Advertisement
ا

انگشتري

انگشتري
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن حلقه انگشتري فرزند بود
ديدن انگشترمردانرا کراهت باشد بعضي گويند عزت وجاه بود
ديدن انگشتري نقره يا فيروزه مهرباني از خلق

حضرت دانيال گويد:
چون نقش و صفت انگشتري بيند، دليل است از خداوندش بدو خير و نيكي رسد. اگر بيند انگشتري كسي به وي داد تا چيزي بدان مهر كند، دليل است از آنچه لايق او باشد برخي بيابد. يعني اگر لايق پادشاهي باشد پادشاهي يابد. اگر توانگر بود مال يابد به قدر و قيمت انگشتري اگر بيند كه در مسجد يا در نماز در عزا كسي انگشتري به وي داد اگر آن كس زاهد و عابد بود. اگر بازرگان بود، نصيب او نفع تجارت بود و جمله هم بر اين قياس بود. اگر بيند كه انگشتري سلطان به وي داد، دليل نمايد كه از مملكتي سلطان به وي دهد يا، دليل است از مملكت سلطان به او ياد به خويشان وي بدي رسد.

محمدبن سيرين گويد:
اگر كسي بيند كه انگشتري او ضايع شود يا دزد برد، دليل بود كه در كارهاي او آفت و دشواري پديد آيد. اگر بيند انگشتري او بشكست و نگين او بماند، دليل كه بزرگي و جاه او برود و آبرو و هيبتش بر جاي بود. اگر بيند انگشتري خود را به كسي بخشيد، دليل كه از آن چه دارد برخي از آن ببخشد. اگر بيند انگشتري خويش بفروخت و بها بستند، دليل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزينه كند. اگر بها نبستند، آن چه دارد برخي از آن بفروشد

.ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند صناعت انگشتري او ناپسنديده است، دليل است از مالي كه دارد چيزي بشود و پادشاهي بروي خشم گيرد. اگر بيند انگشتري او از سيم بود، دليل است آن چه دارد پسنديده و حلال بود. اگر انگشتري از آهن بيند آن چه دارد اندك و حقير بود. اگر بيند انگشتري از هفت جوش يا از سپيده روي بود، دليل است بر آن چه در آهن گفتيم. اگر بيند انگشتر او از زيور بود حقيرتر از آن جمله بود كه گفتيم.

جابر مغربي گويد:
اگر بيند در انگشت وي انگشتري آهن بود، دليل كه قوت و توانائي يابد. اگر بيند از برنج يا مس است، دليل كه از مردمان بي اصل منفعت يابد. اگر بيند كه بلور است، دليل كه از مردم عامه چيزي بدو رسد. اگر بيند انگشتري خويش نزد كسي به امانت نهاد يا وي را بخشيد و آن كس هم انگشتر بدو رد كرد، دليل است كه زني به نكاح بخواهد و اجابتش نكند و زن بدو نهد. اگر بيند انگشتري خويش بشكست، دليل كه در ميان او و عيالش جدايي افتد. اگر بيند كه انگشتري او دو نگين داشت يا كسي بدو داد كه آن هر دو نگين يكي موافق يكديگرند، دليل است خداوند انگشتر، غلام زاده بود. اگر بيند كه از آن دو نگين يكي بيفتاد، دليل كه از دو گناه يكي توبه كند. اگر بيند نامه نوشته بود و به انگشتر خويش مهر كرد، دليل است چيزي پنهان بدو رسد. اگر بيند كه نامه گشاده را مهر كرد، دليل كه چيزي آشكار بدو رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
انگشتري سيمين (نقره)در خواب بر چهار وجه بود.
اول: قدرت و سلطنت،
دوم: زن،
سوم: فرزند،
چهارم: مال
انگشتري زرين نيك بود.
اگر زني بيند كه انگشتري با نگين از او ضايع شد، دليل است حشمت و جاه او بشود يا فرزندش بميرد يا مالش تلف شود.
اگر والي بود معزول گردد.
اگر زن بيند شوهرش بميرد يا فرزندش.

لوک اويتنهاو مي گويد :
انگشتر : افتخار ، آرامش خاطر
گم کردن آن : جدايي
يافتن آن : اختلاف
دريافت کردن آن : دام ،تله
انگشتري گرانقيمت : ازدواج موفق
خريدن : نامزدي

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
اگر در خواب ببينيد که انگشتري در دست داريد که قبلا هرگز نداشته ايد و از ديدن آن به انگشت خود دچار حيرت و تحسين شده ايد نشان آن است که به موفقيت بزرگي مي رسيد که براي ديگران و حتي خودتان باور کردني نيست. اگر کسي انگشتري به شما داد و شما آن را به انگشت خود کرديد از جانب آن شخص سودي عايد شما مي شود که بر اعتبارتان مي افزايد. گرفتن انگشتري از ديگران خوب است و نفعي که عايد بيننده خواب مي گردد منوط است به شخصيت و شغلي که دهنده انگشتر دارد و محلي که انگشتري گرفته و داده مي شود. اگر کسي در خواب ببيند که انگشتري خودش را شکست در صورتي که ازدواج کرده باشد بين او و همسرش اختلاف و جدايي اتفاق مي افتد. اگر در خواب ديديد که انگشتري خود را به کسي امانت داده بوديد و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما مي گويد که در آينده اي نه چندان دور از زني يا دختري خواستگاري مي کنيد که او نمي پذيرد و چنان چه در شرايط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائي بر آورده نشده خبر مي دهد. گم شدن انگشتري براي زن بخصوص اگر نگين داشته باشد خوب نيست چون خبر مي دهد که بيننده خواب کسي را از دست مي دهد يا از سمتي معزول مي شود

‫11 دیدگاه ها

 1. سلام من خواب دیدم انگشتری زیبا دستم بود یک پرنده اومد و اونو از دستم برد تلاش کردم پرنده رو بگیرم هر کاری کردم نتونستم

 2. سلام من خواب دیدم یک انگشتر نگین قرمز داشتم یک پرنده اومد بردش هر کاری کردم پرنده رو بگیرم نشد تعبیرش چیه

 3. سلام،من خواب دیدم آقای خامنه ای یه انگشتر نگین داربه من داده که به خاطر استفاده ی زیاد یه کم از رنگش رفته بود دور هلقه ی انگشتر هم به خاطر گشادی نخبسته بود اگه میشه لطفا تعبییر کنید ممنون

 4. سلام،من خواب دیدم آقای خامنه ای یه انگشتر نگین داربه من داده که به خاطر استفاده ی زیاد یه کم از رنگش رفته بود دور هلقه ی انگشتر هم به خاطر گشادی نخبسته بود اگه میشه لطفا تعبییر کنید ممنونضظ

 5. سلام
  در خواب دیدم فرعون قصد داشت انگشتری به من هدیه دهد و در میان انگشتر هایش یکی را انتخاب کردم و او آنرا به من داد
  انگشتر از بالا به شکل دو سنگ گرد سبز رنگ به هم چسبیده بود که وقتی در عکسهای انگشتر های فرعون جستجو کردم بیشترین شباهت به انگشتری از فرعون داشت که سنگش نماد سوسک سرگین جمع کن بود که در فرهنگ مصر باستان نماد خورشید است.
  در حین این دریافت هدیه اطرافم کودکانی بودند که قبلا به آنها آموزش معلومات دینی داده بودم.

 6. سلام. من مولا علی علیه السلام رو درخواب دیدم،
  چهار انگشتر به من هدیه دادند. وقدری هم با من شوخی کردن
  تعبیرش چیه؟

  1. سلام در خواب دیدم انگشتر عقیق نارنجی شرف الشمس که مدتی گم کرده بودم شخصی به من داد که چهراش رو ندیدم و من خیلی خوشحال شده بودم
   تعبیرش چیه؟

 7. سلام یه خواب عجیب دیدم که یه انگشتر نگین دار سلطان عربستان و حضرات اقا این انگشتر رو بهم دادن خیلی خوشکل بود بعد من تو خواب خواستم این انگشتر رو 1میلیارد بفروشم ولی نفروختم و از خواب بیدار شدم خخ ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید

 8. سلام خواب دیدم که لب رودخانه ایستاده بودم و با هر موجی که میزد یه انگشتر از زیر شن دیده میشد و من همه انها رو برداشتم تعبیرش چی میشه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *