ا

استخوان ماهي

استخوان ماهي
ليلا برايت مى‏گويد:
قورت دادن استخوان ماهى در خواب، دلالت بر تنفر دارد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *