Advertisement
ت

تخم مرغ

تعبیر خواب تخم مرغ آنلي بيتون مى‏گويد:

تعبیر خواب تخم مرغ 1ـ ديدن تخم مرغ در لانة مرغها در خواب ، نشانة آن است كه ثروتي قابل ملاحظه به دست مي آوريد . تعبير اين خواب براي افراد متأهل وجود شادماني ميان افراد خانواده است .

2ـ خوردن تخم مرغ در خواب ، علامت آن است كه آشفتگي هاي غير عادي در خانه شما را تهديد مي كند .

3ـ ديدن تخم مرغ هايي كه تازه شكسته اند در خواب ، نشانة آن است كه بخت و اقبال مساعد آرزوهاي شما را برآورده مي سازد و همت عالي و انصاف شما را نزد ديگران محبوب مي كند .

4ـ ديدن تخم مرغ گنديده در خواب ، علامت از دست دادن ثروت و منزلت است .

5ـ ديدن يك جعبه تخم مرغ در خواب ، علامت انجام معاملات سودمند است .

6ـ اگر خواب ببينيد تخم مرغ به سر و روي شما پاشيده مي شود ، نشانة آن است كه جواهراتي به خود مي آويزيد تا به ديگران فخر بفروشد .

7ـ ديدن تخم ديگر پرندگان در خواب ، نشانة آن است كه از خوشاوند دوري به شما ارث خواهد رسيد و شما در كار خود پيشرفتي چشم گير خواهيد داشت .

تعبیر خواب تخم مرغ
تعبیر خواب تخم مرغ

ليلا برايت مى‏گويد: تعبیر خواب تخم مرغ

خريدن تخم مرغ در خواب، نشانه‏ى سود مالى است. اگر در خواب ببينيد كه مرغى بر روى تخم‏هاى خود خوابيده، بيانگر شنيدن اخبار خوب است. ديدن تخم مرغ پخته در خواب، نشانه‏ى آن است كه روزهاى خوبى پيش رو داريد.

ديدن تخم مرغ رنگ شده در خواب، بيانگر بروز سختى‏ها و مشكلات است. اگر در خواب كسى به شما تخم مرغ رنگ شده داد، يعنى به كسى علاقه‏مند مى‏شويد

حضرت دانيال گويد:تعبیر خواب تخم مرغ

تخم مرغ در خواب كنيزك است.اگر بيند ماكيان در پيش وي تخم كرد، دليل كه از زن دون يا از كنيزك او را فرزند آيد.اگر تخم را مجهول بيند و نداند تخم چه چيز است، دليل كه زني كند بر قدر پاكيزگي و سفيدي آناگر بيند تخم پخته همي خورد، دليل كه به رنج و تعب مال بدست آورد.اگر بيند كه تخم نيم پخته همي خورد، دليل كه زني خواهد و روزگار دراز او براند.اگر بيند تخم خام همي خورد، دليل كه مال حرام خورد و رنج و سختي به او رسد.اگر بيند تخم با پوست همي خورد، دليل كه مال كسان خورد.اگر بيند پوست تخم مي خورد و در دهان مي گذاشت، دليل كه مال مردگان خورد يا كفن مردگان ستاند.

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب تخم مرغ

تعبیر خواب تخم مرغ اگر بيند تخم همي كرد، دليل كه زن بسيار خواهد و بر جماع حريص باشد.اگر بيند بر تخم نشست چون مرغ، دليل كه مخالطت او با زنان بود.اگر بيند از تخم بچه بيرون آورد، دليل كه از فرزندان آن زنان او را فايده رسد.اگر بيند به جاي فرزند تخم آورد، فرزند كافر است.اگر بيند تخم به زير مرغ نهاد و مرغ از تخم بيرون آورد، دليل كه كار مرده او زنده شود. قو گويند: او را فرزند آيد.اگر اين خواب كسي بيند كه معلمي كند و كودكان را قران آموزد،اگر بيند تخم را شكست، دليل كه دختري را دوشيزگي ببرد.اگر بيند نتوانست تخم را بشكند، دليل كه دوشيزگي نتواند ستد.اگر بيند كه درويش بود و تخم گنجشك ديدن، دليل خير و خرمي بود، تخم ساير مرغان در جاي ديگر بيان شود.

محمد بن سيرين گويد:تعبیر خواب تخم مرغ

تعبیر خواب تخم مرغ  . مرغان درخواب قوت بود.لوک اويتنهاو مي گويد :تخم پرندگان: آمرزش ، رحمت ؛ ارث

لوک اويتنهاو مي گويد :تعبیر خواب تخم مرغ

تخم مرغ گرفتن آن : سودپختن آن : بدگوييخريدن آن : ضرري به شما خواهد رسيدتخم پرندگان ديگر : آمرزشخوردن تخم پرندگان ديگر: ناراحتيديدن آن : دعواتخم را از آشيانه برداشتن : شما با يک بيوه ازدواج خواهيد کرد تخم مرغ گنديده : موانع شکستن يا له کردن آن : ناراحتي ، نارضايتي

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب تخم مرغ

تعبير تخم پرندگان آبى در خواب بر چهار وجه است :1 . به مراد رسيدن .2 . زن گرفتن .3 . كنيز.4 . فرزند دار شدن .

‫63 دیدگاه ها

 1. سلام خواب دیدم ی مرغ داشتم بابام سربرید که دیدم تو بدنش ی تخم مرغ که هنوز پوسته نداره درش میارم و میندازم تو ظرف می شکنه و مثل قیر ماده سیاهی داخلشه البته مرغ رو که سر برید بابام زنده بود و سرشو گذاشتم نفس می کشید خیلی پشیمون بودم ازین که سرشو بریده بودیم تعبیر این خواب چیه؟ممنونم از لطفتون

  1. سلام من امشب خواب دیدم که برادم دو دانه مرغ دارد که ماده آن تخم نمیزارد و من وقت لانه مرغ را دیدم یک تخم را دیدم و صدا زدم که بیبن مرغ تخم گذشته و بعدش از خواب بیدار شدم …..لطفن لیلا برام تعبیر کنید

   1. خواب دیدم 4 تا تخم مرغ دارم آب پز میکنم یکیش ترک داره میگم تو روغن سرخش کنم برا خودم تعبیرش چی میتونه باشه بنظرم که خیلی خوبه نونم تو روغنه😁

    1. سلام
     من خواب دیدم یه جایی هستم شبیه پای کوه و از زمین مث چشمه آب میجوشه و پراز گلهای قشنگه وسط اونجا یه دونه مرغ پیدا کردم که پراز تخم مرغ های درشتی بود ک نورانی بودن شروع کردم به جمع کردن تخم مرغ چنتا مرغ پریدن ک مانع من بشن اما من مرغا رو میزدم کنار و تخم مرغا رو جمع میکردم . خیلی کنجکاوم ببینم تعبیرش چیه

 2. سلام من امشب خواب دیدم که برادم دو دانه مرغ دارد که ماده آن تخم نمیزارد و من وقت لانه مرغ را دیدم یک تخم را دیدم و صدا زدم که بیبن مرغ تخم گذشته و بعدش از خواب بیدار شدم …..لطفن لیلا برام تعبیر کنید

  1. سلام .خواب دیدم پسر ۵سالم و خودم تخم مرغ پخته خراب خونی میخوریم ولی من آخرش که فهمیدم سعی کردم که نخورم ونزارم پسرم بخوره.خیلی بد مزه وچندش بود .اگه راهنمایی برا تعبیر هست ممنون میشم کمکم کنید.

    1. سلام خواب دیدم که یه تخم مرغ بزرگ اوردم خونه شمستم چهار تا زرده داشته دوتا داخل یه ظرف دوتا هم داخل ظرفی دیگه گزاشتم ولی نخوردم خیلی هم سالم بدونه اینکه قاطی بشن انذازه هم جدا شدن…
     معنیش چیه ممنون وسپاس گزارم

 3. سلام من خواب ديدم يك شانه تخم مرغ از مغازه گرفتم آمدم خانه ديدم همش شكسته است بي زحمت تعبير شود

 4. سلام خواب دیدم رفتم سریخچال کلی تخم مرغ روهم روهم تویه جایه تخم مرغی بود لطفن بگین تعبیرش چیه

 5. خواب دیدم توی پارک بازی بچه‌ها هستم و تعدادی از کسانی که اونجا بودند از جمله من تخم مرغ در دست دارند ولی ناگهان دیدم تخم مرغ من داره از وسط ترک میخوره، سریع دویدم به سمت آبخوری، وقتی رسیدم اونجا تخم مرغ کاملا باز شد و یه جوجه اومد بیرون و شروع به جیک جیک کرد،
  به نظرم تعبیر جالبی باید داشته باشه لطفا جواب دهید

   1. سلام. خواب دیدم یک شانه تخم مرغ خریدم گذاشتم عقب یک؟
    نیسان، یه نفر روی آنها نشست و همه شکستند، لطفأ تعبیر خواب چیه؟ متشکر

    1. سلام.
     امشب دوباره خواب دیدم هر بار هم تخم مرغ دزدیدم دفع تو خواب دوم تخم مرغ میخواست بیاد بیرون که من کمک کردم ولی از وسط شکست تخم مرغ اول هم یه لکه خون داخلش بود که هر دو رو انداختم بیرون

 6. سلام..خواب دیدم رفتم تویک اتاق بزرگ پر از مرغ ..بااین ذهنیت که اصلا تخم نمیذارن..رفتم تو دیدم همه جا پر تخم مرغه ..هر چقدر جمع میکردم تموم نمیشد
  لطفا برام تعبیرش کنین

  1. سلام. به نظر من که تخم مرغ برکته، پوله، چون من هروقت خواب تخم مرغ میبینم پول به دستم میرسه، انشاالله که برا شما هم برکته

  2. سلام وقت به غیر
   مم در خواب دیدم که یک مرغ ویک خروس از سقف خانه به داخل اتاق افتادن بعد مرغ پشت سر هم دو تا تخم گذاشت یکی بزر ک بو یکی کوچک

  3. چجالب، منم دقیقا همین خوابو دیدم، اونجا دربه در دنبال یه کیف یا سبدی میگشتم تا تخمرغارو جمع کنم

 7. سلام
  خواب دیدم چند تا گاو هست که تخم گذاشتن ومن قصد دارم برای غذا آماده شون کنم تخم اونها هم بزرگن

  1. درود بر شما.
   اول بگم مادرم سه ماهه فوت شدن و شوهر خواهرم رابطش با خواهرم بد شده و داره سعی میکنه جدا شه تا با یکی دیگه ازدواج کنه
   خواب دیدم مادرم یک تخم‌مرغ به دامادمون داد ولی دامادمون برنداشت و رفت ما هم گفتیم ولش کن باشه مال خودمون

 8. باسلام
  خواب دیدم یک مرغ لاغر در لانه اش چند تخم گذاشته،کوچیک ،بزرگ،سفید،رنگی
  من خواستم آنها را بردارم
  مرغ روی تخم ها راه میرفت،یکی از آنهاشکست

 9. سلام.
  من در خانه خودم ۵ مرغ دارم که تازه درحال بالغ شدن هستند.
  دیشب درخواب دیدم که این مرغ های جوان همه باهم درلانه تخم سفید رنگ گذاشته اند ودرزیرشان بود و بسیار خوشحال شدم،البته این خبر را همسرم درخواب بمن داد که بعد خودم دیدم.
  لطفا خواب منو تعبیر کنید

 10. شخص فوت شده در خواب به کسی می گوید باخودم تخم مرغ اوردم ولی اینجا به من نمیدهند تعبیرش چیست؟

 11. سلام. خواب دیدم تو یک جشن خیابانی یک آقایی که توی یک دکه نشسته به من ۴ تا تخم مرغ خونگی می ده که دو تاش با روبان کاغذی آبی تزئین شده.
  من دانشجوییم و دوران امتحانات. من ۴ تا امتحان داشتم. می شه اینجوری تعبیر کرد که من دو تا امتحان رو نمره خوب می گیرم دو تا رو فقط قبول می شم.

 12. باسلام خسته نباشید
  ساعتی که خواب دیدم حدودا ساعت چهار بعد ازظهر بود
  در خواب دیدم توی مغازه خودم هستم، توی کاپشن قرمز من که روی میز کارم بود تو جیبش پنج تا تخم مرغ سفید هستش، تخم مرغ هارو دراوردم بعداز چنددقیقه متوجه شدم یکیش شکسته خوب به تخم مرغ شکسته که نگاه کردم یه ان دیدم از توش یه جوجه با جیک جیک کردن بلند اومد بیرون که قسط فرار داشت گرفتمش اوردم گذاشتم روی میز کارم
  ممنون از شما

 13. باسلام
  من بعد ازنماز صبح خواب دیدم که مرغ روی چن تا تخم مرغ نشسته بعد اندازه های تخم مرغ هم باهم فرق داشت بعضی هاش خیلی بزرگ بود بعضی هاش اندازه بودازتوی یکیشون جوه دراومد وجیک جیک میکردبیزحمت تعبیرش و بگین ممنون

 14. سلام من باردارم خواب دیدم تخم مرغ نیمرو میکردم با برنج به مهمانها بدم تخم مرغ ها چهار زرده بودن اما زردهاش رنگی بودن یکی بنفش یکی زرد یکی سبز و…لطفاً تعبیرش و بگید ممنون

 15. سلام .من خواب دیدم ک خاله ام گفته فصل تخم مرغه تو این فصل مرغها تخم میندازن بریم تخم مرغ جمع کنیم ..توی خیابون توی خونه ها همه جا تخم مرغ بود من هرچی تخم‌مرغ ب چشم میدیدم جمع میکردم بعضی از تخم مرغا سالم بود و پوستشون نشکسته بود بعضی از تخم مرغها پوستشون شکسته اما سفیده و یا زرده تخم مرغ بیرون نریخته بود .همه رو جمع میکردم چ شکسته چ سالم .بعضی تخم مرغها بزرگ بودن بعضی کوچیک .تعداد تخم مرغها خیلی زیاد .تعبیرش چی میشه

 16. سلام .خواب دیدم کبوتری 5 عدد تخم گذاشته بود من را دیدن کبوتر با 4 تا بچه هاش که تازه از تخم درامده بودن پرواز کردن تخم پنجم افتاد خواستم بگیرم که خورد به دیوار و افتاد شکست گرمی تخم پرنده رو قبل از شکستن تو دستم حس کردم و گفتم که حیف شد . تعبیر خوابم چیه خیلی نگران هستم . لطفا بگین /متشکرم

 17. سلام. به نظر من که تخم مرغ برکته، پوله، چون من هروقت خواب تخم مرغ میبینم پول به دستم میرسه، انشاالله که برا شما هم برکته

 18. سلام و وقت بخیر. خواب دیدم که چنتا پرنده اومده بودند خونمون، تو لونه ای که انگار از قبل وجود داشت، تخم بذارند. اینکه دقیقا چه پرنده ای بودند نفهمیدم ولی پرنده هایی کوچک جثه بودند. (گنجشک رو مطمئنم که بود).رفتم نزدیک لونشون دیدم یک تخم سفید و تقریبا اندازه تخم مرغ که مال یکی از پرنده ها بود و گرمم بود، بیرون از لونه انداخته بودنش و روش نخوابیده بودند. اما وقتی میخاستم اون تخم رو بذارم پیششون که اونم جوجه بشه، دیدم اون پرنده ای که صاحب تخم بود روی یه تخم دیگش نشسته بود تا اونو جوجه کنه. منم پیش خودم گفتم خوب لابد نمیتونه یا سخته براش که رو دوتا بشینه. انگار خودشم اینو نمیخاد که گذاشتدش بیرون. خلاصه برش داشتم و پیش خودم گفتم طوری نیست..اینو میبرم میخورمش (حالا نیمرو یا هرچی) ممنون میشم بهم بگید معنی این خواب چیه. این خوابو صبح زود 99/9/11 دیدم. سپاس

  1. سلام. من خواب دیدم کلی تخم مرغ هم آبپز و غیر آبپز می‌شکنم همشون داخلش خرابه. تعبیرش چیه؟البته هفته پیش یه جایی بودیم یه تخم مرغ میخواستم برا چشم نظر بشکنم نمی‌دونستم آبپزه اما شکست و دیدم آبپزه و فکر کردم خرابه داخلش. امکان داره بازخورد اون باشه؟

 19. سلام خواب دیدم فامیل نزدیکمون چند تا تخم مرغ سفید بمن داد اگه تعبیرشو میدونید راهنمایی کنید ممنون.

  1. سلام.دیشب خواب دیدم پسرم سه تا تخم مرغ به یک مرد جوان که ناشناس بود داد تعبیر ش چیه ؟!

 20. سلام،خواب دیدم تعدادی ماهی تابه هست،در هر کدوم تعدادی تخم مرغ هست که بصورت نیمرو عسلی پخته شدن،بعضی ظرف ها که داخلشون نیمرو بود با سبزی تزیین بودن؛تازه،خوشمزه و آماده خوردن بودن.تعبیرش لطفا!🙏

 21. سلام من باردارم و ی هفته مونده ب زایمانم خواب دیدم چن تا تخم مرغ پخته رو میشکنم از دوتا هیچی بیرون نیومد و لی بقیه از توش زیتون بیرون اومد

 22. سلام خواب دیدم مرغی بود که دو تخم گذاشته بود و تخم های خود را شکست و زرده تخم مرغ ها را خورد.

 23. سلام من خواب دیدم که درحال دعا کردن بودم ودرهر دستم یک عدد تخم مرغ قرار داشت ممنون میشوم که خواب مرا تعبیر کنید

 24. سلام من خواب دیدم برادرم با دوشانه تخم مرغ ب خانه اومد ک رنگ همه تخم مرغا ها سفید بود و همه درشت و سالم بودن تعبیرش چی میشه

 25. من امروز ۱۴۰۰.۴.۲ دیدم اول خونه دوستم رفتم که تو قفس ۳ تا پرنده درشت داشت که تخم گذاشته بودند یکیش خواست بمن بده که شکست بعد دیدم رفتم دهات اونجا خالم مرغ داشت دو تا تخم مرغ و یک تخم غاز درشت داشت خواست تخم غاز بده بمن که قل خورد و ترک برداشت و بعد خالم رفت یک تخم غاز دیگه آورد و گذاشت تو کیف من .بازم دیدم با خواهرم در خیابان میرفتیم که یه خانم یه انگور قرمز درشت داشت .یه تیکه کند بمن داد و یک تکه هم به خواهرم.موقع برگشتن دیدیم کنار خیابان همکن انگور هست که من و خواهرم چند تا چیدیم ولی نخوردیم

 26. من دیشب خواب دیدم مادر بزرگ مرحومم یک کاسه پراز تخم مرغ درشت وبومی به منزل ما اوردبرای من ولی من چهره ای اورا ندیدم ولی گویا مادرم به ن تلقین کرد این تخم مرغ ها را مادر بمسعودزرگت برای تو اورده

 27. سلام خواب دیدم تخم مرغهای بزرگی دارم خودم هم شک کردم که چرا اینقدر بزرگن میخواستم بشکنم یکی رو نیمرو کنم که دیدم یک تخممرغ دیگه سالم از توش در اومد . تعبیرش چی میتونه باشه . ممنون

 28. سلام من امروز خیلی خوابهای عجیب و بی معنی دیدم این هم نمیدونم معنی داره یا نه خواب دیدم توی بیابونی هستم که زمین پر از ترکه و روی زمین کلی تخم مرغ گلبهی رنگ به ترتیب چیده شدن یکیش میشکنه و از توش یه آدم کوچیک میاد بیرون و ترک برمیداره

 29. سلام خواب دیدم تو یخچال خواستگارم شانه های زیادی تخم‌مرغ هستند که خیلی وقته خریدن منم‌گفتم حتما فاسد شدن ریختم آشغال یخچال رو تمیز کردم بعد دیدم روی یخچال شیرینی هست برداشتم پخش کردم چند تام واس خودم برداشتم تعبیرشو میشه بگین

 30. بیند که زن گیرد، بیند زنان خاهد ، بیند از آن زن بچه اورد … تو تعبیر خواب هم بین زن و مرد تبعیض هست .اگه یه زن خواب ببینه چی حساب نیست آقای ابن سیرین؟؟

 31. سلام خواب دیدم با ی دوست صمیمیم دعوان شده. بعد تخمه مرغ ابپز کردم. تخم مزغا خیلی سفت شده بودن. داشتم از پوست درشون میاوردن تو یکیشون ی جنین جوجه بود که پوخته بود. توی سفیده تخم مرغ بود. انداختمش دور. تعبیرش چیه؟؟؟

 32. آخه چقدر آدم باید بی معرفت و جاهل باشه که اسم امام معصوم علیه السلام و تعبیر ایشون رو بعد از نظر همه معبران بیاره!!!
  چقدر زشت و وقیحه که عقل کل، نور محضو علم تمام رو بذاری کنار و نظر بقیه رو که در مقابل حضرت، هیچ حساب میشن، اول کلامت بیاری!!
  زهی بدبختی و بیچارگی!!

 33. با سلام خواب دیدم مثل جنگل مانند بود یک راه پیاده روی بود علف اینا هم رشد کرده بود چندتا تخم مرغ سفید شکسته ترک برداشته بودن هر یکیشون با فاصله چند متری بودن تعبیرش چی میتونه باشه باتشکر اگر امکانش هست تعبیرشو بگین ممنون به ایمیلم بفرستین

 34. سلام خواب دیدم رفتم توی لانه مرغ هایمان هرچه تخم مرغ جمع میکردم تمام نمیشد تخم های سفید و بزرگ و تازه تازه ـبود اما مرغ ها کمی پریشان میشدند در اخر هم چند تخم قهوهوایی جمع کردم و رفتم خواستم آنها را به دختر خاله ام بدهم تعبیرش چیست؟

 35. سلام دیشب خواب دیدم رفتیم مسافرت دخترم ی دونه تخم مرغ از دستش افتاد و شکست. البته دقیقا ساعت10شب بود فکرکنم ی دونه تخم مرغ هم از یخچال دراورد افتاد شکست. ب همون دلیل ممکن خواب دیده باشم یا ن؟ ممنونم

 36. سلام خواب دیدم از بدنم زرده تخم مرغ تازه به تعداد خیلی زیاد خارج میشود .تعبیرش چیست؟سپاسگزارم

 37. سلام دیشب خواب دیدم به همراه مامانم و بابام به خونه یه دعا نویس رفتیم داشت برایمان یک سحری رو باز میکرد و بعد برای طالع بینی من 5دد تخم.مرغ شکاند که و داخل ظرفی ریخت و در حال هم.زدن کرد و
  بی زحمت تعبیرشو بگین بهم ممنونم🙏

 38. سلام دیشب خواب دیدم به همراه مامانم و بابام به خونه یه دعا نویس رفتیم داشت برایمان یک سحری رو باز میکرد و بعد برای طالع بینی من 5دد تخم.مرغ شکاند که و داخل ظرفی ریخت و در حال هم.زدن کرد واون پیرزن خانم دعا نویس بهم گفت ازدواج میکنی تا چند مدت دیگر با شخصی به اسم پیمان نگران نباش و در اخر برایم دعای خیر کرد
  بی زحمت تعبیرشو بگین بهم ممنونم🙏

 39. خواب دیدم یکی از دوستام یه تخم مرغ رنگی با دانه های رنگی رنگی روش بهم میده ولی یادم نمیاد کلا بهم بدش یا فقط میده نگاش کنم. کسی میدونه چیه؟

 40. سلام
  ببخشید متن قبلی رو تصحیح میکنم و درستش رو میگم
  خواب دیدم رفتم جایی شبیه پای کوه ک از زمین مث چشمه آب میجوشه و خیلی سرسبز و پراز گل ، وسط اون یه لانه مرغ پیدا کردم ک پراز تخم مرغ های سفید و درشتی بود ک تخم مرغ ها نورانی بودن ، شروع کردم به جمع کردن تخم مرغا ، اما هر چی جمع میکردم اصن از تعداد تخم مرغا کم نمیشد ، مشغول جمع کردن تخم مرغا بودم ک چنتا مرغ سفید پریدن ک مانع جمع کردن من بشن ولی من مرغا رو کنار میزدم و تخم مرغ جمع میکردم . خیلی کنجکاوم تعبیرشو بفهمم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *