ح

حادثه

حادثه
اگر کسي در خواب ديد که تصادف کرده و مجروح شده است تعبيرش گرفتاري و بدبختي است. ولي با دادن صدقه و توکل بر خداوند برطرف خواهد شد

One Comment

  1. سلام خواب دیدم که آپارتمان سقوط میکند اما من زیانی نمی بینم و در حین حال خواب دیدم که پرواز میکنم اما نه به ارتفاع بلند به هرجای که میخواهم میتوانم فرود آیم اما من تنها کسی هستم که پرواز میکنم منتظر جواب هستم ممنون یک جهان.
    با احترام حبیب قادری

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *