Advertisement
ا

افتادن

تعبیر خواب افتادن محمد بن سيرين گويد:

تعبیر خواب افتادن اگر كسي به خواب بيند كه بر روي افتاد، دليل تشويش او بود، خاصه در جنگ و خصومت. اگر بيند كه ازجايگاهي بلند به زير افتاد، چنانكه از كوهي يا از بامي يا از ديواري، دليل كه آرزويي در وي تمام بسر نشود و مرادش حاصل نگردد.

ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب افتادن

تعبیر خواب افتادن اگر كسي بيند كه از جايگاهي به زير افتاد، دليل بود اميدي كه دارد برنيايد و نااميد نگردد. اگر بيند كه از كوه به زير افتاد، دليل كه حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد. اگر بيند كه زخمي سخت به وي رسيد و خون از آن عضو روان شد، دليل كه به قدر آن زخم وي را زياني رسد. اگر بيند كه پايش بلغزيد و بيفتاد، دليل كند كه رنجي و المي بدو رسد. اگر بيند كه بيفتاد و رنجي بدو نرسيد، دليل كند كه سهل و آسان بود. اگر بيند كه از آستانه خانه او مار و كژدم و گزندگان بيفتاد، دليل كند كه او را از پادشاه يا از كسي بزرگ غم و اندوه رسد. اگر بيند كه بام خانه يا ديوار بر او افتاد،دليل كه مال بسيار بدو رسد از آنجا كه اميد ندارد، و بدان سبب خرم و شادان گردد و كارش گشاده شود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب افتادن

تعبیر خواب افتادن
تعبیر خواب افتادن

تعبیر خواب افتادن بسيار اتفاق مي افتد که در خواب مي افتيم يا بي آنکه خوابي ديده باشيم حالتي شبيه افتادن و پرت شدن پيدا مي کنيم و در اين حال سراسيمه برمي خيزيم و مي نشينيم. اين نوعي ناراحتي عصبي است که اگر تکرار شود بيماري است که بايد معالجه شود و طبعا هيچ تعبيري ندارد زيرا اصولا خواب نيست. اما در مورد ديگر خواب مي بينيم با مقدمه و موخره و در جريان اين خواب مشاهده مي کنيم که مي افتيم يا پرت مي شويم و يا از ارتفاعي سقوط مي نماييم . اين خواب است و تعبير دارد و بايد در خوابنامه به دنبال معني و مفهوم آن گشت. افتادن به روي اشخاص نشان نوعي اختلاف و منازعه است که بايد در روزهاي آينده مراقب اعمال و رفتار خويش باشيم و از برخوردهاي تند و خشم آلود پرهيز کنيم . افتادن از بلندي ناکامي است. ناکامي و نامرادي در بر آوردن کليه آرزوهاي نهاني که در دل داريم و اين ناکامي بستگي دارد به ارتفاع محلي که از آن مي افتيم. اگر ديديد که به روي در خانه يا درگاه و آستانه افتاديد براي شما تشويش و نگراني پيدا مي شود. اگر از کوه پرت شديم در کارها با شکست رو به رو مي شويم و نارضايي براي ما پيش مي آيد و ميزان آن هم بستگي دارد به آسيبي که در اثر سقوط به ما وارد مي آيد. احتمالا مي افتيد اما دوباره برمي خيزيد و از همان کوه بالا مي رويد. از پلکان پرت مي شويد و مجددا به بالا رفتن مي پردازيد اين دو يکديگر را خنثي مي کنند و نشان دهنده اين واقعيت هستند که شما اهل مجاهده و کوشش هستيد و شکست شما را از پاي در نمي آورد. اگر در نتيجه افتادن مجروح شديد به اندازه زخمي که به شما وارد آمده زيان مي بينيد. لرزيدن و افتادن از رسيدن رنج و بلا خبر مي دهد. اگر کسي شما را پرت کرد و در نتيجه به زمين خورديد بي ترديد شخصي موجب تخفيف شان و مقام شما مي شود و اگر شما کسي را به پايين انداختيد اين آسيب از شما به ديگري وارد مي آيد. اگر افتاديد ولي آرام و آهسته (مثل يک ورقه کاغذ در هوا) به زمين رسيديد خطري شما را تهديد مي کند ولي زيان نمي بينيد.اگر از ارتفاع افتاديد اما زير پاي شما آبي صاف و روشن بود نا خواسته حادثه اي اتفاق مي افتد که به خشنودي شما پايان ميابد. روي هم رفته افتادن در خواب تنزل است و احتمال آسيب و زيان و خطرهايي که در زندگي ما را تهديد مي کنند در خواب شبانه ما به صورت افتادن شکل مي گيرند که روح ما از آن خطرها آگاهي مي دهد.

ليلا برايت مى‏گويد: تعبیر خواب افتادن

تعبیر خواب افتادن افتادن در خواب، نشان‏دهنده‏ى وقوع خطرات است. اگر در خواب ببينيد كه ديگران مى‏افتند، بيانگر غلبه بر دشمنان است. اگر در خواب ديديد كه در يك قبر افتاده‏ايد، به اين معنا است كه ضرر و زيانى به شما وارد مى‏شود. اگر در خواب ديدى كه از جايى بلند به پايين مى‏افتيد، بدين معنا است كه به اهداف خود نمى‏رسيد. اگر خواب ببينيد كه افتاده‏ايد و زخمى شده‏ايد، نشانه‏ى غم و اندوه است.

درکتاب سرزمين روياها آمده است : تعبیر خواب افتادن

تعبیر خواب افتادن از يك مكان مرتفع به پايين مي ا فتيد : بد شانسي شما را دنبال مي كند .
از يك بلندي به پايين مي ا فتيد : احترامتان را از دست مي دهيد .
براثر افتادن زخمي مي شويد : اوقات سختي را خواهيد گذارند و دوستانتان را از دست مي دهيد .
شما مي افتيد و خيلي مي ترسيد :ياءس و ناراحتي
شما مي افتيد بدون اينكه آسيبي ببينيد : در مبارزات و معاملات پيروز مي شويد .
روي كف اتاق مي افتيد : يك خطر شما را تهديد ميكند .
از روي يك پل مي افتيد : ديوانگي و سبك مغزي
شما مي افتيد و در همين حال بيدارمي شويد : شادي و ناخواسته و موقتي
در يك قبر مي افتيد : مصيب در پيش است .
در آب مي افتيد : خطر براي بيننده خواب
در اقيانوس مي افتيد : سلامتي شما بخطر مي افتد .
دشمنان شما را به دريا مي اندازند : رنج خواهيد برد .
اشخاص ديگر مي افتند : پيشرفت در كار
نزديكان شما مي افتند : بر دشمنان پيروز مي شويد.
بچه ها مي افتند : شادي غيره منتظره
دشمنان شما مي افتند : اسرارخود را به هيچكس بازگو نكنيد
دوستان مي افتند : به اشتباهات خود پي مي بريد

یک دیدگاه

  1. سلام من نفیسه م…پدرم فوت شده…دیشب مامانم خواب دید که رفته نونوایی…وقتی داره برمیگرده میخوره زمین…آقای موسوی(سوپر مارکتیِ محل) که خانومشم فوت شده به مامانم میگ عع عع چی شد؟ اصلا حواسم نبود وگرنه کمکمت میکردم…مامانمم محلش نمیده تند تند میاد خونه…تعبیرش چی میشه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *