Advertisement
ب

برادر زاده

برادر زاده
آنلي بيتون مى‏گويد:
ديدن برادر زادة خود در خواب ، نشانة آن است كه بزودي در آمد كافي به دست خواهيد آورد . اما اگر برادرزادة خود را در خواب غمگين و مأيوس ببينيد ، نشانة آن است كه با عدم آسايش و نوميدي دست به گريبان خواهيد شد .

درکتاب سرزمين روياها آمده است که :
برادره زاده – خواهرزاده (پسر)
خواب برادر زاده تان : يك زندگي طولاني
برادر زاده هاي بسياري داريد : سلامتي شما عالي خواهد بود.
با برادر زاده هايتان مشاجره مي كنيد : كارهاي شما به اتمام مي رسند .
برادر زاده هايتان را دوست داريد :پول
برادر زاده تان كشته مي شود: اغتشاش و سردرگمي در كارها
يك برادر زاده لخت : شانس در عشق

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
برادر زاده – خواهر زاده (دختر)
خواب يك برادر زاده : عمر طولاني خواهيد داشت .
برادر زاده هاي بسيار : سلامتي شما عالي خواهد بود .
يك برادر زاده زيبا داريد : با مشكلات و نگراني روبرو مي شويد .
يك مرد خواب مغازله با برادر زاده اش را ببيند : خطر مرگ
با برادر زاده تان قرار ملاقات داريد : وقتتان را بيهوده تلف نكنيد .
با برادر زاده تان ازدواج مي كنيد : شادي بزرگ
برادر زاده تان كشته مي شود : ناكامي بر شما نازل مي شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *