورد خيار مصداق مي يابد. اگر در خواب ببينيم که در فصل مناسب خياري تر و تازه مي خوريم با زني خوب روي و خوش خوي آشنا مي شويم که ما را خوشبخت مي کند اگر در فصل مناسب خيار فراوان ببينيم خوشدل و با نشاط مي شويم. اگر در خواب ببينيم که پاکتي خيار تازه خريده و به خانه مي بريم نشاط و خرمي را به خانواده خويش منتقل مي کنيم به خصوص اگر فصل نو بر خيار باشد. کرماني مي گويد خوردن خيار پشيماني است اما دليلي بر اين عقيده نيست. خوردن خيار در غير فصل ندامت است ولي در فصل خوب است به خصوص اگر خيار قلمي و تازه باشد و خوش رنگ.

لوک اويتنهاو مي گويد :
خيار : نيک بختي در امور اداري

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن خيار گراني بود

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن خيار در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختي و بركت و فراواني است .

2ـ اگر بيماري خواب ببيند خيار به او تعارف مي كنند ، نشانة آن است كه بزودي بيماري او بر طرف خواهد شد . اگر فرد متأهلي اين خواب را ببيند ، دلالت بر تغييرات دلپذير در زندگي او دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *