Advertisement
ا

ازدواج

تعبیر خواب ازدواج محمد بن سيرين گويد:

اگر بيند زن خواست، دليل كه شرف و بزرگي اش زايل شود، اگر زن مرده را به زني كرد و با وي جمع گرديد، دليل كه از ملك و مال آن زن او را چيزي حاصل شود. اگر بيند با آن زن جمع نشد، دليل كه چيزي اندك ازمال وي را حاصل شود. اگر زني بيند او را مرده به زني گرفت و در سراي زن با وي جمع شد، دليل كه مال زن نقصان شود، يا حال وي متغير شود. اگر بيند زن خواست، لكن زن را نديد و نامش ندانست، دليل كه اجلش نزديك شده باشد. اگر زن را بيند و سراي مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وي جمع شد، دليل كه آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دليل بر نقصان مال زن كند.

تعبیر خواب ازدواج لوک اويتنهاو مي گويد :

تعبیر خواب ازدواج
تعبیر خواب ازدواج

تعبیر خواب ازدواج -عروسي : رسيدن به هدف
ازدواج کردن : سود ، خوشبختي ، در برخي موارد ميتواند به معناي اختلافات نيز باشد
ديدن شوهر : اميدهاي واهي
ديدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن يک موقعيت مشکل به خير و خوشي

ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب ازدواج

اگر زن شوهردار در خواب بيند ديگر شوهري دارد و عروسي را نديد. دليل بود بر شرف و عزت و زيادتي مال.اگر بيند عروسي خواست كردن و عروسي را نديد و نشناخت، بيم مرگ است او را و بعضي گويند: شخصي بر دست او هلاك شود و اگر بيند بيمار است و زني مجهول خواست و يا كسي ديد زن او شوهر كرد و آن شوهر را به خانه برد، دليل كه مالي بسيار از اين ممر به شوهر اور سد. اگر بيند زني نابكار به زني خواست و با وي جمع نشد، آن چه گفتم كمتر بود.

جابر مغربي گويد: تعبیر خواب ازدواج

اگر بيند دختري دوشيزه را به زني كرد و دوشيزگي او را بستد، دليل كه اندر آن سال او را زني يا كنيزكي حاصل شود و از پادشاه خير و نيكي بيند. اگر بيند به حرام دوشيزگي دختري بستد، دليل كه مالي حرام بدست آورد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب ازدواج

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.
اول: بزرگي و مقام،
دوم: زيادتي مال،
سوم: سرحالي وآسايش،
چهارم: خرمي و شادي.

آنلي بيتون مى‏گويد: تعبیر خواب ازدواج

1ـ اگر دختري خواب ببيند با پيرمردي ازدواج مي كند ، علامت آن است كه با مشكلات فراواني روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببيند در هنگام جشن ازدواح مردي با لباس سياه از مقابلش مي گذرد و نگاه ملامت آميزي به او مي كند نشانة آن است كه سردي بي تقاوتي يكي از دوستان او را نااميد مي سازد .
2ـ ديدن مراسم ازدواج ديگران در خواب با ميهماناني شادمان كه لباسهايي زيبا بر تن كرده اند ، علامت آن است كه از زندگي لذتهايي عالي خواهيد برد . اما اگرميهمانان لباسهايي سياه بر تن كرده باشند ، علامت آن است كه در آينده به سوگ كسي خواهيد نشست .
3ـ اگر خواب ببينيد با كسي پيمان ازدواج مي بنديد ، نشانة آن است كه خبرهايي ناگوار خواهيد شنيد .
4ـ اگر خواب ببينيد در جشن ازدواج كسي شركت كرده ايد ، نشانة آن است كه امور شغلي به طرز باور نكردني اميد بخش خواهد شد . و از فكر كردن به افراد مورد علاقة‌خود لذت زيادي خواهيد برد .
5ـ اگر خواب ببينيد در جشن ازدواح واقعه اي ناگوار رخ مي دهد ، علت آن است كه به بيماري مبتلا خواهيد شد . يا از مرگ يكي از اعضاي خانوادة خود رنج خواهيد كشيد .
6ـ اگر دختري خواب ببيند عروس شده است اما هيچ احساس خوشحالي نمي كند ، علامت آن است كه در زندگي به نوميدي دچار خواهد شد ، و در امور عاطفي شكست خواهد خورد .

ليلا برايت مى‏گويد: تعبیر خواب ازدواج

اگر به شما پيشنهاد ازدواج شد، نشانه‏ى خوشبختى در زندگى مى‏باشد، شوهر كردن در خواب، نشانه‏ى رفاه مالى است و طلاق گرفتن، علامت آن است كه مورد تهمت ديگران قرار خواهيد گرفت.

درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب اردواج : ايام خوش در پيش است .
در يك ازدواج شركت مي كنيد: منفعتهاي بزرگ مالي
ازدواج يكي از اعضاء فاميل : خصومت در خانواده
يك شوهر يا زن در يك ازدواج شركت كند: سود
ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ
ازدواج يك برادر : پول
ازدواج يك دختر باكره : احترام
ازدواج پسرتان : پول به دستتان ميرسد.
ازدواج دخترتان : ثروت
در ازدواج يك بيوه شركت مي كنيد: پول زيادي بدست مياوريد

‫160 دیدگاه ها

  1. همسر شما مالی فراوان بدست خواهد آورد بطوری که دیگر آن زندگیه قبل را کنار بگذارد نگران نباشید شمارا کنار نمیگذارد ولیکن فخر فروختن را همراه دارد …

  1. پس با این اوصاف که شما دارید مالی که به همسرت میرسد ارث پدری است که از آن خواهرشوره کوفت گرفته نیز بهرمند میشود

 1. man khab didam ba kac ezdevaj kardam va dar roze patakhti yek bache daram.va patakhtie man ba chehelomin roze marge yki az aghvam dar yek roz ast.va az in ezdevaj ehsas pashimani mikonam.

   1. خواب دیدم در عروسی خودم هستم اما نه میدانم عروس کیه نه مراسم دیدم فقط از پدرم خواستم چند نفر را دعوت کنه تو عروسی

 2. man khahb didam dus pesaram dare ezdevaj mikone,va az in ezdevaj razi nist,manam mikham zash joda sham vali nemitunam,chon be nazar miyad ke in ezdevaj b khaste un nis.

  1. عشق شما بسیااار غمگین و ناراحت است اورا تنها نگذارید اگر مکانی در دست است از آن مکان برای خشنودی دوست پسر استفاده کنید

   1. خواب دیدم که عروسی خودم است ولی نام عروس را نمیدانم که چی بود ولی در خواب فکر میکردم که چهره عروس مانند خواهر زاده ام است
    لطفا تعبیر کنید ممنون

    1. با سلام خدمت شما. بارها خواب میبینم که قراره با یکی ازدواج کنم یا عقد ببندم ولی خیلی ناراحتم و حاضر نیستم که با اون طرف ازدواج کنم و به بهونه ای به هم میزنم و و فقط یه بارم بدون اینکه خودم بخوام منو به عقد کسی درآورده بودن و نتونستم تحمل کنم و خواستم طلاق بگیرم و احساس کردم که تصمیمم درسته و خوشحال شدم یادم نیست شایدم همون تو خواب طلاق گرفتم و خوشحال شدم درست یادم نمیاد به هر حال حس رهایی بود ولی دفعات دیگه که خواب میدیدم قبل از عقد از زیر بار عروسی و عقد فرار میکردم و قبول نمیکردم هر بار هم یک فرد جدیده که چهرشو میبینم که موقعیتهاشون متفاوته منتها اصلا اوچیزی که من میخوام نیستن یه بار از لحاظ شرایطشون یه بار از لحاظ اعتقاداتشون یا آخری که حتی فکر میکنم لباس عروس هم پوشیدم اما چون دوست نداشتم باهاش ازدواج کنم به بهونه اینکه مثلا بچه داشته به من نگفته جلوی همه بهم زدم و قبل از عروسی و تو این خواب آخری فکر کردم که آیا اشتباه نکردم؟ ولی هر دفعه از اینکه بهم زده بودم کلا خیلی خوشحال بودم و احساس میکردم انگار آزاد شدم و از بدبختی نجات پیدا کردم. بعضی میگن تعبیرش جنگیدن با مرگه. میشه لطفا پاسخ بدید ممنون.

     1. من خواب دیدم برخلاف نظرم در محضر از زنم جدا شدیم و با اصرار و التماس من باز همون لحظه بعقد هم دراومدیم ناگفته نمونه چندماه درگیر دادگاه هستیم و من موافق طلاق بخاطر بچم نیستم بخاطر همین معمولا ذهنم خیلی درگیر این موضوع خوابم ساعت بین 10صبح تا 3ظهر دیدم روز 15برج شمسی دی ماه و نهم جمادی الاول این خواب دیدم ممنون میشم در تعبیرش کمک کنید چندماهی هم هست بدوراز هم زندگی میکنیم پیشاپیش ممنون از کمکتون

    2. با سلام خدمت شما.لطفا پیامی رو که از طریق ایمیل یاهو فرستاده شده بخونید. بارها خواب میبینم که قراره با یکی ازدواج کنم یا عقد ببندم ولی خیلی ناراحتم و حاضر نیستم که با اون طرف ازدواج کنم و به بهونه ای به هم میزنم و و فقط یه بارم بدون اینکه خودم بخوام منو به عقد کسی درآورده بودن و نتونستم تحمل کنم و خواستم طلاق بگیرم و احساس کردم که تصمیمم درسته و خوشحال شدم یادم نیست شایدم همون تو خواب طلاق گرفتم و خوشحال شدم درست یادم نمیاد به هر حال حس رهایی بود ولی دفعات دیگه که خواب میدیدم قبل از عقد از زیر بار عروسی و عقد فرار میکردم و قبول نمیکردم هر بار هم یک فرد جدیده که چهرشو میبینم که موقعیتهاشون متفاوته منتها اصلا اوچیزی که من میخوام نیستن یه بار از لحاظ شرایطشون یه بار از لحاظ اعتقاداتشون یا آخری که حتی فکر میکنم لباس عروس هم پوشیدم اما چون دوست نداشتم باهاش ازدواج کنم به بهونه اینکه مثلا بچه داشته به من نگفته جلوی همه بهم زدم و قبل از عروسی و تو این خواب آخری فکر کردم که آیا اشتباه نکردم؟ ولی هر دفعه از اینکه بهم زده بودم کلا خیلی خوشحال بودم و احساس میکردم انگار آزاد شدم و از بدبختی نجات پیدا کردم. البته این خوابها رو به فواصل مختلف شاید در سه یا چهارساله که میبینم. البته همین خواب نامزدی یا عروسی یا بچه دار شدن برای دیگران میبینم دقیقا تعبیرش همون میشه اما لابلای این خوابها یه بارم خواب دیدم بعد از دوتا دخترخالم که ازدواج کردن شش ماه بعد من قراره یکیو انتخاب کنم و ازدواج کنم امایادمه شرایطش نسبتا خوب بود اما توقع من اینی نبود که تو خواب دیدم و دقیقا تو خواب با شرایط دختر خالم مقایسه کردم و زیاد راضی نبودم تقریبا بعد از ازدواج دختر خاله هام بعد از تقریبا همون شش ماه کسی اومد که شرایطش مناسب بود منتها تو همون جلسه اول سو تفاهم پیش اومد و بهم خورد و خیلی بعدن ناراحت شدم. حالا تعبیر این خوابهایی که میبینم و اصلا آدمای تو خواب رو حتی یه لحظه حاضر نیستم بپذیرم نمیدونم چیه. بعضی میگن تعبیرش جنگیدن با مرگه. میشه لطفا تعبیرشو بگید.ممنون.

    3. سلام من خواب دیدم ک یه نفر (دختر) صیغه شده و از این ناراحته راضی نیست با زور پدر مادرش بوده
     تعبیر این خواب چی میتونه باشه؟

   2. من دو تا خواب مشابه دیدم یکیش اولی بود که با یه شخص ازدواج کردم ولی بیخیال خواب شدم الان بعد چند سال طرف ازدواج کرده اصن بهش فکر هم نمیکنم باز تو خواب دیدم باهاش ازدواج میکنم

 3. man khab didam ba yeki ke dussh daram ama bash nistam dige ezdevaj kardam vali khoshal nisam chon un hanuz ba dokhtai ke dusdokhtareshe rabete dare…..ba un dokhtar umade donbale mano mikhaym berim ye jaii ke hame famil budan

  1. خواب شما بسیار مزخرف ست لطفا شما شبا کمتر غذا بخورید هنگام خواب و قتی هنسفری در گوش دارید به دوست پسر گذشته فکر نکنید وآینده را ببینید

  1. به به به میمنت و مبارکی شما فکر کنم تا الان بهم رسیدید و یک بچه دارید … انشالله که خوشبخت بشوید

 4. چرا شماها عادت کردین به کپی پیست کردن ؟ 200 هزار صفحه گوگل هرچی سرچ کردی مثل هم هست یعنی فقط کپی پیست کردین از رو هم دیگه ، خجالت داره این کارا واقعا بده .

  1. سلام من دیشب خواب دیدم که جلوی در تالار عروسی ایستاده بودم،رفتم توی تالار و نشستم روی صندلی ،ولی من حتی یک بار عروس رو هم ندیدم و نمیدونم کی بود و هم پنج شیش نفر از اقوام اومده بودن توی تالار ،حالا تعبیر این خواب چیه؟

 5. من خواب دیدم دارن منو عروس میکنن درحالی که من عروسی کرده بودم و همه میدونستن لباس نپوشیده بودم و همش در حال ارایش بودم

 6. خوب بنده خداها چيكار كنن تعبير خواب همينه ديكه همش مثل همه نميشه ك هر كس يه تعبير كنه

 7. من خواب دیدم ب زور ی پسری منو به عقد خودش در آورده و وقتیکه تو خواب بودم و در اصل هوشیار نبودم ازم بعله عقد رو گرفته و من اصلا خوشحال نبودم ولی بعدش یه دختر باردار شدم و با اینکه همیشه از اون پسر فرار می کردم و اون دنبالم میکرد دیگه برگشتم سر زندگیمو باهاش خوب شدم

  1. ازراییل به شدت پیگیرشماست ولی مثل اینکه شما راه نمیدید و ناچارا ازرائیل شما را آبستن مرگ میکند . صدقه بدهید به دوستان خوبی کنید حلالیت بطلبید چند کودک فقر را نیز سیر کنید انشالله خدا از سر تقصیرات شما بگذرد

   1. بسم الله الرحمن الرحیم این جمله نادرسته توبه کنید -ازراییل به شدت پیگیرشماست ولی مثل اینکه شما راه نمیدید-

 8. من خواب دیدم که عروسی برادرم است با دختری که میشناسیمش مادرم به برادرم گفت که عروسمان را نزد پدرش نبرند زیرا او را میکشد عروس هم خیلی خوشحال بود و برادرم نگران از پدر همسرش بود. (در اصل برادرم چند بار به خواستگاری ان دختر رفته و پدر و مادرش راضی نیستند )من میخام تعبیرشو بدونم لطفا هر کی میدونه ایمیل بده

 9. دوست بنده خواب ديده كه من باخوشحالي خبر ازدواجم رو دارم ميدم (در ضمن من پسر هستم)وخيلي هم خوشحالم.معنيش چي ميشه؟!

 10. من دیشب خواب عجیبی دیدم.خواب دیدم با یه نفر قرار ازدواج دارم و زنگ میزنه میگه فردا عروسسمونه.من نارتحتم و به خانوادم اطلاع میدم و به خواهرم میگم باید به فکر لباس عروس و آرایشگاه باشیم.و خیلی ناراحتم که چطور توی یک روز نوبت آرایشگاه بگیرم و لباس بگیرم. همه خانواده در تکاپوی فردا هستن و من زنگ میزنم به پسره که بعد از کلی جواب میده و میگه تو رو قرآن ولم کن !! من قطع میکنم و میفهمم قرار نیست دیگه تروسی کنیم.حالا دیگه روم نمیشد به خانوادم بگم که عروسی به هم خورده و خیلی ناراحت بودم. ناگهان همون موقع پریود میشم و با هودم میگم خب به همین بهونه میگم عروسی فعلا عقب افتاده. وقتی بیدار شدم بشدت ناراحت بودم و رنجش و خجالت از بهم خوردن عروسیم هنوز باهام بود.
  امروز قراره با یه آقای جهت ازدواج آشنا بشم و تا بحال هم ندیدمش. دائما فکر میکنم سر قرار نمیاد و من آبروم میره‌ . خواهش میکنم خوابمو یکی تعبیر کنه.
  ضمنا اون آقایی که توی خواب قرار بود باهاش عروسی کنم رو میشناختم و چند وقت پیش قرار بود ازدواج کنیم ولی ناگهان غیبش زد و مدتی بعد اومد ولی من دیگه قبولش نکردم. حالا میترسم این بار هم همین اتفاق بیفته و امروز این آقا قالم بذاره

  1. سلام خواب شماتعبیر نداره …و لطفا هیچ نگرانی نداشته باشید چون شما در خواب پریود شدید و خواب شما تعبیر نمیشه ان شاءالله

  2. از آنجایی که دیدن خواب عروسی نشانه مرگ است لذا شما از دست ازرائیل فرار کرده اید … کما اینکه درخواب پریود شدید خون پریودی برتمام خوتب شما رخنه کرده و خواب کلا باطل است . ولی در صورتی که وقتی از خواب بیدار شدید مهبل یا واژن شما بطور طبیعی آغشته به خون عادت بوده ربطی به خواب نداره و مرگ شما دوست عزیز نزدیک است … انشالله توشه باره مناسبی برای عزیمت به آخرت آماده کرده باشید.

 11. من خواب دیدم تو عروسی پسری که دوسش داشتم قبلا شرکت کردم اگر کسی میدونه تعبیرش چیه راهنماییم کنه لطفا

  1. من الان در یکی از تعبیر خواب هاخواندم که نوشته بود کسی درخواب ببیند چه مرد چه زن ازدواج کرده است که طرف مقابلش را نمیشناسد به معنای پایان زندگی اوست،این واقعیت دارد؟!

   1. دوست عزیز به گفته امام علی علیهه‌السلام خواب رو هرگونه که خود تعبیر کنی همان شود …

    شما برای تعبیر خواب نگاهی به تعبیر امام صادق و ابن سیرین هم بیانداز متوجه میشوید که کلا داستان چیز دیگریست…

    امام صادق در خواب زدواج و عروسی کلا به خوشنودی برکت و ثروث اشاره دارن …
    یکی از معبرهای اروپایی نیز همچنین

  2. ان پسر در غم‌و‌اندوه به سر میبرد سراغی از ایشان بگیرید در صورت نیاز کمکشان کنید کما اینکه آن پسر نیز هنوز شما را دوست دارد

 12. من تا حالا چند بار خواب دیدم ازدواج میکنم اما با نگاه کردن به صورت داماد اشفته میشم وبعدش دیگه اصلا راضی نیستم …تو خواب امیدوارم اینی که میبینم خواب باشه …حتی تو خواب دیشب به یاد میووردم که قبلا هم خواب اینجوری دیدم و از خواب بلند میشم خیلی اشفته شدم تعبیر نارضایتی از ازدواج اینه که به شکست عاطفی دچار میشمو تو زندگیم نا امید میشم

  1. مرگ در چند قدیمیه شماست … پس هر روز صدقه بدهید تا رفع بلا شوید هرشب اسفند دود کنید تا از چشم حسودان بخیلان و بد لان بدور باشید انفاق کنید که رفع بلاست صله‌رحم کنید که عمرتان طولانی باشد

 13. من خواب دیدم دارم با دختر همسایه مون ازدواج میکنم که هردومون خیلی خوشحالیم و پدر و مادرامون مارو تو یه سفره جمع کردن و دارن مارو به ولیمه دعوت میکنن . با اینکه تا حالا به دختر همسایه مون فکر نکرده بودم این خواب برام تعجب آور بود
  هر کی جواب این خوابو میدونه بهم بگه ممنونم

  1. مرد جوان اگر درخواب همه خوشنود باشند برکت‌و‌خوشنودی بزودی هردو خانواده را در برمیگیرد .. حال شاید این خوشنودی به صورت پیوسته به هردو همسایه باشد … اتحاد و همدلی در بین شما و همسایه بزودی موج خواهد زد

 14. من خواب ديدم دارم عقد ميكنم.دختره انگار دختر عمه ام بود و من ميشناختمش توي خواب،خيلي شاد بوديم كلي مهمون اومده بود،اما رفتيم نزديك تالار اما عروس نيومد بامادر و پدرش،بعد گفتن رسمه!
  من قبلا هم يبار خواب نامزدي ديدم،يه مشكل خيلي بزرگ دارم تو زندگيم لطفا تعبيرشو بهم بگيد.

  1. مرد جوان شما به خوشنودی دعوت شدید ولی این خشنودی به معنای ازدواج نیست برکت و سلامتی بر شما خواهد آمد که تمام اقوام از شنیدنش خوشحال میشوند بخوصوص خواهر پدرتان
   لذا شمارا واجب است قبل از رسیدن این خشنودی و برکت به پیشواز آن رفته و نماز و عبادت شکر بجا بیاورید …
   الابذکرالله تطمئین‌القلوب
   آگاه باشید که به یاد خدا دل میگیرد آرااام…

 15. من خواب دیدم مامان بابام دوباره با هم ازدواج کردن و من و داداشم ساقدوشیم . کسی میدونه تعبیرش چیه ؟؟؟؟

  1. بیشترحواستان به پدرمادرتان باشد … آنها به شما محتاج هستند ..
   پدرومادر را در مشکلاتی که بوجود امد تنها نگذارید

 16. دوست دختره من هرشب داره خواب عروسیمونو میبینه منم هر روز صبح میشنوم سکته میکنم … الان یعنی قراره باهم بمیریم یا فقط اون میمیره؟

  1. دوست عزیز دوست دختر شما دل در دل ندارد برای هم بالبن شدن با شما … پس شبها کمتر حرف در مورد ازدواج با او بزن تا صبحا دچار اسپاسم قلبی نشوی

 17. من خوابددیدم کا به مادرم ازدواج کردم ?از دیشب تا حالا روم نمیشه به مامانم نگاه کنم
  بنظرتون معنی چیه ؟

  1. عزیزم مادرت را همین امشب بسپاختن بسپار که او را حاجت همین هست. و تبارک الله والاحسان الخالقین

 18. سلام من خواب ديدم با يه غريبه عروسي كردم و اصلا خوشحال نيستم عروسيمون تو مسجد بود و من خيلي ناراحت بودم همش تو خواب ميگفتم كه من با اين ازدواج نميكنم

 19. من خواب دیدم تاریخ عقد منو و شوهرم تموم شده دوباره میخاییم بریم عقد کنیم خیلی هم خوشحالیمهم هر دومون. تعبیرش چبه؟؟؟؟

 20. من خواب دیدم تو آرایشگاه بودم و داشتم آماده میشدم که برم مراسم نامزدیم لباس تنم لباس نامزدی بود قرمز رنگ بود خیلی شاد و خوشحال بودم دوست پسرمم اومد اونجا کلی گل آورد هم واسه من هم واسه پرسنل آرایشگاه اونم خیلی شاد و خوشحال بود تعبیرش چیه؟

 21. سلام.من خواب دیدم یکی از پسرای فامیل که خیلی وقته ازش بیخبرم،با یه مرد دیگه ازدواج کرده بود و من رفته بودم عروسیشون.توی خواب من همش پیش خودم میگفتم حالا شب زفافشون چجوریه!!!تعبیر این خواب چیه؟لطفا به ایمیلم بفرستید ممنونم

 22. سلام من پدرم به اجبار مبخواد من یا یکی از خواهرامو بع پسر عمم بده و ما راضی نیستیم.دیشب خواب دیرم که پسرعمم زن گرفته و این وسط من خوشحال بودم اما خواهرم نه.تعبیرش چیه؟

 23. به خواب دیدم رفتم توباغی یه عده ای جمعن به این صورت که هرمردی دست زن خودشوگرفته که تموم زنام لباس عروس به تن دارند کسی میتونه راهنمایی کنه

 24. من خواب دیدم عروسیمه، ولی عروس و نمیشناسم اما به من میگن که تو هفت یا هشت ماهه که نامزدی ، در صورتی که خودم خبرنداشتم و حتی یک بار هم عروس و ندیده بودم و همون لحظه ناراحت شدم وحالت گریه به من دست داد

 25. سلام من خواب دیدم لباس عروس تنم بود با یه غریبه هم ازدواج کردم خیلی هم ناراحت بودم تعبیرش چیه

 26. دوستم خواب دیده من ازدواج کردم و خیلی با طرفم عاشق هم هستیم . و آرایش کرده بودم و خیلی خوشگل شده بودم..و برام خیلی خوشحال شده بوده.تعبیرش چیه؟

 27. من خواب دیدم ک عقد کردم و لباس عروس تنم کردم اما شوهرم ک نمیشناسمش و غریبه بوده از سر لج میخواد بلافاصله منو طلاق بده اگر لطف کنین جواب منو بدین ممنون میشم

 28. من خواب دیدم ک در خواب خورشت قیمه درست کردم ک رنگ و بوی خ خوبی داشت اما این خورشت در ی جوی اب روان بود و برای این اینطوری کرده بودمش توی خواب ک هر کسی خواست از ان بخورد لطفا تعبیر این رو هم بگین ممنون

 29. سلام من خواب دیدم یه پسر خوشگل و خوش هیکل که نمیشناسمش منو در آغوش گرفته نمیدونم نامزد بودیم یا نه ولی چون خونه ی بود به نظر میومد نامزد باشیم ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگین

 30. من اول تو خواب ديدم كه دارم واسه مراسم عروسيم آماده ميشم و فكر ميكردم با كسى كه دوسش دارم ميخوام ازدواج كنم ولى بعد كه به مراسم نزديك شدم ديدم كه همه ى اين مراسمو الكى برگزار كردم تا كسى رو كه دوست دارم واسه هميشه فراموش كنم و همه ى خاطراتش رو از بين ببرم …

 31. فارسيم خوب نيس ولي خب من قبلا نامزد بسر فاميلامون بودم ميكفتن درستو تموم كردي عقد ميكنين من خوشحال بودم جند بار خوابشو ديدم درسمو تموم كردم منتظر بودم ك حرف رسمي بشه ولي اصلا خبري نبود تا ي روز دوست صميميم اومد خوشحال بود بهم كفت كه فلاني اومده خواستكاريم اينقد ب هم ريختم …ولي جيزي نگفتم تازه نامزديشون رفتم خودمو خوشحال نشون ميدادم هرهفته خواب عروسيشون ميبينم تا الانا هم خوابشون نیبینم الان 11 ماهه تازه خودم هم تعجبم اخه جرا اينهمه خوابشون ميبينم وخوشحالن تو خواب ناراحتم تو عروسيشون ولي نشون ميدم ك خوشحالم ولي ي بار جدي خوشحال بودم رفتم تو بغل دوستم !!! اصلا تعبيرش نميدونم جيه! اگه کسی میدونه بگه؟

 32. سلام ببخشید من خواب دیدم که داماد شدم اما عروسی و اینا نبود تو خوابم هر چی فکر میکنم یادم نیست با کی ازدواج میکردم بیدار شدم روز بود ممنون میشم اگه بگین تعبیر داره یا نه ؟

 33. Man Khab Didam ke ba yeki ezdevaj mikonam ama
  Tarafo ta hala nadidam na mishnasam. To khabam ham behem migan farda aroesite migam man ke oeno tahala hata nadidam wa na midoenam ki o chi hast. Khely khabe ajiebi boed. Lotfan komak konien mahnasho befahmam. Thanks

 34. با سلام
  من چندین بار خواب می بینم که در حال نامزد شدن باکسی هستم که نمیشناسمش و یا قبلا باهاش کات کردم، توی خواب استرس می گیرم که الان چی میشه من که دوسش ندارم… به دوست پسرم که دوسش دارم چی باید بگم الان؟
  همش این شرایط رو خواب می بینم

 35. سلام من خواب دیدم با خواهرم دوتایی داریم عقد میکنیم خواهرم خوشحال هس ولی من ناراحت هستم و از سر سفره عقد بلند میشم و روسری مشکی رو سرم هس

 36. من یک بار خواب دیدم برای کسی که خیلی دوسش دارم ولی اون خبری از این عشق من نداره مشکلی پیش میاد که خانواده اش از خانواده ی من میخوان که با پسرشون ازدواج کنم وگرنه پسرشون یعنی همون عشقم برای اون مشکل زندان میفته
  هفته ی بعد در همچین روزی مثله هفته ی قبلش خواب دیدم پسر عموی مامانم که بدجور دنباله منه برای ازدواج برنامه چیده بودند که کاری کنند مامانم و بابا که مخالفه ازدواجند (البته خودمم مخالف هستم )دور کنند که منو مجبور به ازدواج با اون بکنند ولی من از نقششون خبردار میشم و جلوی این اتفاق را میگیرم
  هفته ی بعدش دقیقا در همون روز هفته های قبل خواب دیدم رفتیم یک خونه ای که دقیقا مشخص نبود کجا هست .همسایه ی بالاییمون یعنی همونی که من خیلی دوسش دارم با خواهرش و مامان و باباش باما اومده بودند وبعدش یادم نیست فقط یادمه یک اتاق را دادند به من و عشقم (گفتم قبلا اون خبر از عشق من نداره) من رفتم حموم اومدم داخل اتاق همینطور که حوله دورم بود داشتم حاضر میشدم که خواهرش اومد تو گفتم نیا گفت منم اومد یک چیزی برداشت رفت بعد امیرحسین اومد بیاد تو فکر کردم خواهرشه اجازه دادم اومد پاشو گذاشت تو گفتم نیا دارم اماده میشم بعد یک خنده ی خیلی قشنگی به من کرد منمم خندیدم و بعد گفت باشه و رفت بعد من از خواب بیدار شدم(اینم بگم این خواب ماله شبه شامه غریبانه ومن رفت و ۲تا ارزو کردم و در بعضی جاها نوشته بودند این خواب نماده براورده شدنه حاجته ممنون میشم کمک کنید ذهنم خیلی درگیره این خوابا شده)

 37. یک شب خواب دیدم برام به اصرارمادربزرگم خواستگاراومده.اینگارخواستگاراتوخواب بابابام آشنابودندوبابامومیشناختندو وبه اجبارمیخاستند منوبه ازدواج بااون دربیارند توخواب خیلی ازاون خواستگارانم بدم میومدوکمی بعدهم باپریشانی ازخواب پریدم. تعبیرش چیه؟

 38. سلام، من سر صبح ، نزدیک سپیده خواب دیدم به عروسی پسری که قبلا دوسش داشتم دعوت شدم،اول قرار بود با خانوادم به عروسی بریم اما بعد اونا نیومدن به دلایل بی خودی و من به یکی از دوستام خبر دادم و قرار شد با اون بریم، من اماده شدم و دنبال دوستم رفتم میخواستم برای عروسی هدیه ای بخرم اما پیدا نکردم چیزی بخرم، ولی دوستم هدیه خریده بود و کادوش کرده بود ولی هدیش انقد بزرگ بود که از کاغذ کادو بیرون اومده بود.اما خب من پیدا نکردم چیزی بخرم و از این بابت ناراحت بودم و استرس داشتم و فکر میکردم چون هدیه نخریدم ابروم میره وبا خودم میگفتم بعد از عروسی براشون یه چیزی میخرم، داشت برای مراسم دیر میشد. من عروس رو نمیشناختم ولی داماد رو چرا. با دوستم سوار تاکسی شدیم با اینکه من خودم با ماشین رفته بودم دنبالش و رفتیم به سمت ادرسی که روی کارت نوشته شده بود، یه قسمتی از راهی رو که رفتیم بلد بودم اما از یه جایی به بعد رسیدیم به یه خرابه، ادرس همونجا توی خرابه بود ولی هر چه گشتیم پیدا نکردیم تالاری که مجلس توش برگزار میشد.

 39. باسلام بنده خواب دیدم باعموم ازدواج کردم درحالی ک اون سه ساله که مرده س خیلیم ناراحت بودم بخاطر این ازدواج
  درضمن مجردم..تعبیرش چیه؟؟

 40. سلام خواب دیدم که یه جایی که اصلا تا حالا ندیدم قبلاو وایسادم و مثل یه غار بزرک بود و خیلی از اقوام دور و نزدیک دارن میان و مراسم عروسی من هست و دارن میان من رو ببرن به مراسم عروسیم. داماد هم شوهرم بود ولی اون نبودش.اینم بگم من سه ماهه که ازدواج کردم. تعبیر خوابم چی میشه؟ فک کنم مرگم نزدیگه درسته؟

 41. سلام خواب دیدم که یه جایی که اصلا تا حالا ندیدم قبلاو وایسادم و مثل یه غار بزرک بود و خیلی از اقوام دور و نزدیک دارن میان و مراسم عروسی من هست و دارن میان من رو ببرن به مراسم عروسیم. داماد هم شوهرم بود ولی اون نبودش.اینم بگم من سه ماهه که ازدواج کردم. تعبیر خوابم چی میشه؟ فک کنم مرگم نزدیگه درسته؟

 42. من امشب اول خواب دیدم با پسرعموم که قبلا بهم علاقه داشتیم ازدواج کردم..درحالی که پسر عموم الان متاهله…جشن عروسیمون بود ودوتا شمع سفید یکی توی دست من ویکی توی دست اون بود……و ادامه ی خوابم دیدم که با بشخصی ثروتمند ازدواج کردم وباردارم ولی تو خواب همش حس میکردم خیلی بهم اهمیت نمیده…یا اینکه میدیدم از قبل با افراد دیگه بوده و میخواست اینو ازم مخفی کنه…واین که خیلی راحت درد زیر شکممو حس میکردم واون منو نوازش میکرد…

 43. سلام بخشید من دوشب پشت سرهم خواب عروسی دیدم شب اول خواب دیدم که خیلی شیک و مرتب اماده شدم و عروسی رفتم ولی تو عروسی کسی به جز من نیست. شب دوم خواب دیدم که با ظاهری نا مرتب و اشفته دارم میرم عروسی و عروسی خیلی شلوغ بود .
  میشه تعبیرشو بگید.

 44. خواب ديدم كه نامزد دختر داييم اومده خواستگاري من (در واقع تو خواب معلوم نيست كه ازدواج كرده ايشون)

 45. با سلام و احترام من خواب چند وقت پیش دیدم که با دختر دایی ازدواج کردم او خیلی خوشحال و میخندید و من ناراحت بودم یعنی چی اصلا هر دومون حتی به هم سلامم نمیکنیم یک خنده خیلی ملیحی داشت درست مثل شیطان بود و من نا خدا گاه به او نزدیک میشدم دست خودمم نبود

 46. سلام خواب ديدم مي خوام با عشقم که اومده خواستگاري ازدواج کنم اما دعوا گرفتم و همه چي بهم خورد همه با من بد شده بودن که چرا بهم زدم ولي بنظرم حرفم حق بوده تعبير خواب چيه بنظرتون

 47. سلام. من پسر هستم.
  دیشب خواب دیدم که به پدر و مادرم گفتم که بروند خواستگاری دختری که دوستش داشتم.رفتیم خواستگاری و قرار شد که ازدواج کنیم ولی چهره یا نام عروس را نمیدانم .اما در پایان های خواب قرار شد که با خانواده عروس به تفریح برویم و در انجا وقتی چهره عروس را دیدم گفتم که دختری که من میخواستم این نبوده(چهره عروس در خواب زشت بود.)ونمیخوام با این دختر ازدواج کنم و عروسی را بهم بزنید اما اطرافیان هی مرتب اصرار به ازدواج داشتم که از خواب پریدم.
  ممنون میشم اگه تعبیرش را بگویید.

 48. سلام. من خواب دیدم عروسی یکی از نزدیکانم (که الان یادم نیست کی بود ولی در خواب میشناختمش) هست و یک خانمی که نمیشناختمش قرار بوده زنش بشه. و من با این زن که نمیشناختمش و لباس سیاه تنش بود صحبت کوتاهی داشتم و براشون آرزوی خوشبختی کردم و اون خوشحال شد. البته جشن و سرور ی درکار نبود. و فقط یک ذهنیتی داشتم از اینکه عروسی این دونفر هست. مهمان ها هم بودند اما من تصویری ازشون ندیدم. فقط یک ذهنیتی داشتم ازشون.

 49. من خواب دیدم مجرد هستم و دارم ازدواج میکنم ولی از ازدواج با اون شخص ناراحت بودم در اخر لباس عروسمو درمیارم و باهاش ازدواج نمیکنم

 50. سلام من خواب دیدم روز عروسیمه و من اصلا حاظر نیستم و هیچ کاری نکردم، همینطور که تند تند کارامو میکردم آخرش پشیمون میشم و عروسی رو کنسل میکنم، در ضمن تو خواب میدیدم همسرمو خیلی دوست دارم

 51. سلام متاهل وداری فرزندم ولی درخواب امر به ازدواج‌با مادرم شد که من ناراحت بودم ودر چند شب بعدش دوباره همون خواب بود ولی اینبار مادرم از من‌ظاهرا دختری حامله بود در ضمن سن مادرم ۶۰ سال است

 52. من دیشب خواب دیدم با پسری که در حال حاضر خواستگارم است عقد میکردم
  همه خوشحال بودن ولی خودم خیلی استرس داشتم

 53. من خواب دیدم که خودم و دوس پسرم باهم نامزد کردیم و خیلی ام خوشحال بودیم ما همدیگرو خیلی دوس داریم ولی مشکلاتی باعث شده ک دیگ نتونیم باهم باشیم ولی تو خوابم نامزد بودیم و خیلی خوشحال

 54. سلام من خواب دیدم دختر عمه مجرد من دارد ازدواج می کند اول حس کردم داردبا پسر عمویم ازدواج می کند ولی در جشن خواستگاری صورت مرد واضح نبود

 55. سلام . خواب دیدم پدر زن و مادر زنم من را مجبور به ازدواج با مرده ای میکنند تعبیرش چیست

 56. دوست من خواب دیده که من با پسر عموم نامزد کردم و جالبیش اینه که اون هرگز پسر عموی منو ندیده و وقتی عکس پسرعمو م رو بهش نشون داد چشماش گرد شد و گفت که همین پسر رو تو خواب دیده این الان تعبیرش چی می شه لطفا بگید

 57. در شب نیمه شعبان خواب دیدم تدارک مراسم عروسی من است. جشن نیست و لباس عروسی هم نیست . فقط تدارک و برنامه ریزی

 58. سلام من خواب دیدم که همسر خودم موجود است و به همرای دختر عمه ام که او هم همسر دارد ازدواج مکنم .

 59. سلام
  خواب دیدم عروسی کردم لباس و تور عروس رو ،رو تنم میدیدم .یه جاهایی مشغول رقصیدن با اطرافیانم بودم
  ضمنا یک الی دو سال قبل یکی از دوستانم که فقط یکبار ملاقاتش کردم گفت خواب دید عروس شدم و دعوتش کردم متعجب بود از دعوتم و میگفت عروس خیلی خوشگلی شده بودم
  لطفا خواب ها رو تعبیر کنین
  ممنون

 60. سلام. من مجردم و خواب دیدم که عروسیم هست هنوز تازه میخواستم لباس های دامادی را بپوشم که پیرهن گم شد و ادامه مجلس را ندیدم و یکبارم عروس رو ندیدم و نشناختمش..تعبیرش چیه؟

 61. من خواب دیدم در حال ازدواج هستم اما هیچکدام از اعضای خانواده ام حضور ندارند وقتی به دنبال خانواده ام میگردم فقط مادرم رو پیدا میکنم که اونهم داماد که من اصلا اون را نمی شناسم میخواد به زور من رو از خانواده ام دور کنه

 62. سلام .من مجردم و خواب دیدم که خانوادم من رو برا جشن عروسی خودم اماده میکنن و ولی من خبر نداشتم.یه عروسی دعوت بودیم رفتیم اون عروسی تا برگردیم بریم عروسیه خودم..من به خانواده م گفتم که به هیچ عنوان به عروسیه خودم نمیرم و لغوش کنن..تعبیر این خواب چی هستش؟

 63. سلام حدود 5 ماه پیش با یک آقا جهت ازدواج آشنا شدم و دو سه روز پیش خواب دیدم ایشون اومدن دنبال من و منو بردن خونه مادر بزرگشون که یک خونه قدیمی و بزرگ بود و قرار بود مراسم نامزدی ما اونجا برگزار بشه و همه افرادی که برای مادر بزرگ ایشون کار میکردن (مستخدمین )داشتن آماده میشدن میوه میشستن تو حیاط و میز و صندلی میچیدن و یکی از خانما اومد چمدون منو گرفت و برام اتاق آماده کرد و آقایی هم که قرار بود نامزد کنیم خیلی هوای منو داشت (و میگفت ک ساعت هم نباید از من دور بشی) و دورو برم میچرخید و مادربزرگشونم خوشحال با یک لبخند مارو نگاه میکرد بعد من یکهو یادم افتاد که ماشینمو نیاوردم به نامزدم گفتم و ایشون گفت فردا میریم خونتون میاریم (تو بیداری که از ایشون سوال کردم ایشون مادربزرگ نداشتن)

 64. من خواب دیدم که مادردختر وخود دختربه عنوان مهمانی به خانه مان آمده و هنوز بحث ازدواجی نبود و وقتی که سلام واحوال پرسی کردم مادر دختر مرا بوسید و به من گفت ماشاالله

 65. من خواب دیدم که مادردختر وخود دختربه عنوان مهمانی به خانه مان آمده و هنوز بحث ازدواجی نبود و وقتی که سلام واحوال پرسی کردم مادر دختر مرا بوسید و به من گفت ماشاالله

 66. سلام من خواب دیدم پدر مادرم می خواهند به زور مرا به بیستر مردی بفرستند تا با او هم بیستر شوم و خود هم باردار بودم ولی نمی دانم از چه کسی

 67. سلام خسته نباشید من خواب دیدم برام خواستگار اومده یه پسر شبیه علی فردین بعد من چون یه نفر دیگه رو دوست دارم ردش میکنم پسره گریه میکنه دلیله رد کردنم رو میپرسه میگم چون نژاد تو با من فرق میکنه تو کردی من ترکم نمیشه بعد اونقد اصرار میکنن من مجبور میشم قبول کنم در همون حین به فرد مورد علاقم پیام میفرستم (هنوز نمیدونه من عاشقشم ) میگم من دارم ازدواج میکنم خوشحال میشم شماهم بیایید بعد با هم ازدواج میکنیم ولی پسره شروع میکنه به خیانت کردن به من و من خیلی عصبی میشم باهاش دعوا میکنم که تو منو خر فرض کردی که اونم میگه من بچه میخوام و من شک زده میمونم

 68. من خواب دیدم قرار به دختری ازدواج کنم که نمیشناسمش و اسمشو نمیدونم تعبیر میگه خودم قراره بمیرم ترسی ندارم ولی ترس ماله تعبیری هستش که میگه من فردی رو میکشم این تعبیر درسته و کی گفته

 69. سلام خواب دیدم که با شخصی ازدواج کردم که سه تا همسر داره…اما من ناراضیم میخواستم طلاق بگیرم که بهم گف برای اینکه طلاقت بدم باید فلان زمینو ب نامم کنی…منم گفتم برای اینک نباشی باشه..اما از خواب بیدار شدم دیگه یادم نیس چ اتفاقی افتاد…لطفا راهنمایی بفرمایید

 70. سلام
  من خواب دیدم قراره با کسی ک دوسش دارم ازدواج کنم به هم محرم نبودیم ولی مث کسایی بودیم ک انگار عقد کردن حتی چن نفر هم تو خواب بهم گفتن تورو نمیخواد ولی من باور نمیکردم قبلن هم این خوابو دیده بودم

 71. سلام.من خواب دیدم که کسی که دوستش دارم ازم خواستگاری کرد و قرار عقد و عروسی گذاشت.میشه بگید تعبیرش چیه
  ناگفته نمونه که من و نیما تقریبا یکساله باهمیم و همدیگرو واسه ازدواج میخوایم اما شرایطش پیش نمیاد

 72. خواب دیدم خواب دیدم به عقد پسر خاله ی پسر عموم در امدم اما خودمم نمی دونم چجوری فقط خاستگاری یه لحظشو یادم میاد اصلا یادم نمیاد بلع گفته باشم ام عقدش بودم عضش بدم میومد قیافش زشت بود چون بهس نز دیک نمیسدم بزور می خواستن منو تپیه ماشین اون سوار کنن تا برسون . خونمون اما من نمی خواستم داشت اسکم درمیومد چشمم به پسر غموم خورد بهس گفتم باهام تا یه جایی بیاد وقتی رسیدیم این طرف حیاط سرمو کردم تو سینسو بهش التماس کردم کاری کنه که من با اون پسره نرم که از خواب بیدار شدم البته اینم بکم توی واقیعت چند روز قبل این خواب همین پسر عموم بهم گفت دوست دارم منم فکر کردم شوخی میکنه گفتم من ندارم اما اون ناراحت شد

 73. خواب دیدم که با یک دکتر پولدار ازدواج کردم و دوتا بچه دادم اولیش دختره و بعدیش به پسر کوچولو دارم که زاله و موهاش سفیده ….خلاصه چند وخت غیلم میزنه و وختی برمیگردم خونه میبینم که شوهرم یک زن گرفته که اون زن از قبل یک دختر داشته که پدرش شوهد من نیست…

  میشه تعبیرش کنین؟

 74. سلام من‌متاهل هستم خواب دیدم تو یه مراسم عروسی بودم که خودم لباس عروس تنم کرده بودم و اثری از مرد دیگه ای‌تو خوابم نبود،،،یجورایی مثل مدل بودم
  بعدش هم تنهایی و با دوستام کلی عکس گرفتم و رفتم خونه ..
  میشه لطفا تعبیرش رو‌بهم بگین؟ ممنونم ازتون

 75. سلام من دیشب خواب دیدم یه آقایی که به نظر مرد موجهی بود و میان سال بود و فکر میکردم روانشناس یا فالگیر باشه آمد دم خانه ما و فال منو گرفت توی خواب منتظر آمدنش بودم و میدونستم قراره بیاد و فال منو بگیره توی فالم گفتدازدواج در تقدیر تو نیست و منم ناراحت شدم و ازش پرسیدم چیکار باید بکنم و اون گفت راه های دیگه ایی توی زندگیت باز میشه لطفا تعبیرش رو بگین .ممنون

 76. سلام من خواب دیدم که خانواده ام به زور میخوان من با همسر قبلیم ازدواج کنم و من اصلا راضی نیستم و هر چی به پدرم اصرار میکنم قبول نمیکنه. میشه لطفا تعبیرش رو بگین ممنون.

 77. سلام تورو خدا جواب بدید
  من دیشب خواب دیدم که تو ی مسابقه بودیم که کردم روم قشنگ ترن ی دفعه من خودمو با ی دختر تو مسابقه دیدم که لباس عروس تنش بود نگاه من کرد و اشک شوق ریخت تعبیرش چیه؟

  1. درخواب دیدم پدرم با دختری زیبا وجوان ازدواج کرده مراسم عروسی را ندیدم فقط دختره را دیدم که به ان خانه ی اختصاص داده یعنی چی؟؟؟

 78. سلام من خواب دیدم با پسری که همسایمونه تو خواب عشق بازی میکنم و مادرم میاد میبینه و ما داریم مجبور میشیم عروسی کنیم که من در زندگی واقعی یک بار با اون پسره از طریق دایرکت پیام دادم و اون شروع کرد به فش دادن و اینکه ازم بدش میاد من فردی که تو خوابم دیدم و دوس دارم لطفا جواب بدید خیلی درگیرم

 79. سلام من خواب دیدم عروس شدم و لباس عروس تن کردم و دارم جلو اینه ارایشم رو پاک میکنم و داماد هم یکی از فامیل های نزدیکمونه که زن و بچه هم داره و اینکه چند نفراز فامیل های مرد داماد هم اونجا بودن ولی داماد نبود من خیلی اشفته بودم و رفتم به پدرم گفتم من به این ازدواج راضی نیستم اما فقط لب هام تکون میخورد و صدایی در نمیومد حتی بعدازاینکه ازخواب بیدارهم شدم نفس نفس میزنم خواهش میکنم تعبیرش هرچی هست بگید خیلی نگرانم

 80. با سلام و عرض ادب و احترام
  ببخشید من مجردم ولی یکی از همکاران خانم که متاهل هستند خواب دیدند که من ازدواج کردم و با خود شیرینی آوردم و پخش می کنم…
  ممنون می شم که برای تعبیرش راهنمایی کنید…
  با سپاس.

 81. سلام من خواب دیدم که پسری ازش خوشم میاد به خونه ی ما اومده و من سعی در جلب توجه اش داشتم بعد دیدم که دست منو گرفت و برد و لباس عروسی پوشیدیم و منو به جای مجلل برد که ازدواج کنیم منم بهش علاقه میورزیدم؟ ایا خواب من تعبیر داره اگه داره تعبیرش چیه؟

 82. با سلام. یکی از اشنایان نزدیک خواب دیدن که من داماد شدم و بسیار خوشحال با عروس در حال رقصیدن میباشم دختر رو دیده اما نمیشناخته و مکان مجهول شبیه باغ اما باغ نبوده . لطفا نظرتون رو اعلام کنین. با تشکر

 83. من خواب دیدم به عروسی برادر دوستم رفتیم در حالی که اونا ازدواج کردن و 5 سال پیش جشن گرفتن و یک نوزاد در راه دارن
  تعبیر این خواب چیه؟

 84. سلام.خواب دیدم همراه مردی هستم که همسرش به تازگی فوت شده و یک نوزاد پسر بسیار زیبا و دوست داشتنی داشت.مدام کنارشان بودم و حس خوبی که از ان مرد در خواب گرفتم هنوز همراه من است .سه تایی باهم بودیم و بیرون میرفتیم و خاطرات همسر فوت شده اش را مرور میکرد.در خواب حس میکردم باید ان نوزاد را بزرگ کنم و کنار مردبمانم .

 85. سلام من خواب دیدم که از طرف خواهر زنم به من پیشنهاد ازدواج شده بعد من از ترس و استرس از خواب پریدم لطفا به من بکید که تعبیرش چی میشه

 86. سلام. وقتتون بخیر… من خواب دیدم قصد دارم با شخصی در خواب که حتی در خواب هم چهره و حتی اسمی از اون نمیدونستم ازدواج کنم… فقط من و خانوادم اماده شده بودیم… ولی من در خواب حتی چهره اون شخص رو ندیدم… ولی در خانه جعبه کوچکی افتاد رو زمین و من شروع به جمع کردن محتویات داخل جعبه کردم… و بعدش از خواب پریدم… ممنون میشم راهنماییم کنید

 87. سلام من خواب دیدم ک قراره به عقد پسر خالم در بیام و خیلی خوشحالیم یعنی همه خوشحالن و محضر هستیم واس عقد

 88. سلام من دختر آخر خانوادم و هیچ عشقی ندارم تو زندگیم و خواب دیدم که برام خواستگار اومده و با اینکه از ته دلم زیاد میلی به ازدواج نداشتم ولی با اون آقا عقد کردم آقای به ظاهر متین و باوقاری بودن که پیراهن سفید پوشیده بودن و اینکه من هم میخندیدم( و یک لحظه یاده دوست پسر قبلیم افتادم و گفتم وقتی بشنوه چیکار میکنه و ناراحت شدم ازاین موضوع) و پدرم هم خوشحال بود یه جای دیگه خوابم دیدم که رفتم یه آشپزخونه ای و میخواستم ظرف بشورم دوست صمیمیم هم از یه شهر دیگه اومده به جشنم و میگه اون دختررو ببین اون خواهر شوهرته و اون دختره هم بهم محل نمیداد و یادمه یه سطله بزرگ قاشق و چنگال و چاقو شسته بود و من بعد شستن لیوانها دنبال چاقو و قاشق چنگالم
  میگشتم اونم دزدکی.(نمیدونم چرا)بعد رفتم اتاقم همین دوستم ازم مانتو خواست که گفتم تو کمد ِ ولی اون کشو رو باز کرد و همه ی لباسام به هم ریخته بود و وقتی خواستم مرتبش کنم دیدم رو دیواره های کمد یجور حشره موذی هست که ناراحت شدم و گفتم اینا چین بعد خواهر شوهرم اومد و من زود کشورو بستم

 89. Slm age mishe lotfan tabirsho bgid mn khab didm k ba yki k nmishnasm b zor darm ezdvaj mikonm o sare in mozo mn khoneie oni k mno dashtn bhsh b zor midadn khastm brm y lbase khili sade poshidm yni y lebasi k bahash biron mirm ghabl az inke aghed biad yki az familamon halesh bad shod mn rftm k dro baz konm aghed hoft mibark bashe ama mn khoshhal bodm k aghed omde ama hnozm nmikhastm ezdvaj konm chon to khabmm hmin 16salm bod o ba yki hododn 20 sale dashtn aghdm mikrdn

 90. mishe lotfan tabirsho bgid mn khab didm k ba yki k nmishnasm b zor darm ezdvaj mikonm o sare in mozo mn khoneie oni k mno dashtn bhsh b zor midadn khastm brm y lbase khili sade poshidm yni y lebasi k bahash biron mirm ghabl az inke aghed biad yki az familamon halesh bad shod mn rftm k dro baz konm aghed hoft mibark bashe ama mn khoshhal bodm k aghed omde ama hnozm nmikhastm ezdvaj konm chon to khabmm hmin 16salm bod o ba yki hododn 20 sale dashtn aghdm mikrdn

 91. سلام من خوای دیدم که برادربزرگم میخواد بامن ازدواج کندومرابه طلافروشی که میشناسیم میبرد ولی من بهش میگم این کارننگ است وباورنمیکنم وانگشتری روانتخاب میکنم که خودم بخرمش ولی سریع ازمغازه بیرون میام ونمیخرمش ومیام خونه ولی یعدش سفره عقدرو میبینم وبرادرم روش نشسته ومخواد مرا عقدکند وانگشتری راکه خریده به من نشان میدهد ومن با او بحث میکنم ولی زورم بهش نمیرسد وازترس سربه بیابان میگذارم ولی اومرا پیدا میکندومیگوید که توراعقدکردم ومن میگیم من وتو خواهر برادریم ولی او میگویید توحرومزاده هستی وپدر من وتو یکی نست ومادرم تورا ازکس دیگری باردارشده ومن ازتعجب زبانم بندآمد وبعدازخواب بیدارشدم

 92. سلام. من پسر ی ۲۵ ساله ام.ی بار خواب دیدم عروسی کردم و عروس را نمسشناسم. مادرم هم بارها خواب دیده با دختری ازدواج کرده ام که از خوانواده ی بی فرهنگیست و او اصلا راضی به این ازدواج نیست. لطفا تعبیرش را بگویید ممنون

 93. سلام.من و خواهرم دیشب دوتا خواب دقیقا مشابه دیدیم هردو ما دیده بودیم که عروسی من هست ولی داماد نیامده و خیلی دیر کرده خودمم هم اصلا اون شخص رو نمیشناختم لباس عروس تنم بود ولی همه جا تاریک بود مهمان ها هم اصلا خوشحال نبودند.خواهرم در خواب داشته التماس میکرده با اون مرد ازدواج نکنم خودم تو خواب خودم داشتم گریه میکردم.

 94. سلام
  من خواب ذیدم یه پسری که خیلی واضح تو خوابم دیدمش حتی رنگ لباسغش و مدل موهاشم یادمه ازم خواستگاری میکنه و خیلی زود ازدواج میکنیم این تعبیرش چیه

 95. سلام من از بچگیم عاشق پسرعموم هستم اما اون نمیدونه و خواهراش میگن اصلا به این چیزا فکر نمیکنه.ولی من میگم حتما یکیرو دوست داره.دیشب خواب بدیدم که بالاخره بهش رسیدم و ازدواج کردیم در همین سن نوجوانی.اما عروسی نبود و در خانه ی یکی از اقوام فقط باهم ازدواج کردیم و مراسمی هم نبود.این تعبیرش چیه؟من میرسم بهش تو بزرگسالیم؟؟ممنون میشم جواب بدید.🙏

 96. سلام، من خواب دیدم عروسی خودم هست و همه خوشحال بودیم، فقط داماد در قسمت مردانه بود و من زیاد نمیشناختمش در حدی که داشتیم میرفتیم پایین، به مادرم گفتم داماد را بهم نشون بدین(با این که یه تصویر ازش در ذهنم بود)، ولی خوشحال بودم‌به این ازدواج، البته ته ذهنم گفتم، نکنه شناختمون کم باشه جدا شیم یه روز

 97. سلام
  من خواب دیدم پسر خالم دوباره با خامومش ازدواج کرده.البته پسر خالم رو تو خواب ندیدم.ولی همسرش رو تو خواب دیدم.همه میگفتن عروسی هست ولی بیشتر شبیه به مهمونی بود و همه لباسای معمولی پوشیده بودن
  لطفا بگید تعبیر خوابم چیه
  با سپاس فراوان

 98. سلام من حنانه هستم خواب دیدم می با پدر مادر خواهرم در یک ماشین هستیم و پشت سرمان پسر عموی بابا پسرش هم پشت سر ما هست اما داریم میریم خانه مادر بزرگم که عقد کنیم با پسر پسر عموی پدرم باهم عقد کنیم. بعد که رسیدیم من به مادرم گفتم کی من ناخن مصنوعی دارم واسه عقدم ویاه رفتیم داخل همه داشتن آمده میشدن واسه عقد وقتی داخل شدیم همه خوشحال شدن بعد از چند دقیقه مادر و پدر و خواهر پسر پسر عمو پدرم وارد شدن و تبریک گفتن بعد منو بردن که امدم کنن این خواب من بود اما پسر پسر عمو پدرم تازه عقد کرده

 99. من خواب دیدم با پسری که میشناسم ازدواج کردم.ولی وقتی به خونه خودمون رسیدیم اصن نخواستم که باهاش بخوابم و گفتم امشب اصلا نمیخوام و اون هی میگفت نه باید باهم بخوابیم و من هی میگفتم نه تااینکه دیگه کم کم قبول کرد ولی باز عصبانی بود از این که من میگفتم امشب نه.لطف کنید بگید تعبیرش چیه!؟

 100. سلام من خواب دیدم ک به خانه مادر بزرگم رفتم و از بقیه شنیده بودم ک پدرم در گزشته به زندان رفته بود و حقیقت داشت. بعد به خرید رفتیم. منو مامانم رفتیم داخل ی پاساژ بعد ی دختری رو دیدم ک احساس کردم همون هم کلاسی زبانم ک تازه اومده اما من ندیدم تاحالا اونو فقط احساس کردم اونه و به هم راه مادرش مادرشم بسیار اشنا بود بد اون زن داش برا دخترش یچیزی میخرید و به مادرم گف ک دخترم میخواد ازدواج کنه و کلاس نهمه و مثله اینکه ی خواهر بزرگ هم داشت.و با صدای زنگ گوشی از خواب پریدم (من 14سالمه و دوخواهر بزرگ تر از خود دارم)

 101. سلام . من خواب دیدم که نامزدم با شخص دیگری نامزد کرده بود و خودمم شخصا منزل نامزدم بودم ناگهان برای بیرون رفتن و گشت و گذار با اون رفت بیرون و من توی خواب خیلی ناراحت و سر خورده شدم. تعبیر این خواب چیست.؟؟؟ باتشکر

 102. خاب دیدم انار شیرین خوش مزه میخورم قرمز
  وتو خاب دیدم ک مردی ب مادرم گفت عروسی دخترت چند روز دیگ

 103. سلام من عشقم که فامیلمونه و س سالی باهم صحبت میکردیم
  نمیدونم چیشد و رفت و یهویی با کسی دیگه نامزدی کرد من الان واقعا حالم بده و نمیدونم چرا اینطوری بهم کرد،حالا دیشب خواب دیدم که با اون نامزدش به هم زده و باخانواده ش اومدن خاستگاری من ،بعد منم تو این خواب ناراحت بودم از کاری که باهام کرده بود میشه بگین تعبیرش چیه

 104. Man khab didam ke eshghe zendegim axesho baram ferestade va kenare ye aroos istade bood va migoft in doostame, bad motevajeh shodam in aroos zaneshe va ezdevaj karde, gerye kardamo goftam chetory toonesti inkaro ba man bokoni bad az oon hame gholo gharar va oon goft bekhatere rasme khanevadegim majboor shodam

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *