ب

برانکار

برانکار
آنلي بيتون مى‏گويد:
مشاهده‏ى برانكار در خواب، بيانگر بروز مشكلات است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *