Advertisement
قواعد ناب در تعبير خواب

قاعده بیست و یکم

تعبیر خواب قاعده بیست و یکم:

تعبیر خواب قاعده بیست و یکم کسی که در بازگو کردن خوابش دروغ گوید. در دنیا به آنچه می‌ترسد دچار گردد و در آخرت مجبور می‌شود که دو عدد جو را بهم گره بزند. که هرگز نمی‌تواند: Tabire Khab

تعبیر خواب قاعده بیست و یکم خداوند همچنانکه عکاسی و نقاشی را در دنیای واقع حرام کرده، تصویر دروغین را نیز در عالم رؤیا حرام نموده است، چون نوعی جدال با خدا در آفرینش است. ابن حجر : می‌گويد: (رؤیا یک صورت لطیف و معنوی است که خداوند می‌آفریند و دروغگو صورتی را بر تصاویر خوابش می‌افزاید که حقیقت ندارد و خدا آنرا نیافریده است، پس این نوعی دروغ بر جنس نبوّت است، و در روز قیامت بر او تکلیف می‌شود که دو دانه جو را با هم گره بزند، و به کسی که در دنیای واقعی صورتی را کشیده تکلیف می‌شود که آنرا زنده کند؛ چون با قدرت خدا در آفرینش ستیز کرده است)[1].

مثال:

روایت شده است که مردی نزد ابن سیرین آمد و گفت:

در خواب دیدم که یک لیوان شیشه‌ای پر از آب، در دست دارم، لیوان شکست و آب باقی ماند. ابن سیرین گفت: از خدا بترس مرد! چیزی ندیده‌ای مرد عصبانی شد و گفت: سبحان الله! ابن سیرین گفت: اگر دروغ هم بگویی چیزی بر من نیست و خواب را تعبیر کرد و گفت: زنت بچه‌ای به دنیا می‌آورد و خودش می‌میرد و بچه‌اش زنده می‌ماند. هنگامیکه مرد از نزد ابن سیرین بیرون آمد گفت: به خدا هیچ چيز ندیده‌ام. طولی نکشید که این زن بچه‌ای به دنیا آورد و مُرد. تعبیر خواب قاعده بیست و یکمTabire Khab

[1]. فتح الباری، (12/447).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *