Advertisement
ا

ادرار

تعبیر خواب ادرار محمد بن سيرين گويد:

اگر كسي بيند كه ادرار كند، به جايگاهي كه موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگين و وام دار بود، دليل كند كه از غم فرج يابد و وامش گذارده گردد و اگر توانگر بيند، دليل كند كه مالش نقصان آيد، بر مقدار ادرار.

حضرت دانيال گويد:تعبیر خواب ادرار

تعبیر خواب ادرار اگر بيند كه در جايگاهي مجهول ادرار كند، دليل بود كه از اهل آن موضع زن خواهد يا كنيزك خرد. اگر بيند كه به جاي ادرار خون همي رفت، دليل كند كه او را فرزند ايد و اگر بيند كه به جاي ادرار چرك و خون مي رفت، دليل كند كه او را فرزندي ايد به تن معلول. بعضي از معبران گفته اند: ادرار، مال حرام بود. اگر بيند كه ادرار همي خورد، دليل كند كه مال حرام خورد.

ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب ادرار

تعبیر خواب ادرار
تعبیر خواب ادرار

تعبیر خواب ادرار اگر بيند كه اندر چاهي ادرار كرد، دليل كند كه از كسي مال حلال حاصل كند. اگر بيند كه ادرار همي كرد، دليل كند كه او را فرزندي آيد كه قران ظاهرخواند و عالم و دانا گردد. اگر بيند كه برخي از ادرار ريخت و برخي با خود داشت، دليل كند كه برخي از مال وي برود و برخي اندوه وغم از وي جدا گردد. اگر بيند كه مردمان از ادرار وي همي مسح كردند، دليل كند كه او را فرزندي آيد كه عالم و دانا گردد و مردمان متابع او گردند.

جابر مغربي گويد:تعبیر خواب ادرار

اگر بيند كه در مسجد ادرار كردن همي كرد، دليل كند كه مال خويش هزينه كند. اگر بيند كه جامه وي به ادرار آلوده شد، دليل كند كه مال خويش بر فرزند خويش هزينه كند.

اسماعيل بن اشعث گويد: تعبیر خواب ادرار

اگر بيند كه در خانه خويش به موضعش ادرار همي كرد، دليل كند كه مال و ثروت و دارايي خويش بر عيال خويش هزينه و خرج كند، ليكن عوض آن جبران شده بازآيد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب ادرار

تعبیر خواب ادرار ديدن بول يا ادرار در خواب دو صورت دارد. يا بيننده خواب خودش ادرار مي کند يا مي بيند که ديگري ادرار مي کند. به هر حال ديدن بول در خواب بد نيست. اگر ديديد که خودتان ادرار مي کنيد از غم فارغ مي شويد و ناراحتي هايي که داريد از بين مي رود. اين با مقدار ادراري که مي کنيد بستگي مستقيم دارد. هر چه بيشتر ادرار کنيد فراغت شما از غم و غصه بيشتر است. اگر ديديد که ديگري ادرار مي کند نيک است. چنانچه شاهد ادرار ديگري بوديد خرمي و صفا است هم براي بيننده خواب و هم براي کسي که در خواب ديده ايد ادرار مي کند. اگر ديديد ديگري ادرار مي کند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگي خاطر پيدا مي کنيد که رفع مي شود. چنانچه ببينيد که ادرار مي کنيد و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان مي ريزد به نعمت و رفاه آميخته به خرمي و شادي مي رسيد و بسيار نيکو است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب ادرار

ادرار کردن در خواب به موقع خويش . به مرد توانگري رسد اما آنکه درويش باشد.
بنده را آزادي بود
بيمار را شفا بود
محبوس را فرج بود
مسافر را باز آمدن بود
عامل را معزولي بود
خليفه را مرگ بود
قاضي را عزل بود
بازرگان را زيان باشد در تجارت

آنلي بيتون مى‏گويد: تعبیر خواب ادرار

اگر در خواب ديديد كه در حال ادرار كردن هستيد، معنايش آن است كه در راه رسيدن به محبوب، دشوارى‏هايى خواهيد داشت. ديدن ادرار ديگران در خواب، علامت آن است كه در اثر بيمارى، دوستان از شما دور مى‏شوند.

ليلا برايت مى‏گويد: تعبیر خواب ادرار

اگر در خواب خود را در حال نوشيدن ادرار بينيد، نشانه‏ى آن است كه از مريضى نجات پيدا خواهيد كرد.

درکتاب سرزمين روياها آمده است : تعبیر خواب ادرار

خواب ادرار : مورد تحقيير قرار ميگيريد .
در تخت خود ادرار ميكنيد : منفعتهاي عالي در كار
به ديوار ادرار ميكنيد : يك معامله يا قرارداد مربوط به كار شكل ميگيرد .
ديگران به ديوار ادرار ميكنند :رضايت كامل از كارهائي كه در پيش داريد .
بچه ها ادرار ميكنند : علامت سلامتي
يك ظرف مخصوص ادرار : آينده شما روشن و خوش خواهد بود

‫16 دیدگاه ها

 1. سلام من یه خواب دیدم که نتونستم معنیش رو بفهمم
  خوابم رو شب 28 تم که خوابیدم دیدم .
  دو قسمت بود ولی بینش از خواب بیدار نشدم
  اول خواب دیدم تو یه اتوبوس نشستم و از فشار مجبور شدم ادرار کنم و گرفتم به دیوار کنار اتوبوس و ادرار کردم اونجا 2 نفر هم بودن ولی واکنششون زیاد منفی نبود .خیلی هم ادرار کردم .بعد با تاخیر نمیدونم ادامه همون ادار بود یا نه ولی دیدم بعد از ادرارم وایسادم سره پا و التم رو تگاه کردم 2 تا سر داشت از سر سمت چپی بعد ادرار کمی خون اومد خیلی کم
  ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگین

 2. سلام چند سالی است خواب دستشویی برای من هر چند شب یکبار تکرار میشود اما دیشب خوابم کمی فرق داشت که این بود :در مسجد نشسته بودم که دستم از خلط بینی دیگری کثیف شد رفتم داخل دستشویی های مسجد تا بشویم دیدم هر کدام از توالت ها کثیف است و چند تا پسر نوجوان انجا بودند که یکی از انها در راهرو سر ادرار خودشو به سمت من گرفت و پاهای مرا دو مرتبه نجس کرد و من پاهایم را شستم وامدم بیرون. لطفا تعبیر کنید .

 3. خواب دیدم تو نمازخونه هستم و ناگهان احساس کردم مجبورم ادرار کنم. ولی از ترس اینکه جایی کثیف نشود نوار بهداشتی رو جلوش گرفتم. با این حال قسمتهایی از فرش نمازخانه الوده شد. تو نماز خانه چند خانم اماده نماز خوندن بودند ولی اونها متوجه نشدند که فرش نماز خانه نجسه. من تو خواب با هر ترفندی بود یه فرش تمیز روی فرش نجس پهن کردم و گفتم بهتره روی این فرش نماز بخونید. البته بگم فرشی که نجس شد روش یه ملحفه سفید بود که من ابتدا ملحفه رو برداشتم با کمک چند نفر و بعد فرش تمیز رو روی فرشی که نجس بود پهن کردم.
  ممنون می شم اگه خوابم رو تعبیر کنید

  1. کاری انجام داده آید که می‌ترسید رسوا شوید و استرس آن کار باعث زحمت های زیادی میشه (برای ادامه میتونی به اینستاگرام چه مرگته مراجعه و کامل سوالات خود را بپرسید

 4. سلام
  در خواب دیدم در مجلسی قرار دارم به همراه سه تن از برادرانم که یک فرد روحانی در حال صحبت کردن است، فرد روحانی از تمام افراد خواست که ادرار کنند و ادرار خود را بخورند همه و برادرانم این کار را کردند و ادرار خود را خوردند ولی من عصبانی شدم و از مکان خارج شدم.

  1. سلام من خواب دیدم توی خونه روی برگه کاغذ ادرار میکنم بعد برای این که خونه نجس نشه رفتم حمام ادرار کردم ممنون میشم بگید چه معنی داره؟؟

 5. سلام من امروز خواب دیدم تو یه مراسمی هستیم پسردایی کوچیکم یه استکان چای خورد وگفت دستشویی دارم کاغذ دستمالی برداشتم و گفت داره میریزه و توی اتاق روی فرش ادرار کرد بعد چند دیقه خانمها میرفتن تو اون اتاق نماز بخونن من رفتم تو اتاق وایستادم هی میگفتم سه فرش بالایی نجسه اینجا نماز نخونین بعضیا قبول میکردن بعضی خانما میگفتن اشکال نداره و میومدن رو این فرشای نجس نمازشونو میخوندن بیزحمت تعبیرشو بگین.

 6. توی خواب دیدم چند نفر پشت سرهم که من خوابیده بودم ایستادن و من روی زمین خوابیدم و حالت جماع داشتم و منتظر بودم پسری از اون ۳تاکه منو دوست داره باهام جماع کنه ولی اون تو چشام خیره شد و با همون شلوار ادرار کرد من ناراحت شدم که پاهام نجس شد ولی دیدم فقط قوزک پام و کمی از شلوار م قطره هاش ریخته

 7. سلام من خواب دیدم بر روی قالیچه بانو حضرت فاطمه بول کردم وخواستم محل را ترک کنم اما به شخصی که در انجا بود گفتم من تا قالیچه بانو را نشویم وپاک نکنم ان محل را ترک نمی کنم سپس شروع به شستن قالیچه کردم

  1. با سلام
   در خواب دیدم در یک باغچه ادرار میکنم
   و مقداری از ادرار به پیراهنم پاشید
   و شخصی مرا میدید
   سپاسگزار میشم تعبیر بفرمایید
   البته در حالت کلی تعبیر ادرار به
   خلاص شدن از غم و غصه و ناراحتی
   تعبیر میشود

 8. دررورز خواب دیدم انگورسیاه وسفیدبالاسرم بودنتونستم آن رابخورم بعدزنوبچه سرنهارنشسته بودن من ادرارکردم وباشلنگ آب روش ریختم یه پسرامم اومدگریه کرد گفت زیرم راخیس کردی

 9. سلام خواب دیدم ک شوهرم با خنده روی فرش و پتومون ادرار میکنه و من عصبی و ناراحت میشم و سرش داد میزنم بعد میدم فرشو بشوره😐

 10. سلام خواب دیدم ک شوهرم با خنده روی فرش و پتومون ادرار میکنه و من عصبی و ناراحت میشم و سرش داد میزنم بعد میدم فرشو بشوره تعبیرش چیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *